Zespół archiwalny nr 138

Komitet Helsiński w Polsce
1980-1987
Dzieje twórcy: Komitet Helsiński w Polsce powstał w 1982 r. jako organizacja obywatelska powołana do kontroli przestrzegania praw człowieka i wolności gwarantowanych w przyjętych przez Polskę umowach międzynarodowych. Zdobył zaufanie jako instytucja opracowująca rzetelne raporty na temat praworządności i przestrzegania przez władze PRL norm międzynarodowych dotyczących praw człowieka, sporządzanych m.in. na potrzeby organizacji międzynarodowych, takich jak Komitet Praw Człowieka ONZ. Pierwszy raport "Polska w okresie stanu wojennego" Komitet przygotował w 1983 r. Dokument zawierał m.in. porównanie polskiego prawa ze standardami międzynarodowymi. Raport został przemycony na Zachód, przetłumaczony na angielski i francuski i przedstawiony delegacjom rządowym uczestniczącym w Konferencji Madryckiej KBWE. W późniejszych latach podobne raporty przygotowywano corocznie. Pod koniec 1989 r. członkowie Komitetu Helsińskiego założyli Helsińską Fundację Praw Człowieka. Obecnie jest to jedna z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających w Europie organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka.
Zawartość: Zespół tworzą kopie raportów (zawierające m.in. listy interownych, aresztowanych), memoriałów, oświadczeń Komitetu, opracowane w latach 1983 - 1987.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Lista raportów z lat 1980-1985; Raporty: Prawa człowieka i obywatela w PRL w okresie: 1.I.1983 – 31.X.1983, styczeń – wrzesień 1984, wrzesień 1984 – luty 19851980 - 1985pol.
2Cześć II – Aneksy, załączniki do rozdziału I – prawne i pozaprawne mechanizmy niepraworządności w PRL (wybór dokumentów: akty oskarżenia, wyroki, wykazy osób skazanych, internowanh, relacje świadków)1983 - 1983pol.
3Naruszenie praw człowieka i obywatela w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 13. XII. 1981 – 31.III. 1985; Raport nr 5: Prawa człowieka i obywatela w PRL w okresie styczeń – październik 1985, także wersja uzupełniona za cały 1985 r.1985 - 1986pol.
4Raport: Naruszenie praw i podstawowych wolności w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1983 – 1986 (raport na spotkanie wiedeńskie przedstawicieli państw uczestniczących w KBWE, II raport na Konferencję Wiedeńską KBWE)1987 - 1987pol.
5Raporty: Akty terroru i przemocy. Grudzień 1984 Prawo pracy w Polsce a normy międzynarodowe. Styczeń 19851984 - 1985pol.
6Lista więźniów politycznych na dzień 6 czerwca 1984 r.; oprac. pt. Więźniowie polityczni (stan na 13. X. 1985); Więźniowie polityczni – stan na dzień 31 grudnia 1985 r.; Lista osób aresztowanych wg informacji na dzień 23 czerwca 1986 roku1984 - 1986pol.
7Oprac. „Prawa człowieka w prawie wewnętrznym PRL” z okresu stanu wojennego; „Amnestia w PRL”; „Relacja z procesu przeciwko działaczom byłego KSS KOR”; „Informacja o naruszeniu praw człowieka w PRL w pierwszym półroczu 1985 r.”1984 - 1985pol.
8Memoriał do Komisji Praw Człowieka ONZ z marca 1984 (wersja w j. polskim i j. angielskim)1984 - 1984polski, angielski
9Oświadczenia/apele: do sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 31 marca 1984 r.; do uczestników spotkania ekspertów w Ottawie z 31 marca 1985 r.; 10 lat KBWE – Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce z 1 lipca 1985 r.1984 - 1985pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs