Zespół archiwalny nr 137

Prasa polskiej opozycji demokratycznej za granicą
1975-1991
Zawartość: Zespół tworzy 48 (2,4 mb) tytułów prasy wydawanej w latach 1975-1991 poza granicami Polski przez ugrupowania opozycji demokratycznej i organizacje polonijne związane z polską opozycją demokratyczną. Są to m.in. periodyki International Solidarity, the Committe in Support of Solidarity oraz m.in. „Kontakt” - miesięcznik redagowany przez członków i współpracowników NSZZ Solidarność w Paryżu oraz wydawany w Berlinie „Pogląd” - dwutygodnik Komitetu Obrony Solidarności.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Biuletyn Biura KPN Konfederacja Polski Niepodległej w Nowym Jorku. Nowy Jork1987 - 1987pol.
2"Biuletyn Informacyjny" oraz "Dokumenty. Aneks do Biuletynu". Wyd.: Biuro Informacyjne Solidarności w Szwecji. Sztokholm1982 - 1983pol.
3Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Biuro Informacyjne Solidarność. Bruksela1982 - 1982pol.
4Bulletin d’Information Solidarność. Wyd.: Comite de Coordination du Sandicat Solidarnosc en France / Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność we Francji. Paryż; wyd. spec. z 1982 r. pt. "Czwarte powstanie śląskie"; publikacja pt. "Dokumenty"1982 - 1989pol.
5Bulletin Solidarność / Solidarity Bulletin. Wyd.: Polish Workers Task Force, the Committee in Support of Solidarity, League for Industrial Democracy and Poland Watch Center. Nowy Jork1981 - 1983ang.
6Farty i Komentarze. Biuletyn Biura Informacyjno-Koordynacyjnego NSZZ Solidarność w Bremen. Bremen1982 - 1982pol.
7Friends of Solidarity. Wyd.: Organization “Friends of Solidarity” Edmonton1982 - 1982ang.
8Informatie – Bulletin / Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Informatieburo Solidarność Nederland / Biuro Informacyjne Solidarność Niderlandy. Amsterdam1982 - 1982pol.
9Information Bulletin / Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Solidarity – Information Office in Canada. Kanada, Toronto1982 - 1982ang.
10Biuletyn Informacyjny / Information Bulletin Solidarity. Wyd.: Committee in Support of Solidarity / Komitet Pomocy Solidarności.. Nowy Jork1981 - 1983polski, angielski
11Komunikat Prasowy. Wyd.: Komitet Poparcia Solidarności – południowa Szwecja. Lund1982 - 1982pol.
12Kontakt. Miesięcznik redagowany przez członków i współpracowników NSZZ Solidarność. Paryż1982 - 1986pol.
13Messages. Published by Solidarity and Human Rights Association. Nowy Jork1983 - 1983ang.
14News Solidarność. Wyd.: Zagraniczne Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność. Bruksela1983 - 1990ang.
15Newsletter / Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Solidarity International. Nowy Jork1982 - 1982pol.
16Newsletter. Wyd.: Support of Solidarity. Boston1982 - 1986ang.
17Odpowiedź. Biuletyn. Wyd.: Solidarity Information Office in Canada / NSZZ Solidarność Biuro Informacyjne w Kanadzie. Toronto1982 - 1982pol.
18Pogląd / Meinung. Polnische Informationszeitschrift. Berlin1983 - 1983niem.
19Pogląd. Dwutygodnik Komitetu Obrony Solidarności nast. Dwutygodnik Towarzystwa Solidarność w Berlinie. Berlin1982 - 1990pol.
20Przegląd Informacyjny KPN Konfederacja Polski Niepodległej. Pismo Biur Informacyjnych KPN w Ameryce1981 - 1982pol.
21Przegląd Informacyjny KPN Konfederacja Polski Niepodległej. Pismo Biur Informacyjnych KPN w Europie1980 - 1980pol.
22Resistance Bulletin / Biuletyn Oporu. Wyd.: The American Foudation for Resistance International / Fundacja na Rzecz Oporu Międzynarodowego. Nowy Jork1988 - 1988pol.
23Solidarity News. Bulletin of the Solidarity Press and Information Office in the USA. Nowy Jork1981 - 1981ang.
24Solidarność i Wytrwałość. Serwis informacyjny sekretariatu grupy delegatów Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność za granicą nast. Serwis informacyjny Biura Koordynacyjnego NSZZ Solidarność za Granicą. Bruksela1982 - 1982polski, angielski
25Voice of Solidarity nast. The Bloc. Voice of Solidarity of Central and Eastern Europe. Wyd.: NSZZ Solidarność Information Office. Londyn1982 - 1990ang.
26Konfederacja’76 / Confederation’76. Pismo Polaków w Kraju i na Uchodźstwie Walczących o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Wyd.: Korporacja „Konfederacji’76”. Irvington, New Jersey1976 - 1978pol.
27Bulletin of Polish Independence Party. Wyd.: Polish Independence Party/ Polska Partia Niepodległościowa. Nowy Jork1988 - 1988pol.
28Reports. Wyd.: The Committee in Support of Solidarity. Nowy Jork1982 - 1987ang.
29Press Advisory. Wyd.: The Committee in Support of Solidarity, Polish Workers Task Force. Nowy Jork1981 - 1982ang.
30Hebdomadaire Solidarność - Paris nast. Hebdomadaire de Paris / Tygodnik Paryski. Wyd.: Solidarite Pologne Association1982 - 1984pol.
31Polskie Wiadomości dla Polaków w Austrii. Tygodnik polityczno-informacyjny. Wyd.: Polsko – Austriacki Klub Informacji i Kultury „Sierpień’ 80”. Wiedeń1981 - 1986pol.
32Informacja. Wyd.: Grupa Działania na Rzecz NSZZ Solidarność. Montreal1982 - 1983pol.
33Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Polskie Ugrupowanie Poltyczno-Społeczne „Niepodległość – Solidarność”. Calgary1985 - 1985pol.
34Sprzeciw. Wyd.: Niezależna Oficyna Młodych. Szwecja, Goteborg1982 - 1982pol.
35Tygodnik Solidarność Walcząca. Pismo Grupy NSZZ Solidarność w Austrii. Wiedeń1982 - 1983pol.
36Wiadomości. Wyd.: Solidarity International. Nowy Jork1982 - 1982pol.
37Poland Monthly / Biuletyn Polski. Wyd.: Center for Polish Reaserch. Tokio1982 - 1985inny
38Wiadomości Polskie. Organ Rady Uchodźstwa Polskiego w Szwecji. Sztokholm1975 - 1977pol.
39Sztokholmskie Słowo. Czasopismo popierające Kongres Polaków w Szwecji. Sztokholm1982 - 1983pol.
40Solidarność. Wyd.: Solidarity International. Connecticut, Providence1984 - 1986polski, angielski
41Solidarność News. Compiled by the Information Office of NSZZ Solidarność in Canada. Kanada, Don Mills1986 - 1986ang.
42Solidarność Rolników. Waszyngton1984 - 1984pol.
43Solidarność. Biuletyn Informacyjny Delegacji NSZZ Solidarność. Szwajcaria, Zurich1982 - 1982pol.
44Pomost. Kwartalnik od 1985 r.- Miesięcznik społeczno-polityczny. Wyd.: Pomost Socio-Political Movement Inc. Chicago1979 - 1988pol.
45Pomost and Freedom Network. Miesięcznik społeczno-polityczny nast. Miesięcznik Ruchu Społeczno-Politycznego Pomost. Chicago1987 - 1987pol.
46Freedom Network. Pomost Socio-Political Movement’s Monthly. Chicago1987 - 1987ang.
47Słowo Kongresu. Miesięcznik Kongresu Polaków w Szwecji. Sztokholm1985 - 1985pol.
48Uncensored Poland News Bulletin. Wyd.: Information Center for Polish Affairs. Studium Spraw Polskich. Wielka Brytania, Londyn1981 - 1991ang.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs