Zespół archiwalny 151 seria 1

Kolekcja fotografii, Seria 001: Archiwum osobowe
 
 
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Abraham Roman, generał - fot. portretowa. 2003 - 2004  
2 Achmatowicz Iskander, porucznik - fot. portretowa. -  
3 Adamczyk Józef, porucznik - fot. portretowa -  
4 Adamczyk, kapitan, szef sądu polowego nr 8 na Bliskim Wschodzie - fot. sytuacyjna za biurkiem. 1942 - 1944  
5 Adams Dorothy, aktorka amerykańska - fot. portretowa. -  
6 Alexander Harold, marszałek brytyjski - fot. sytuacyjna z gazetą. 1939 - 1945  
7 Altman Tosia, działaczka Żydowskiej Organizacji Bojowej, uczestniczka powstania w gettcie warszawskim - fot. portretowa. 1939 - 1943  
8 Anders Tadeusz, podpułkownik, dowódca 7 pułku artylerii konnej w ramach 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej, brat generała Wł. Andersa - fot. portretowa. 1945 - 1945  
9 Anders Władysław - fot. portretowa z lat dwudziestych. -  
10 Anders Władysław - fot. portretowa z czasów dowództwa 2 Korpusu. 1944 - 1945  
11 Anders Władysław - fot. portretowa. 1946 - 1946  
12 Anders Władysław - fot. portretowa. 1947 - 1947  
13 Anders Władysław - fot. portretowa. 1961 - 1961  
14 Anders Władysław - fot. portretowa. 1968 - 1968  
15 Anders Władysław - fot. sytuacyjne. -  
16 Gen. Anders Władysław -  
17 Gen. Anders Władysław we Włoszech -  
18 Gen. Anders Władysław -  
19 Gen. Anders Władysław -  
20 Arciszewska Małgorzata - fot. portretowa. -  
21 Arciszewski-Rola Stanisław, pułkownik - fot. portretowa. 1945 - 1947  
22 Arciszewski-Rola Stanisław, pułkownik - fot. sytuacyjna w brytyjskiej strefie na terenie Niemiec. 1945 - 1947  
23 Arciszewski Tomasz, premier rządu polskiego na uchodźstwie - fot. portretowa. 1951 - 1951  
24 Arciszewski Tomasz, premier rządu polskiego na uchodźstwie - fot. portretowa. -  
25 Arciszewski Tomasz, premier rządu polskiego na uchodźstwie - fot. sytuacyjne. 1944 - 1947  
26 Arciszewski Tomasz, premier rządu polskiego na uchodźstwie - fot. sytuacyjne. 1944 - 1947  
27 Arciszewski Tomasz, premier rządu polskiego na uchodźstwie - fot. sytuacyjne. 1944 - 1947  
28 Babiński Stanisław - fot. sytuacyjna w Instytucie Piłsudskiego. -  
29 Babirecki Leopold, działacz Związku Narodowego Polskiego - fot. portretowe. -  
30 Babirecki Leopold, działacz Związku Narodowego Polskiego - fot. portretowe. -  
31 Bailly Rosa, francuska poetka, propagatorka kultury polskiej we Francji - fot. sytuacyjna na tle portretu Józefa Piłsudskiego. -  
32 Baker James, Sekretarz Stanu USA - fot. sytuacyjne. Lata dziewięćdziesiąte. -  
33 Banach Jan, oficer WP - fot. portretowa w mundurze z lat dwudziestych. -  
34 Bandurski Władysław, biskup polowy WP - fot. portretowe. -  
35 Bandurski Władysław, biskup polowy WP - fot. portretowe. -  
36 Bardowski Piotr, działacz Proletariatu - fot. portretowa z XIX wieku. -  
37 Barr Maria, żona lotnika angielskiego - fot. sytuacyjna po odebraniu pośmiertnego medalu dla męża. 1940 - 1945  
38 Bartel Kazimierz, premier - fot. portretowe. -  
39 Bartel Kazimierz, premier - fot. portretowe. -  
40 Bartmański Jan, naczelnik Sokolstwa Polskiego w USA - fot. portretowa. -  
41 Bartosiewicz Wacław, członek Sokolstwa Polskiego w USA i ochotnik w Armii Polskiej gen. Hallera we Francji - fot. portretowa. -  
42 Bączkowski Włodzimierz, publicysta, znawca tematyki wschodniej - fot. portretowa. -  
43 Beck Józef, minister spraw zagranicznych - fot. sytuacyjne w Legionach. -  
44 Beck Józef, minister spraw zagranicznych - fot. sytuacyjna w Legionach -  
45 Beck Józef, minister spraw zagranicznych - fot. portretowa w mundurze kapitana. 1919 - 1919  
46 Beck Józef, minister spraw zagranicznych - fot. portretowa w mundurze pułkownika. -  
47 Beck Józef, minister spraw zagranicznych, w gabinecie przed mikrofonem. -  
48 Beck Józef, minister spraw zagranicznych - fot. portretowe. -  
49 Beck Józef, minister spraw zagranicznych -  
50 Beck Józef, minister spraw zagranicznych -  
51 Berbecki Leon, generał, legionista - fot. portretowe. -  
52 Berbecki Leon, generał, legionista - fot. portretowe. 1915 - 1915  
53 Berbecki Leon, generał, legionista - fot. portretowe. -  
54 Berbecki Leon, generał, legionista - fot. portretowe. -  
55 Berbecki Leon, generał, legionista - fot. portretowe. -  
56 Berezowski Zygmunt, minister spraw wewnętrzych rządu polskiego na uchodźstwie - fot. sytuacyjna za biurkiem. 1944 - 1944  
57 Berling Zygmunt, generał - przemawia na mównicy. -  
58 Biłyj Ignacy, ataman - fot. portretowa. -  
59 Birkenmajer Alfred - fot. portretowa w mundurze porucznika. 1919 - 1919  
60 Birkenmajer Alfred - fot. portretowa. -  
61 Bobiński Władysław, major, dowódca Pułku Ułanów Karpackich - fot. sytuacyjna. 1940 - 1940  
62 Bobkowski Aleksander, założyciel Polskiego Związku Narciarskiego, minister komunikacji - w tańcu z nierozpoznaną kobietą. -  
63 Bohaterewicz Henryk, generał - fot. portretowa w mundurze. -  
64 Bohusz-Zończyk Józef, podporucznik - fot. portretowa w mundurze. Lata dwudzieste. -  
65 Borkowski Eustazy, kapitan - fot. portretowa. -  
66 Borowski Edward - fot. portretowa. -  
67 Bortnowski Władysław, generał - fot. portretowe i w towarzystwie nierozpoznanych osób. -  
68 Bortnowski Władysław, gen. -  
69 Boruta-Spiechowicz Mieczysław, generał - fot. portretowa w mundurze Dywizji Podhalańskiej. 1938 - 1938  
70 Boruta-Spiechowicz Mieczysław, generał - fot. portretowa. 1941 - 1941  
71 Boruta-Spiechowicz Mieczysław, generał - fot. portretowa. Szkocja. 1943 - 1945  
72 Boznańska Olga, malarka - fot. portretowa. -  
73 Bratro Jan, legionista - fot. sytuacyjna. -  
74 Bolek Franciszek, ksiądz, działacz polonijny - fot. portretowa. -  
75 Bradley Omar, generał amerykański - fot. portretowa. -  
76 Brejniak Jerzy Piotr, legionista, oficer Policji - fot. portretowa z czasów legionowych. 1916 - 1916  
77 Brejniak Jerzy Piotr, legionista, oficer Policji - fot. portretowa w mundurze policyjnym. 1917 - 1917  
78 Brejniak Jerzy Piotr, legionista, oficer Policji - fot. portretowa w mundurze policyjnym. 1919 - 1919  
79 Brejniak Jerzy Piotr, legionista, oficer Policji - w samochodzie "Studebaker" w USA. 1928 - 1928  
80 Broniewski Władysław, poeta (w środku)- w mundurze legionowym 4 pułku piechoty. -  
81 Brzozowski, major - fot. portretowa z okresu II Rzeczpospolitej. -  
82 Bułak-Bałachowicz Stanisław, generał - fot sytuacyjna z koniem. 1920 - 1920  
83 Burzyński Kazimierz, pilot - fot. portretowa. 1940 - 1944  
84 Ceremuga Stanisław, legionista - fot. portretowa. -  
85 Chacon Gustawo, minister spraw zagranicznych Boliwii - fot. portretowa. -  
86 Chodacki Marian, dyr. wykonawczy Instytutu Piłsudskiego - fot. portretowa z czasów legionowych. 1915 - 1915  
87 Chruściel "Monter" Antoni, generał, (w środku) w towarzystwie dwóch oficerów w Wielkiej Brytanii. -  
88 Chrzanowski Ignacy, profesor - fot. portretowa. -  
89 Churchil Winston, premier Wielkiej Brytanii - fot. portretowa. 1940 - 1942  
90 Chursz Bahajedin Emir-Hassan - dowódca pułku tatarskiego (muzułmańskiego) w Wojsku Polskim w II Rzeczpospolitej - fot. portetowa. -  
91 Chwałkowski Lucjan, oficer Armii Polskiej we Francji gen . Józefa Hallera - fot. portrrtowa. -  
92 Ciechanowski Jan, ambasador Polski w USA - fot. portretowe. -  
93 Ciechanowski Jan, ambasador Polski w USA - fot. portretowe. -  
94 Ciechanowski Jan, ambasador Polski w USA - fot. portretowe. -  
95 Ciechanowski Jan, ambasador Polski w USA - fot. portretowe. -  
96 Ciepichałł Henryk, ksiądz, kapelan 1 Brygady Legionów - fot. portretowa. -  
97 Ciołkosz Adam, polityk PPS - fot. portretowa. -  
98 Ciszowski Konstanty Edward, porucznik 11 pułku ułanów - fot. portretowa. -  
99 Clark Tom, sędzia Sądu Najwyższego USA, prokurator generalny - fot. portretowa. -  
100 Curie-Skłodowska Maria - fot. portretowa. -  
101 Curie Pierre, fizyk, mąż Marii Curie-Skłodowskiej - fot. portretowa. -  
102 Czajka Józef, major, zginął w Katyniu - fot. portretowa. -  
103 Czaki, porucznik Legionów - fot. portretowa. -  
104 Daszyński Ignacy, Marszałek Sejmu II Rzeczpospolitej - fot. sytuacyjne. -  
105 Dąbkowski Mieczysław, kapitan saperów 1 Brygady Legionów - fot. sytuacyjna na koniu. -  
106 Dąbski Jan, przewodniczący polskiej delegacji na konferencji ryskiej w 1921 r. - fot. portretowa. -  
107 Dessauer Stefan - fot. sytuacyjna za biurkiem. -  
108 Dewey Charles, bankier amerykański - fot. portretowa. -  
109 Dębski Aleksander, działacz Narodowej Demokracji - fot. portretowa. -  
110 Dmowski Roman, przywódca Narodowej Demokracji - fot. portretowe. -  
111 Dmowski Roman, przywódca Narodowej Demokracji - fot. portretowe. -  
112 Dmowski Roman, przywódca Narodowej Demokracji - fot. portretowe. -  
113 Domaniewski Wiesław, prezes Instytutu Piłsudskiego - fot. portretowa. -  
114 Dreszer-Orlicz Gustaw, generał - fot. portretowa z czasów legionowych jako rotmistrz 1 pułku ułanów. -  
115 Dreszer-Orlicz Gustaw, generał - fot. portretowa. -  
116 Dubiński Aleksander, oficer 29 pułku piechoty - fot. portretowa. 1920 - 1920  
117 Duch Bronisław, generał - fot. portretowe. -  
118 Dworakowski Józef, porucznik 11 pułku ułanów - fot. portretowa. -  
119 Dybowski Benedykt, przyrodnik - fot. portretowa. -  
120 Dygat Zygmunt, pianista - fot. sytuacyjna przy fortepianie. -  
121 Dzierżoń Jan, ksiądz, pszczelarz - fot. portretowa. -  
122 Einsenhower Dwight, generał, prezydent USA - fot. sytuacyjna w mundurze. Lata II wojny światowej. -  
123 Eisenhower Dwight, generał, prezydent USA - z rodziną. -  
124 Eckhardt Tibor, polityk węgierski - fot. sytuacyjna. -  
125 Eminowicz Halina, ochotniczka Pomocniczej Służby Kobiet (PSK) - fot. portretowa. -  
126 Erdman Marta, z d. Wańkowicz, córka Melchiora Wańkowicza - fot. portretowa. -  
127 Fabrycy Kazimierz, generał - fot. sytuacyjna z czasów legionowych. -  
128 Fabrycy Kazimierz, generał - fot. portretowa z czasów II Rzeczpospolitej. -  
129 Felczak John, ksiądz - fot. portretowa. -  
130 Fischer Ludwig, gubernator dystryktu warszawskiego, niemiecki zbrodniarz wojenny - fot. portretowa. -  
131 Flaga St., legionista - fot. portretowa. -  
132 Foch Ferdinand, marszałek Polski i Francji - fot. portretowa. -  
133 Folkierski Władysław, minister edukacji w rządzie RP na uchodźstwie - fot sytuacyjna za biurkiem. 1944 - 1944  
134 Frank Hans, Generalny Gubernator, niemiecki zbrodniarz wojenny - fot. portretowa. -  
135 Frankel, legionista - fot. portretowa. -  
136 Fronczak Franciszek, pułkownik amerykański, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu - fot. portretowa. -  
137 Fularski Mieczysław, major - fot. portretowa z okresu II Rzeczpospolitej. -  
138 Funk Kazimierz, biochemik, twórca nauki o witaminach - fot. portretowa. -  
139 Furgalski "Wyrwa" Tadeusz, oficer Legionów - fot. portretowe. -  
140 Furgalski "Wyrwa" Tadeusz, oficer Legionów - fot. portretowe. -  
141 Furgalski "Wyrwa" Tadeusz, oficer Legionów - fot. portretowe. -  
142 Furgalski "Wyrwa" Tadeusz, oficer Legionów - fot. portretowe. -  
143 Fyda Wojciech, pułkownik - fot. sytuacyjna z czasów II Rzeczpospolitej. -  
144 Gabreski Francis, lotnik - fot. portretowa. -  
145 Gabreski Francis, lotnik - wysiada z samolotu po powrocie do USA. 1945 - 1945  
146 Gabreski Francis, lotnik (z prawej) - w towarzystwie nierozpoznanego lotnika oraz przy samolocie. -  
147 Gallagher Manuel, minister rządu Peru - fot. portretowa. -  
148 Garcia Julio Acosta, minister rzągu Kostaryki - fot. portretowa. -  
149 Gawlina Józef, biskup polowy Wojska Polskiego - fot. sytuacyjna. -  
150 Gąsiorowski Janusz, generał - fot. portretowa. -  
151 Gibalski Edward "Franek", legionista - fot. portretowa. -  
152 Głuchowski Janusz, generał - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
153 Głuchowski Janusz, generał - fot. portretowa z czasów II Rzeczpospolitej. -  
154 Godziejewski Eugeniusz, legionista z 3 pułku piechoty - fot. portretowa w towarzystwie nierozpoznanego legionisty. -  
155 Gorzechowski Jan "Jur", generał - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
156 Górecki Roman, major - fot. portretowa z lat dwudziestych. -  
157 Górka Olgierd, historyk, publicysta - fot portretowe. -  
158 Grabski Stanisław, przewodniczący Rady Narodowej w Londynie - fot. sytuacyjne. -  
159 Grabski Stanisław, przewodniczący Rady Narodowej w Londynie - fot. sytuacyjne. -  
160 Grabski Władysław, premier, minister skarbu, autor reformy walutowej - fot. portretowa. -  
161 Grott Mieczysław Andrzej, porucznik, zginął w Katyniu - fot. portretowa. -  
162 Haller Józef, generał - fot. portretowa. Czasy legionowe. -  
163 Haller Józef, generał - fot. sytuacyjna. -  
164 Haller Józef, generał - w towarzystwie płk Francisa Fronczaka. 1918 - 1918  
165 Haller Józef, generał - fot. portretowa. 1933 - 1933  
166 Haller Józef, generał - fot. sytuacyjna. 1933 - 1933  
167 Haller Józef, generał - fot. portretowa. 1940 - 1940  
168 Haller Józef, generał - fot. portretowa z autografem i dedykacją. Lata powojenne. -  
169 Hausner Stanisław Feliks, lotnik - fot. sytuacyjna przy pomniku T. Kościuszki. -  
170 Hełczyński Bronisław, działacz polonijny - fot. portretowa. -  
171 Hempel Zygmunt, legionista, powstaniec warszawski - fot. portretowa. -  
172 Herwin Kazimierz, legionista - fot. portretowa. -  
173 Herz Bronisław - fot. portretowa. -  
174 Hess Kazimierz, komandor, oficer ORP "Błyskawica" i ORP "Piorun" - fot. portretowe. -  
175 Hlond August, Prymas Polski - fot. portretowa. -  
176 Hoover Herbert, prezydent USA - fot. portretowa. -  
177 Hubicki Stefan, generał - fot. portretowa z czasów II Rzeczpospolitej. -  
178 Huebner Clarence, generał amerykański - fot. portretowe. -  
179 Humphrey Herbert, wiceprezydent USA - fot. portretowa. -  
180 Iliński Tadeusz, pułkownik - fot. portretowa. Lata II wojny światowej. -  
181 Iliński Tadeusz, pułkownik - w towarzystwie nierozpoznanych osób. -  
182 Iliński Tadeusz, pułkownik -w towarzystwie nieznanych osób -  
183 Iliński Tadeusz, pułkownik - w towarzystwie nierozpoznanych osób. -  
184 Iranek-Osmecki Kazimierz, pułkownik - fot. portretowa z czasów II wojny światowej. -  
185 Iranek-Osmecki Kazimierz, pułkownik - fot. sytuacyjna. -  
186 Irchin Zenon, legionista 2 pułku ułanów - w towarzystwie nierozpoznanego legionisty pochodzenia kozackiego - fot. portretowa. -  
187 Iwaszkiewicz-Rudoszański Wacław, generał - fot. portretowe. -  
188 Iżycki Mateusz, generał, lotnik - fot. portretowe. -  
189 Iżycki Mateusz, generał, lotnik - fot. sytuacyjna z czasów II wojny światowej. -  
190 Jabłoński Antoni, legionista -  
191 Jakubisiak Augustyn, ksiądz - fot. portetowa. -  
192 Jankowski A., oficer WP - fot. sytuacyjna na koniu. Lata dwudzieste. -  
193 Jankowski A., oficer WP - fot. portretowa z dedykacją. Lata dwudzieste. -  
194 Janowicz Ludwik, działacz Proletariatu - fot. portretowa. -  
195 Januszajtis Marian, generał - fot. portretowa z czasów II wojny światowej. -  
196 Januszewski Franciszek, pierwszy prezes Instytutu Piłsudskiego - fot. portretowa. -  
197 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. portretowa z dzieciństwa w szynelu katorżniczym. 1907 - 1907  
198 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. portretowa jako student ASP w Krakowie. 1910 - 1910  
199 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. sytuacyjne z okresu Legionów. -  
200 Jarnuszkiewicz Czesław, gen - fot. sytuacyjne -  
201 Jarnuszkiewicz Czesław, gen - portret 1915 - 1915  
202 Jarnuszkiewicz Czesław, gen. - portret 1914 - 1914  
203 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. portetowa jako dowódcy 16 dywizji piechoty w stopniu pułkownika. 1927 - 1927  
204 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. portretowa po nominacji generalskiej. 1930 - 1930  
205 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. portretowa po zwolnieniu z Łubianki. 1941 - 1941  
206 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. sytuacyjna w Palestynie. 1942 - 1943  
207 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. sytuacyjna z okresu młodości. 1913 - 1913  
208 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. portretowe. 1961 - 1961  
209 Jaruszkiewicz Czesław, generał - fot. portretowa 1979 - 1979  
210 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. sytuacyjne. 1961 - 1961  
211 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - sytuacyjna 1973 - 1973  
212 Jarnuszkiewicz Czesław, generał- fot. sytuacyjna 1986 - 1986  
213 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. z lat dziecinnych z ojcem Izydorem i siostrą Heleną. Koniec XIX wieku. -  
214 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - fot. z okresu dzieciństwa z rodzeństwem: Heleną, Lucyną i Janem. Początek XX wieku. -  
215 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - z matką Józefą z Sokołowskich. 1931 - 1931  
216 Jaroński Tomasz, lotnik - fot. portretowa z czasów II wojny światowej. -  
217 Jaworowski, legionista - fot. portretowa. -  
218 Jaworski Władysław, major - fot. sytuacyjna w stroju cywilnym. -  
219 Jędrzejewicz Janusz, premier - fot. portretowa. -  
220 Jędrzejewicz Wacław, pierwszy dyrektor Instytutu Piłsudskiego - fot. sytuacyjna. -  
221 Jordanowski Stanisław, dyrektor i prezes Instytutu Piłsudskiego - fot. portretowe. -  
222 Kaczor Wiktor, podporucznik - fot. portretowa. -  
223 Kaliński, kapitan Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjna. 1940 - 1940  
224 Kałussowski Henryk, działacz polonii amerykańskiej w XIX wieku - fot. portretowa. 1863 - 1863  
225 Kamińska Rachela Estera, aktorka pochodzenia żydowskiego - fot. portretowa. -  
226 Karasz Arthur - fot. portretowa. -  
227 Karaszewicz-Tokarzewski Michał, generał - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
228 Karpiński Stanisław, minister skarbu, prezez Banku Polskiego - fot. portretowa. -  
229 Karpiński Ziemowit, aktor - fot. portretowe. -  
230 Karpiński Ziemowit, aktor - fot. sytuacyjna w siedzibie Radia Wolna Europa. -  
231 Kasprzycki Tadeusz, generał - fot. portretowa. Lata II Rzeczpospolitej. -  
232 Kiedacz Zbigniew, dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich - fot. sytuacyjna. -  
233 Kiełczyński Apolinary, korespondent, dziennikarz - fot. portetowa. -  
234 Kleszczyński Edward, dowódca 11 pułku ułanów, poseł, senator - fot. portretowe z czasów legionowych. -  
235 Kleszczyński Edward, dowódca 11 pułku ułanów, poseł, senator - fot. sytuacyjna na koniu. Czasy legionowe. 1915 - 1915  
236 Kleszczyński Edward, dowódca 11 pułku ułanów, poseł, senator - fot. sytuacyjna z czasów legionowych. 1915 - 1915  
237 Kleszczyński Edward, dowódca 11 pułku ułanów, poseł, senator - fot. sytuacyjna z żoną Ireną przy samolocie. Lata trzydzieste. -  
238 Kleszczyński Edward, dowódca 11 pułku ułanów, poseł, senator - fot. sytuacyjna z żoną Ireną po wyjściu z więzienia. 1943 - 1943  
239 Kleszczyński Edward, dowódca 11 pułku ułanów, poseł, senator - fot. sytuacyjna w towarzystwie nierozpoznanego oficera. Lata trzydzieste. -  
240 Kleszczyński Edward, dowódca 11 pułku ułanów, poseł, senator - fot. portretowa z czasów powojennych w Wielkiej Brytanii. -  
241 Kleszczyński Edward, dowódca 11 pułku ułanów, poseł, senator - w towarzystwie nierozpoznanych osób. 1943 - 1943  
242 Kleszczyński Edward z braćmi -  
243 Klimecki Tadeusz, generał - fot. sytuacyjne. 1940 - 1943  
244 Klimecki Tadeusz, generał -  
245 Kołaczkowski Wojciech, dowódca Dywizjonu 303 - fot. sytuacyjna w mieszkaniu w USA. -  
246 Kołodziejczyk Piotr, admirał, minister obrony narodowej - fot. portretowa. -  
247 Komierowski Kazimierz, konsul generalny RP w Londynie - fot. sytuacyjna w gabinecie. Lata 1920-1932. -  
248 Komorowski-Bór Tadeusz, generał - fot. portretowa z lat powojennych. -  
249 Komorowski-Bór Tadeusz, generał - fot. sytuacyjna z psem. 1947 - 1947  
250 Kon Feliks, działacz Proletariatu - fot. portretowe. -  
251 Konarski Szymon, historyk - fot. sytuacyjna. 1963 - 1963  
252 Konas-Wir Alojzy, generał, zginął w Katyniu - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
253 Koneczny Włodzimierz, legionista, rzeźbiarz - fot. portretowa. -  
254 Kopański Stanisław, generał, dowódca Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK) - fot. portretowe. -  
255 Kopański Stanisław, generał, dowódca Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK) - fot. portretowe. -  
256 Kopański Stanisław, generał -  
257 Kopański Stanisław, generał, dowódca Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK) - fot. sytuacyjne 1942 - 1942  
258 Kopański Stanisław, generał -  
259 Korfanty Wojciech, przywódca powstania śląskiego, poseł - fot. portretowa. -  
260 Korpiński Adam, oficer WP, zginął w Miednoje - fot. sytuacyjna z lat dwudziestych. -  
261 Korsak Józef, porucznik, lotnik - fot. portretowa z czasów II Rzeczpospolitej. -  
262 Kossak Wojciech, malarz - fot. portretowa. -  
263 Kossakowski Konstanty, dyplomata - fot. portretowa. -  
264 Kościałkowski-Zyndram Marian, premier - fot. portretowa w mundurze pułkownika z czasów II wojny światowej. 1940 - 1940  
265 Kot Stanisław, minister rządu RP na uchodźstwie, ambasador w ZSRR - fot. portretowa. -  
266 Koziełł Franciszek, porucznik, zginął w Katyniu - fot. ślubna. -  
267 Krechowicz Dionizy, lekarz wojskowy, dyrektor szpitala w Grodnie - fot. portretowa w mundurze. -  
268 Kroenitz Juliusz, oficer 11 pułku ułanów - fot. portretowa z czasów II Rzeczpospolitej. -  
269 Kruger Friedrich Wilhelm, niemiecki zbrodniarz wojenny, dowódca SS i Policji w Generalnej Guberni - fot. portretowa. -  
270 Kryczyński Zenon, zastępca dowódcy pułku tatarskiego (muzułamańskiego) w Wojsku Polskim w II Rzeczpospolitej - fot. portetowa. -  
271 Kryński Wacław, legionista, oficer WP w II Rzeczpolspolitej - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
272 Kryński Wacław, legionista, oficer WP w II Rzeczpospolitej - fot. sytuacyjna w mundurze szwoleżera 1 Pułku. -  
273 Krzaczyński Staniasław, legionista - fot. portretowa. -  
274 Książek Tytus - fot. portretowa z czasów dzieciństwa. -  
275 Księżakowski Franciszek, podoficer 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich - fot. portretowa ze szwagierką. -  
276 Księżakowski Franciszek, podoficer 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich - fot. portretowa z żoną Marią. 1923 - 1923  
277 Księżakowski Franciszek, podoficer 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich - fot. sytuacyjna z czasów II wojny światowej w 2 Korpusie. -  
278 Kuczyński Józef - fot. portretowa. -  
279 Kukiel Marian, generał - fot. portretowe. -  
280 Kula-Lis Leopold, legionista - fot. portretowe. -  
281 Kułakowski Bronisław, adwokat - fot. portretowa. -  
282 Kundt Ernst, niemiecki zbrodniarz wojenny - fot. portretowa. -  
283 Kunicki Stanisław, działacz Proletariatu - fot. portretowa. -  
284 Kupferwasser Lucjusz Apolinary, współzałożyciel Instytutu Piłsudskiego - fot. portretowe. -  
285 Kupferwasser Lucjusz Apolinary, współzałożyciel Instytutu Piłsudskiego - fot. sytuacyjna przy pomniku Michajłowicza. -  
286 Kurzelny J., legionista - fot. portretowa. -  
287 Kuśnierz Bronisław, minister sprawiedliwości w rządzie RP na uchodźstwie - fot. portretowa. 1944 - 1945  
288 Kutyba Józef, pułkownik WP, zginął w Katyniu - fot. portretowa. -  
289 Kwapiński Jan, minister rządu RP na uchodźstwie - fot. portretowe. -  
290 Kwaśniewski Stanisław, generał - fot. sytuacyjna. -  
291 Kwiatkowski Eugeniusz, minister przemysłu - fot. portretowa. -  
292 Langner Władysław, legionista - fot. portretowa. 1915 - 1915  
293 Lasek Michał, oficer 1 Dywizji Spadochronowej, weteran - fot. portretowa. -  
294 Laughamer, lotnik angielski - fot. sytuacyjna. -  
295 Lechnicki Klemens, lotnik - fot. portretowa. -  
296 Lednicki Wacław, historyk literatury - fot. sytuacyjna. -  
297 Lechoń Jan, poeta - fot. sytuacyjna. -  
298 Lejka Stanisław, legionista - fot. portretowa. -  
299 Lelek Stefan, sędzia - fot. portretowa. -  
300 Lelek Halina, rozstrzelana przez Niemców w Lublinie 28.06.1940 - fot. portretowa. -  
301 Lenczowski Kosma, ksiądz, kapelan 4 pułku piechoty Legionów - fot. sytuacyjna. -  
302 Leśniakowa Maria, komendantka Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet - fot. sytuacyjna. -  
303 Leśniowska Zofia, córka gen. Sikorskiego, komendantka Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet - fot. sytuacyjne. -  
305 Levittoux Karol, pułkownik, szef sztabu 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka - fot. sytuacyjna. -  
306 Lewandowska Janina, pilot, jedyna kobieta zamordowana w Katyniu - fot. sytuacyjna przed samolotem. -  
307 Librach Jan, dyplomata - fot. portretowa z okresu młodości. -  
308 Librach Jan, dyplomata - fot. portretowa -  
309 Librach Jan, dypolmata - fot. portretowa w mundurze. -  
310 Librach Jan, dyplomata - fot. portretowa -  
311 Librach Jan, dyplomata - fot. sytuacyjna -  
312 Librach Jan, dyplomata - fot. sytuacyjna -  
313 Librach Jan, dyplomata - fot. sytuacyjna -  
314 Librach Jan, dyplomata - fot. sytuacyjna -  
315 Librach Jan, dyplomata - fot. sytuacyjna -  
316 Librach Jan, dyplomata - fot. sytuacyjna -  
317 Librach Jan, dyplomata - fot. sytuacyjna -  
318 Librach Jan, dyplomata - fot. sytuacyjna -  
319 Librach Jan, dyplomata - fot. sytuacyjna -  
320 Librach Jan, dyplomata - w towarzystwie m.in. Antoniego Beaupre. Lata trzydzieste. -  
321 Librach Jan, dyplomata - w towarzystwie nierozpoznanych osób podczas zimowego wypoczynku. -  
322 Librach Jan, dyplomata - w towarzystwie nierozpoznanego mężczyzny. -  
323 Lieberman Herman, adwokat, działacz PPS - fot. portretowa. -  
324 Lilling Jan, kapitan, zginął w Starobielsku - fot. portretowa. -  
325 Linde Harper Jessie, działaczka kulturalna - fot. portretowa. -  
326 Lipski Józef, ambasador RP w Berlinie - fot. sytuacyjna. -  
327 Listowski Antoni, generał - fot. portretowa. -  
328 Litwinowicz Aleksander, legionista - fot. portretowa. -  
329 Lord Robert, ksiądz - fot. portretowa. -  
330 Lubetkin Cywia, jedna z przywódczyń powstania w getcie warszawskim - fot. portretowa. -  
331 Lubke Helena, sekretarka Ignacego Paderewskiego - fot. portretowe -  
332 Lubke Helena, sekretarka Ignacego Paderewskiego - fot. portretowe -  
333 Lubke Helena, sekretarka Ignacego Paderwskiego -  
334 Lubke Helena, sekretarka Ignacego Paderewskiego - fot. sytuacyjne. -  
335 Lubke Helena, sekretarka Ignacego Paderwskiego -  
336 Lubke Helena , zdj. sytuacyjne -  
337 Lubke Helena, sekretarka Ignacego Paderewskiego - w towarzystwie matki. -  
338 Lubke Helena, sekretarka Ignacego Paderewskiego - w towarzystwie E. D. Wolskiego. -  
339 Łazowski Edward, zesłaniec na Syberię w XIX w okresie zaborów - fot. portretowa z żoną Antoniną z domu Tobeńska. 1864 - 1864  
340 Łodziewski Stefan - fot. portretowa. -  
341 Łuczyński-Narbut Jerzy, generał - fot. sytuacyjna. -  
342 Łukasiewicz Juliusz, dyplomata - fot. portretowa. -  
343 Łukaszewicz Józef, działacz socjalistyczny - fot. portretowa. -  
344 MacArthur Douglas, generał amerykański - fot. portretowa. -  
345 Maciejewska Janina - fot. portretowa. -  
346 Maczek Stanisław, generał - fot. sytuacyjna. -  
347 Maicher Ludwik, ochotnik z USA do Legionów - fot. portretowa. 1915 - 1915  
348 Maicher Ludwik, ochotnik z USA do Legionów - fot. portretowa w mundurze 6 pułku piechoty Legionów. -  
349 Malczewski Jacek, malarz - fot. sytuacyjna przy obrazie. -  
350 Malinowski-Pobóg Władysław - fot. sytuacyjna 1957 - 1959  
351 Malinowski-Pobóg Władysław - fot. sytuacyjna -  
352 Maliszewska Stanisława - fot. portretowa. -  
353 Matuszewski Ignacy, dyplomata, minister skarbu, współzałożyciel Instytutu Piłsudskiego - fot. portretowa z okresu młodości w mundurze. -  
354 Matuszewski Ignacy, dyplomata, minister skarbu, współzałożyciel Instytutu Piłsudskiego - fot. portretowa 1941 - 1941  
355 Matuszewski Ignacy, dyplomata, minister skarbu -  
356 Matuszewski Ignacy, dyplomata, minister skarbu, współzałożyciel Instytutu Piłsudskiego - fot. pogrzebowa w otwartej trumnie. 1946 - 1946  
357 Maźnicki Władysław, ochotnik z USA do Legionów - fot. portretowa z czasów współczesnych. -  
358 Mazewski Alojzy, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego - fot. portretowa. -  
359 Mazewski Alojzy, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego - fot. sytuacyjne. -  
360 Mączyński Czesław, komendant obrony Lwowa - fot. portretowa. -  
361 Meany Enrique, minister spraw zagranicznych Gwatemali - fot. portretowa. -  
362 Meysztowicz Walerian, ksiądz, założyciel Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie - fot sytuacyjna na pl. Św. Piotra w towarzystwie Jana Libracha. 1953 - 1953  
363 Meysztowicz Walerian, ksiądz, założyciel Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie - fot sytuacyjna w towarzystwie Jana Frylinga. -  
364 Mężyński Włodzimierz, legionista - fot. portretowa. -  
365 Mieszkowski Wiktor, oficer Dywizji Strzelców Podhalańskich - fot. sytuacyjna. -  
366 Mikołajczyk Stanisław, premier rządu RP na uchodźstwie - fot. portretowa. -  
367 Mikosz Stanisław, oficer WP - fot. ślubna z żoną Anną. 1933 - 1933  
368 Mikosz Stanisław, oficer WP - fot. portretowa. 1945 - 1945  
369 Milewski Jerzy, działacz NSZZ "Solidarność", minister - fot. sytuacyjne. -  
370 Miłkowski Zygmunt, ps. Teodor Tomasz Jeż, pisarz, polityk - fot. portretowa. Przełom XIX i XX wieku. -  
371 Montgomery Bernard, marszałek angielski - fot. sytuacyjna. 1944 - 1944  
372 Mosiński Stefan, oficer 11 pułku ułanów - fot. portretowa. -  
373 Mościcka Helena, synowa prezydenta Ignacego Mościckiego - w towarzystwie dwóch oficerów. -  
374 Mościcka Helena, synowa prezydenta Ignacego Mościckiego - w towarzystwie nierozpoznanych osób. -  
375 Mościcka Helena, synowa prezydenta Ignacego Mościckiego - w towarzystwie nierozpoznanej kobiety. -  
376 Mościcki Ignacy, prezydent RP - fot. portretowe. 1928 - 1928  
377 Mościcki Ignacy, prezydent RP - fot. portretowa -  
378 Mościcki Ignacy, prezydent RP - fot. portretowa. -  
379 Mościcki Ignacy, prezydent RP - fot. portretowa. -  
380 Mościcki Ignacy, prezydent RP - fot. portretowe. -  
381 Mościcki Ignacy, prezydent RP - fot. portretowe. -  
382 Mościcki Ignacy, prezydent RP - fot. portretowe. -  
383 Mościcki Ignacy, prezydent RP - fot. portretowe. -  
384 Mościcki Ignacy, prezydent RP - fot. portretowe. -  
385 Mościcki Ignacy, Prezydent RP- fot. portretowa -  
386 Mościcki Ignacy, Prezydent RP - fot. portretowa -  
387 Mościcki Ignacy, Prezydent RP - fot. portretowa -  
388 Mościcki Ignacy, Prezydent RP - fot. portretowa -  
389 Mościcki Ignacy, Prezydent RP - fot. portretowa -  
390 Mościcki Ignacy, Prezydent RP - fot. portretowa -  
391 Mościcki Ignacy, Prezydent RP - fot. portretowa -  
392 Mościcki Ignacy, prezydent RP - w samochodzie. 1937 - 1937  
393 Mościcki Ignacy, prezydent RP - na koniu. -  
394 Mościcki Ignacy, prezydent RP - z żoną Marią. -  
395 Mościcki Ignacy, prezydent RP - w towarzystwie nierozpoznanego mężczyzny. -  
396 Mościcki Ignacy, prezydent RP - na polowaniu. -  
397 Mościcki Ignacy, prezydent RP - na polowaniu. -  
398 Mościcki Ignacy, prezydent RP - w towarzystwie -  
400 Mościcki Ignacy, prezydent RP -w towarzystwie -  
401 Mościcki Ignacy, prezydent RP - w towarzystwie -  
402 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - fot. portretowe. -  
403 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - fot. ślubna z żoną Heleną. -  
404 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - fot. sytuacyjna w mundurze galowym. -  
405 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - fot. sytuacyjna w starszym wieku. -  
406 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - na polowaniu. Widoczni też m.in. Azins, Simonis, Lejins, Robezniens, Celmins. 1932 - 1932  
407 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - na polowaniu. Widoczny m.in. ambasador angielski William Erskine. -  
408 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - na polowaniu. -  
409 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezedenta RP -  
410 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP -  
411 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - w samochodzie w towarzystwie płk. Juliusza Urlycha. -  
412 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - w samochodzie w towarzystwie nierozpoznanego mężczyzny. -  
413 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - w prywatnym domu w Japonii. -  
414 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - na spotkaniu w polskiej misji katolickiej na wyspie Sachalin. -  
415 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - przemawia na spotkaniu. -  
416 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - z żoną Heleną i nierozpoznanymi oficerami. -  
417 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - z żoną i pp. Hełczyńskimi. Fot. grupowa. -  
418 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - w towarzystwie nierozpoznanych osób. -  
419 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - na przyjęciu. -  
420 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - w towarzystwie 4 nierozpoznanych mężczyzn. Fot. grupowa. -  
421 Mościcki Michał, dyplomata, syn prezydenta RP - w grupie nierozpoznanych osób przed domem. -  
422 Mozołowski Stefan, pułkownik, osobisty lekarz Józefa Piłsudskiego, zamordowany przez NKWD w Charkowie - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
423 Mozołowski Stefan, pułkownik, osobisty lekarz Józefa Piłsudskiego, zamordowany przez NKWD w Charkowie - fot. sytuacyjna z czasów II Rzeczpospolitej. -  
424 Mozołowski Stefan, pułkownik, osobisty lekarz Józefa Piłsudskiego, zamordowany przez NKWD w Charkowie - na werandzie domu. -  
425 Mozołowski Włodzimierz, lekarz, profesor - fot. portretowa z żoną Jadwigą. 1919 - 1919  
426 Mozołowski Józef - fot. portretowa z przełomu XIX i XX wieku. -  
427 Mozołowska Jadwiga - fot. portretowa. -  
428 Mozołowska Helena z córką Lilią - fot. sytuacyjna. -  
429 Mozołowska Helena (jako dziecko) z ojcem i siostrą - fot. portretowa. -  
430 Rodzina Mozołowskich - fot. grupowe. 1945 - 1945  
431 Rodzina Mozołowskich - fot. sytuacyjna na ulicy. Widoczny m.in. Włodzimierz Mozołowski. -  
432 Rodzina Mozołowskich - fot. sytuacyjna -  
433 Rodzina Mozołowskich - fot. sytuacyjna -  
434 Muśnicki-Dowbór Józef, generał, dowódca powstanai wielkopolskiego - fot. portretowa z czasów I wojny światowej. -  
435 Nachtlicht-Światełko Karol, oficer 11 pułku ułanów - fot. portretowa. -  
436 Narutowicz Gabriel, prezydent RP - fot. sytuacyjna. 1922 - 1922  
437 Neugebauer-Norwid Mieczysław, generał - fot. portretowa z czasów legionowych -  
438 Neumann Tadeusz, oficer WP - fot. portretowa z czasów II Rzeczpolspolitej. -  
439 Niemira Rudolf, generał, dowódca artylerii 1 Korpusu Polskiego w Wielkiej Brytanii - fot. sytuacyjne. 1943 - 1943  
440 Niewiadomska Elżbieta, aktorka, ochotniczka Pomocniczej Służby Kobiet (PSK) - fot. sytuacyjna na Bliskim Wschodzie. -  
441 Niezbrzycki Jerzy, ps. Ryszard Wraga, oficer wywiadu, pisarz - fot. sytuacyjna. -  
442 Nowak Julian, premier RP - fot. portretowa. -  
443 Nowicki Jan, oficer 11 pułku ułanów - na polowaniu zimą. -  
444 Nowosielska Zofia, porucznik WP w Ochotniczej Legii Kobiet - fot. portretowa z lat dwudziestych. -  
445 Okulicki-Niedźwiadek Leopold, generał - fot. portretowa w stroju cywilnym. -  
446 Ołdakówna Zofia, zwyciężczyni konkursu piękności "Miss Judea" w 1929 r. 1929 - 1929  
447 Onacewicz Włodzimierz, oficer 1 Dywizji Grenadierów we Francji, attache wojskowy w Waszyngtonie - fot. portretowa. -  
448 Onyszkiewicz Joanna z d. Jaraczewska, wnuczka Józefa Piłsudskiego - fot. portretowa. 1989 - 1989  
449 Onyszkiewicz Danusia, prawnuczka Józefa Piłsudskiego - fot. portretowa. 1989 - 1989  
450 Onyszkiewicz Wisia, prawnuczka Józefa Piłsudskiego - fot. portretowa. 1989 - 1989  
451 Onyszkiewicz Wanda, prawnuczka Józefa Piłsudskiego - fot. portretowa. 1989 - 1989  
452 Onyszkiewicz Staś, prawnuk Józefa Piłsudskiego - fot. portretowa. 1989 - 1989  
453 Orłowski Leon, dyplomata - fot. portretowa jako dziecko. 1892 - 1892  
454 Orłowski Leon, dyplomata - fot. portretowa z lat dwudziestych w mundurze. -  
455 Orłowski Leon, dyplomata - fot. portretowa w stroju dyplomatycznym. -  
456 Orłowski Leon, dyplomata - fot. pogrzebowa w otwartej trumnie. 1976 - 1976  
457 Orłowski Leon, dyplomata - fot. sytuacyjna z lat młodości w mundurze. -  
458 Orłowski Leon, dyplomata -  
459 Orłowski Leon, dyplomata - fot. sytuacyjna z psem. 1912 - 1912  
460 Orłowski Leon, dyplomata - fot. sytuacyjna przy samochodzie. 1939 - 1939  
461 Orłowski Leon, dyplomata - fot. sytuacyjne. Sygn. 461 (1) - w Central Parku. 1942 - 1942  
462 Orłowski Leon, dyplomata - fot. sytuacyjna przed konsulatem polskim. 1936 - 1936  
463 Orłowski Leon, dyplomata - na polowaniu z zabitym kozłem. Węgry. -  
464 Orłowski Leon, dyplomata - przy pracy w konsulacie polskim. 1938 - 1938  
465 Orłowski Leon, dyplomata - podczas gry w golfa. -  
466 Orłowski Leon, dyplomata - fot. sytuacyjna. -  
467 Orłowski Leon, dyplomata - fot. sytuacyjna. -  
468 Orłowski Leon, dyplomata - fot. sytuacyjna. -  
469 Orłowski Leon, dyplomata - fot. sytuacyjna. -  
470 Orłowski Leon, dyplomata - fot. portretowa z rodzeństwem z czasów dzieciństwa. Przełom XIX i XX wieku. -  
471 Orłowski Leon, dyplomata - z trzema braćmi: Wiktorem, Wacławem i Zygmuntem. 1920 - 1920  
472 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie Jana Kiepury w okolicach Londynu. 1935 - 1935  
473 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie nierozpoznanych osób na terenie angielskiej posiadłości. 1935 - 1935  
474 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie nierozpoznanych osób. 1939 - 1939  
475 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie nierozpoznanych osób. 1941 - 1941  
476 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie nierozpoznanych osób. Widoczny m.in. Seltz. 1951 - 1951  
477 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie nierozpoznanej kobiety 1952 - 1952  
478 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie George'a Abella. 1957 - 1957  
479 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie nierozpoznanych osób, m.in. Sefana Kozyrskiego w willi "Sienkiewiczówka". 1962 - 1962  
480 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie Eweliny Stebelskiej i Edwarda Raczyńskiego przed siedzibą Ogniska Polskiego. 1966 - 1966  
481 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie W. Dąbrowskiego, L. Kosteckiego i E. Czapskiego w okolicach Florencji. 1957 - 1957  
482 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie m.in. ks. Nikity Romanowa, Aleksandra Romanowa w swoim domu. -  
483 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie Tomasza Maciejewskiego i Alekasandra Orłowskiego podczas wycinki drzew na farmie. -  
484 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie nierozpoznanych osób. -  
485 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie -  
486 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie -  
487 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie -  
488 Orłowski Leon, dyplomata - w towarzystwie -  
489 Orłowski Józef, dziadek Leona Orłowskiego - fot. portretowa. -  
490 Orłowski Józef, wuj Leona Orłowskiego - fot. portretowa. -  
491 Orzażewska Katarzyna, aktorka - fot. portretowa. -  
492 Ossendowski Ferdynand, pisarz, podróżnik - fot portretowa. -  
493 Ostrowski Tadeusz, legionista - fot. portretowa. -  
494 Paderewski Ignacy, pianista, premier RP - fot. portretowe z okresu młodości. -  
495 Paderewski Ignacy, pianista, premier RP - fot. portretowe -  
496 Paderewski Igancy - portret -  
497 Paderewski Igancy - portret -  
498 Paderewski Ignacy -portret -  
499 Paderewski Ignacy -portret -  
500 Paderewski Igancy - portret -  
501 Paderewski Ignacy -  
502 Paderewski Ignacy, pianista, premier RP - przy fortepianie. -  
503 Paderewski Ignacy, pianista, premier RP - podczas przemówienia. 1916 - 1916  
504 Paderewski Ignacy, pianista, premier RP - fot. sytuacyjne. -  
505 Paderewski Ignacy -  
506 Paderewski Ignacy, pianista, premier RP - z żoną Heleną. -  
507 Panaś Józef, ksiądz, kapelan Legionów - fot. portretowa. -  
508 Pate Maurice, współzałożyciel i pierwszy dyrektor UNICEF - fot. portretowa. -  
509 Patek Stanisław, prawnik, minister spraw zagranicznych, dyplomata - fot. portretowa. -  
510 Pawlikowski Michał, publicysta - w towarzystwie nierozpoznanego mężczyzny. -  
511 Pawlikowski Michał, publicysta - fot. portretowa. -  
512 Pawłowicz Bogdan, publicysta, marynista - fot. portretowa. -  
513 Peter H. H., polski konsul honorowy w Hull - fot. sytuacyjna. -  
514 Pietrzak Henryk, pilot, as myślistwa polskiego podczas II wojny światowej - fot. sytuacyjna. -  
515 Piasecki Zygmunt, generał - na czele oddziału konnego. -  
516 Pilecki Julian, ojciec rtm. Witolda Pileckiego - fot. portretowa. -  
517 Pilecki Witold, oficer podziemia - fot. z dzieciństwa z siostrą Wandą. -  
518 Pilecki Witold, oficer podziemia - fot. z dzieciństwa z siostrą Marią. -  
519 Pilecki Witold, oficer podziemia - fot. z dzieciństwa z siostrą Marią i matką Ludwiką. -  
520 Fotografia grupowa rodziny Pileckich. Widoczni m.in. Witold Pilecki, Maria Pilecka, Ludwik Szukiewicz, Wacław Szukiewicz. -  
521 Rodzina Pileckich na pikniku. Widoczni m.in. Witold Pilecki, Maria Pilecka, Zofia Szukiewiczowa. -  
522 Piotrowski, legionista - fot. portretowa. 1916 - 1916  
523 Piskor Tadeusz, generał - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
524 Piskor Tadeusz, generał - z żoną Lucyną i synem Jerzym. 1950 - 1950  
525 Piwnik Jan, ps. "Ponury", oficer Armii Krajowej - fot. portretowa. -  
526 Plackowski Karol, legionista z 1 pułku Legionów - fot. sytuacyjna. -  
527 Pliszka J., legionista z 5 pułku piechoty - fot. portretowa. -  
528 Pliszka J., legionista z 5 pułku piechoty - fot. sytuacyjna. -  
529 Płocki Edmund, działacz Proletariatu - fot. portretowa. -  
530 Połczyński-Janta Aleksander, publicysta - fot. portretowa w mundurze 1 Dywizji Pancernej. -  
531 Połczyński-Janta Aleksander, publicysta - fot. sytuacyjna w mundurze. Czasy powojenne. -  
532 Połczyński-Janta Aleksander, publicysta - w niewoli niemieckiej wśród jeńców. 1941 - 1942  
533 Popiełuszko Jerzy, ksiądz - podczas celebrowania mszy św oraz fot. sytuacyjna. -  
534 Popiełuszko Jerzy, ksiądz - podczas udzielania dziecku Chrztu Św. -  
535 Popiełuszko Jerzy, ksiądz - podczas nabożeństwa. -  
536 Popiełuszko Jerzy, ksiądz - podczas nabożeństwa. -  
537 Popiełuszko Jerzy, ksiądz - podczas celebrowania ostatniej przed śmiercią mszy św. 1984 - 1984  
538 Popiełuszko Jerzy, ksiądz - w trumnie. 1984 - 1984  
539 Powierza Andrzej, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie RP na uchodźstwie - fot. sytuacyjna. -  
540 Pożerski Olgierd, generał - fot. portretowa. -  
541 Pragier Adam, minister informacji w rządzie RP na uchodźstwie - fot. sytuacyjna. -  
542 Prażmowski-Belina Władysław, pułkownik kawalerii - fot. sytuacyjne. -  
543 Prażmowski-Belina Władysław, pułkownik kawalerii - fot. sytuacyjne. -  
544 Prażmowski-Belina Władysław, pułkownik kawalerii - fot. sytuacyjne. -  
545 brak w kopercie -  
546 Prokopieni Paweł, śpiewak, żołnierz 2 Korpusu Polskiego - fot. portretowa. -  
547 Pszonczak Tadeusz, kapitan WP, zginął w Charkowie - fot. sytuacyjna -  
548 Puszczyński Tadeusz, ps. "Konrad Wawelberg", dowódca podczas powstań śląskich, szef sztabu Korpusu Ochrony Pogranicza - fot. portretowa. -  
549 Puszczyński Tadeusz, ps. "Konrad Wawelberg", dowódca podczas powstań śląskich, szef sztabu Korpusu Ochrony Pogranicza - fot. portretowa. -  
550 Pużak Kazimierz, działacz socjalistyczny, przewodniczący Rady Jedności Narodowej. -  
551 Raczkiewicz Władysław, prezydent RP na uchodźstwie - fot. portretowe. -  
552 Raczyński Edward, dypolmata, prezydent RP na uchodźstwie - fot. sytuacyjna z okresu młodości. -  
553 Raczyński Edward, dypolmata, prezydent RP na uchodźstwie - fot. sytuacyjna w podeszłym wieku 1980 - 1980  
554 Rajchman-Floyar Henryk, dyplomata, polityk, współzałożyciel Instytutu PIłsudskiego - fot. sytuacyjna. -  
555 Rajchman-Floyar Henryk, dyplomata, polityk, współzałożyciel Instytutu Piłsudskiego - w towarzystwie żony. -  
556 Rajchman-Floyar Henryk, dyplomata, polityk, współzałożyciel Instytutu Piłsudskiego - fot. pogrzebowa w otwartej trumnie. 1951 - 1951  
557 Rawicz Stanisław, rtm. 11 pułku ułanów - fot. portretowa. -  
558 Retinger Józef, cichociemny, powiernik gen. Sikorskiego - fot. sytuacyjna. -  
559 Rettinger Wacław, później Graba-Łęcki, oficer WP, lekarz - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
560 Reymont Władysław, pisarz, laureat Nagrody Nobla - fot. sytuacyjne. 1925 - 1925  
561 Reymont Władysław, pisarz, laureat Nagrody Nobla - podczas rejsu do USA. Widoczni też m.in. Leon Orłowski, płk Kazimierz Fronczak, Łepkowski, Pawlikowski 1919 - 1919  
562 Rodziński Artur, dyrygent - w towarzystwie nierozpoznanej kobiety. -  
563 Roja Bolesław, generał - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
564 Roja Bolesław, generał - fot. sytuacyjna z czasów legionowych. -  
565 Roman Antoni, dyplomata, minister przemysłu i handlu - fot. portretowa. -  
566 Romanowicz Aleksander, generał, dowódca pułku tatarskiego w Wojsku Polskim - fot. portretowa. -  
567 Romer Tadeusz, dyplomata, minister spraw zagranicznych rządu RP na uchodźstwie - fot. sytuacyjna w mundurze galowym. 1934 - 1934  
568 Roosevelt Franklin Delano, prezydent USA - fot. sytuacyjna. -  
569 Rothschild, profesor - w towarzystwie nierozpoznanych osób. -  
570 Rouppert Stanisław, naczelny lekarz I Brygady Legionów - fot. portretowa. -  
571 Rowecki-Grot Stefan, komendant Armii Krajowej - fot. portretowa z czasów młodości. -  
572 Rowecki-Grot Stefan, komendant Armii Krajowej - w towarzystwie babki przed domem na Żoliborzu. -  
573 Rozwadowski Tadeusz, generał - fot. portretowe. -  
574 Rozwadowski Tadeusz, generał - fot. sytuacyjna. -  
575 Równy Edward, amerykański generał polskiego pochodzenia - fot. portretowa w stroju cywilnym. -  
576 Rubin Władysław, kardynał, duszpasterz emigracji - podczas nierozpoznanej uroczystości. -  
577 Rubio Cuervo Gustavo, minister stanu w rządzie Kuby - fot. portretowa. -  
578 Rutkowski Lucjan, oficer WP - fot. portetowa. 1948 - 1948  
579 Sapieha Adam Stefan, arcybiskup krakowski, kardynał - fot. portretowa. -  
580 Sapieha Eustachy, minister spraw zagranicznych, poseł - fot. portretowa. -  
581 Sawicki Kazimierz, ps. "Prut", generał - fot. portretowa. -  
582 Scaevola-Wieczorkiewicz Wacław, generał - fot. sytuacyjna z czasów legionowych. -  
583 Schaetzel Tadeusz, dypolmata, działacz państwowy - fot. portretowa. -  
584 Schalit Edmund, legionista - fot. portretowe. -  
585 Schalit Edmund, leginista - fot. portretowa z synem. -  
586 Sienkiewicz Henryk, pisarz, laureat Nagrody Nobla - fot. portretowa. -  
587 Sienkiewicz Henryk, pisarz, laureat Nagrody Nobla - fot. sytuacyjna. -  
588 Sieroszewski Wacław, pisarz, senator - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
589 Sieroszewski Wacław, pisarz, senator - fot. portretowa. -  
590 Sikorska Adela, matka gen. Franciszka Sikorskiego - fot. portretowa. -  
591 Sikorska Helena, żona gen. Władysława Sikorskiego - fot. portretowa. -  
592 Sikorska Maria - fot. portretowa. -  
593 Sikorski Adam, brat gen. Władysława Sikorskiego - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
594 Sikorski Adam, brat gen. Władysława Sikorskiego - fot. portretowa z czasów II Rzeczpospolitej. -  
595 Sikorski Franciszek, generał - fot. portretowe. -  
596 Sikorski Franciszek, generał - fot. portretowa w stroju cywilnym. -  
597 Sikorski Franciszek, generał - fot. sytuacyjna na ulicy. -  
598 Sikorski Władysław, generał, Naczelny Wódz, premier - fot. sytuacyjne z czasów legionowych. -  
599 Sikorski Władysław, generał, Naczelny Wódz, premier - fot. sytuacyjne z czasów legionowych. -  
600 Sikorski Władysław, generał, Naczelny Wódz -  
601 Sikorski Władysław, generał, Naczelny Wódz, premier - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
602 Sikorski Władysław, generał, Naczelny Wódz, premier - fot. portretowa z czasów II Rzezczpospolitej. -  
603 Sikorski Władysław, generał, Naczelny Wódz, premier - fot. portetowe z okresu II wojny światowej. -  
604 Sikorski Władysław, generał, Naczelny Wódz, premier - fot. portetowa w stroju cywilnym. -  
605 Sikorski Władysław, generał, Naczelny Wódz, premier - fot. sytuacyjna przy biurku. 1939 - 1940  
606 Sikorski Władysław, generał, Naczelny Wódz, premier - fot. sytuacyjna na balkonie. 1939 - 1940  
607 Sikorski Władysław, generał, Naczelny Wódz, premier - w towarzystwie żony Heleny i córki Zofii. 1939 - 1940  
608 Skalski Stanisław, pilot, as lotnictwa polskiego - fot. sytuacyjna. 1944 - 1945  
609 Skibiński Franciszek, generał - fot. sytuacyjna w mundurze pułkownika 1 Dywizji Pancernej. -  
610 Skirmunt Konstanty, ambasador RP w Londynie, minister spraw zagranicznych - fot. sytuacyjna. 1934 - 1934  
611 Składkowski Sławoj Felicjan, generał, minister spraw wewnętrznych, premier - fot. portretowa. -  
612 Skotnicki-Grzmot Stanisław, generał - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
613 Schorr Mojżesz, żydowski historyk, rabin, senator II Rzeczpospolitej - fot. portretowa. -  
614 Skrzyński Aleksander, premier - fot. portretowa. -  
615 Skrzyński Aleksander, premier - fot. portretowa. -  
616 Skrzyński "Kmicic" Ludwik, generał - fot. sytuacyjna z koniem. Czasy legionowe. -  
617 Skrzyński "Kmicic" Ludwik, generał - fot. sytuacyjna w podeszłym wieku. Wielka Brytania. 1966 - 1966  
618 Skrzyński Mieczysław Julian, oficer 11 pułku ułanów - fot. portretowa. -  
619 Skwarczyński Stanisław, generał - fot. portretowa w stroju cywilnym. 1949 - 1949  
620 Sławek Walery, premier, twórca BBWR - fot. sytuacyjna. 1930 - 1930  
621 Sławek Walery, premier, twórca BBWR - fot. sytuacyjna. 1938 - 1939  
622 Sławek Walery, premier, twórca BBWR - fot. portetowe. 1938 - 1939  
623 Smal-Stocki Roman, ukraiński dyplomata i naukowiec - fot. sytuacyjna. -  
624 Smolski Romuald, powstaniec styczniowy tatarskiego pochodzenia - fot. portretowa. -  
625 Smorawiński Mieczysław, generał, zginął w Katyniu - fot. portretowa. -  
626 Smuts Jan Christiaan, polityk pułudniowoafrykański - fot. portetowa. -  
627 Smyczek Reinhold, weteran 1 Dywizji Pancernej - w towarzystwie Mariana Faryniarza. Stany Zjednoczone. -  
628 Sobolta J., pułkownik WP - fot. portretowa. -  
629 Sokolow Nahum, prezes Światowego Kongresu Syjonistycznego - w towarzystwie nierozpoznanych osób. -  
630 Sokołowski Adam, pułkownik WP - fot. portretowa. -  
631 Sokołowski Mieczysław - fot. portretowa. -  
632 Sokołowski, legionista - fot. portretowa. -  
633 Sokołów Florian, korespondent wojenny - fot. sytuacyjna. 1945 - 1945  
634 Solski Wacław, pisarz - fot. sytuacyjna. 1945 - 1945  
635 Solski Adam, major WP, zginął w Katyniu - fot. portretowa. -  
636 Sołtan Stefania, członkini Pomocniczej Służby Kobiet (PSK) - fot. sytuacyjna. -  
637 Sopicki Stanisław, minister odbudowy administracji w rządzie RP na uchodźstwie - fot. sytaucyjna przy biurku. 1944 - 1944  
638 Sosabowski Stanisław, generał, dowódca Samodzielnej Brygady Spadochronowej - fot. portretowa. -  
639 Sosnkowski Kazimierz, generał, Naczelny Wódz - fot. portretowe z czasów legionowych. -  
640 Sosnkowski Kazimierz, generał, Naczelny Wódz - fot. portretowe z czasów II Rzeczpospolitej. -  
641 Sosnkowski Kazimierz, generał, Naczelny Wódz -  
642 Sosnkowski Kaizmierz, generał, Naczelny Wódz -  
643 Sosnkowski Kazimierz, generał, Naczelny Wódz - fot. portretowa w stroju cywilnym. 1944 - 1944  
644 Sosnkowski Kazimierz, generał, Naczelny Wódz - fot. sytuacyjna za biurkiem. -  
645 Sosnkowski Kazimierz, generał, Naczelny Wódz - fot. sytuacyjne z czasów II wojny światowej. -  
646 Sosnkowski Kaizmierz, generał, Naczelny Wódz -  
647 Sosnkowski Kazimierz, generał, Naczelny Wódz -  
648 Sosnkowski Kazimierz, generał, Naczelny Wódz - fot. sytuacyjna z dzieckiem na ręku. Bliski Wschód. 1942 - 1943  
649 Sosnkowski Kazimierz, generał, Naczelny Wódz - przyjmuje kwiaty od dziewczynki. 1942 - 1942  
650 Sowiński-Grad Józef, oficer 11 pułku ułanów - fot. portetowa. -  
651 Stachiewicz Julian, generał - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
652 Stachiewicz Julian, generał - fot. portretowa z czasów II Rzeczpospolitej. -  
653 Stachiewicz Juliusz, z bratem Bogdanem - synowie gen. Wacława Stachiewicza. 1941 - 1941  
654 Stamirowski, legionista - fot. portretowa. -  
655 Stamirowski, legionista - fot. sytuacyjna z koniem. -  
656 Stankiewicz Mamert, kapitan marynarki handlowej - fot. sytuacyjne. -  
657 Stankiewicz Mamert, kapitan marynarki handlowej - podczas wywiadu radiowego. -  
658 Stańczyk Jan, minister pracy w rządzie RP na uchodźstwie - fot. portretowa. -  
659 Starzyński Stefan, prezydent Warszawy - fot. portretowa. -  
660 Starzyński Teofil, pułkownik, działacz polonijny w USA - fot. portretowa. -  
661 Starzyński Teofil, pułkownik, działacz polonijny w USA - na lotnisku przed samolotem. -  
662 Stolarz Stefan, pułkownik WP, zginął w Katyniu - fot. portretowa. -  
663 Strandman Otto, naczelnik państwa estońskiego, premier Estonii - fot. portretowa. -  
664 Strassburger Henryk, minister przemysłu i handlu w rządzie RP na uchodźstwie - fot. sytuacyjna. -  
665 Stroński Stanisław, wicepremier, minister informacji w rządzie RP na uchodźstwie - fot. sytuacyjna przy biurku. -  
666 Strug Andrzej, właśc. Tadeusz Gałecki, pisarz, publicysta, działacz polityczny - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
667 Strug Andrzej, właśc. Tadeusz Gałecki, pisarz, publicysta, działacz polityczny - fot. portretowa. -  
668 Sulik Nikodem, generał - fot. sytuacyjne. -  
669 Sulik Nikodem, generał - fot. sytuacyjne. -  
670 Super Paul, działacz amerykańskiej YMCA - fot. portretowa. -  
671 Szczurek, porucznik WP, weteran - przy armacie we Francji. -  
672 Szeptycki Stanisław, generał, dowódca Legionów - fot. portretowa. -  
673 Szeptycki Stanisław, generał, dowódca Legionów - fot. sytuacyjna. -  
674 Szeptycki Stanisław, generał, dowódca Legionów - fot. sytuacyjne przy biurku -  
675 Szylling Antoni, generał - fot. sytuacyjna. 1960 - 1960  
676 Szylling Antoni, generał - fot. sytuacyjna z czasów II Rzeczpospolitej. -  
677 Szymański Julian, profesor medycyny, marszałek senatu II Rzeczpospolitej - fot. portretowa. -  
678 Szyszko-Bohusz Zygmunt, generał - fot. sytuacyjna. -  
679 Sadowska Barbara, poetka, matka Grzegorza Przemyka - fot. portretowa. -  
680 Sławiński Jan, legionista - fot. portretowa. 1919 - 1919  
681 Smurąg Franciszek, legionista - fot. portretowa -  
682 Śliwiński Artur, premier RP - fot. portretowa. -  
683 Śliwiński Jan, kapitan WP, zginął w Katyniu - fot. portretowa. -  
684 Śmigły-Rydz Edward, marszałek, Naczelny Wódz - fot. portretowe z czasów legionowych. -  
685 Śmigły-Rydz Edward, marszałek, Naczelny Wódz -  
686 Śmigły-Rydz Edward, marszałek, Naczelny Wódz - fot. portretowa jako generał. -  
687 Śmigły-Rydz Edward, marszałek, Naczelny Wódz - fot. portretowe jako marszałek. 1938 - 1938  
688 Śmigły-Rydz Edward, marszałek -  
689 Śmigły-Rydz Edward, marszałek -  
690 Śmigły-Rydz Edward, marszałek, Naczelny Wódz - fot. portretowa niedługo przed śmiercią. 1941 - 1941  
691 Śmigły-Rydz Edward, marszałek, Naczelny Wódz - podczas malowania w plenerze. 1937 - 1937  
692 Śmigły-Rydz Edward, marszałek, Naczelny Wódz - podczas malowania w pokoju Yacht Clubu. -  
693 Świderski, porucznik WP, zginął w Katyniu - fot. ślubna. -  
694 Świetlik Franciszek, działacz polonijny w USA - fot. portretowa. -  
695 Tarnowski, rotmistrz, uczestnik zawodów konnych - na koniu. 1934 - 1934  
696 Tarnowski Adam, minister spraw zagranicznych w rządzie RP na uchodźstwie - fot. sytuacyjna. 1944 - 1945  
697 Terlecka Helena, żona kapitana Tadeusza Terleckiego, z córką Heleną. -  
698 Terlecki Tadeusz, legionista - fot. portretowe. -  
699 Terlecki Tadeusz, legionista - fot. portretowe. -  
700 Terlecki Tadeusz, legionista - fot. portretowe. -  
701 Terlecki Tadeusz, legionista - fot. sytuacyjne. 1915 - 1915  
702 Terlecki Tadeusz, legionista - fot. sytuacyjne. -  
703 Terlecki Tadeusz, legionista - w towarzystwie nierozpoznanych legionistów. -  
704 Terlecki Tadeusz, legionista - w towarzystwie nierozpoznanych legionistów. 1917 - 1917  
705 Terlecki Tadeusz, legionista - w towarzystwie nierozpoznanych legionistów. 1914 - 1914  
706 Tessaro Stanisław, generał - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
707 Tokarz Tadeusz, pułkownik - fot. sytuacyjna w stroju cywilnym. -  
708 Tokarz C. P., lotnik, uczestnik bitwy o Midway - fot. sytuacyjna. -  
709 Tomaszewski Tadeusz, prawnik, premier rządu RP na uchodźstwie - fot. portretowa. -  
710 Tyczkowski Franciszek, ksiądz, kapelan 1 pułku piechoty Legionów - fot. sytuacyjna na koniu. -  
711 Tyczkowski Franciszek, ksiądz, kapelan 1 pułku piechoty Legionów - podczas lektury książki Józefa Piłsudskiego "Rok 1920". Lata siedemdziesiąte lub osiemdziesiąte, USA. -  
712 Tyczkowski Franciszek, ksiądz, kapelan 1 pułku piechoty Legionów - fot. sytuacyjna. Lata siedemdziesiąte lub osiemdziesiąte, USA. -  
713 Udałowski Karol, legionista - fot. portretowa. -  
714 Urbanowicz Witold, as polskiego lotnictwa, dowódca Dywizjonu 303 - fot. portretowa. -  
715 Urbanowicz Witold, as polskiego lotnictwa, dowódca Dywizjonu 303 - fot. sytuacyjna przy samolocie. -  
716 Urbanowicz Witold, as polskiego lotnictwa, dowódca Dywizjonu 303 - przed wywiadem w konsulacie RP. Lata osiemdziesiąte lub dziewięćdziesiąte. -  
717 Vanier George, Gubernator Generalny Kanady, fot. portretowa. -  
718 Velloso Pedro Leao, minister spraw zagranicznych Brazylii - fot. portretowa. -  
719 Wachowski T., legionista - w towarzystwie nierozpoznanego legionisty. 1916 - 1916  
720 Wachter Otto von, gubernator dystryktu krakowskiego, niemiecki zbrodniarz wojenny - fot. portretowa. -  
721 Wajsblum Marek, pisarz - fot. portretowa. -  
722 Walaszczyk, ochotnik z USA w Legionach - fot. sytuacyjna. -  
723 Waldo Artur, działacz polonijny - fot. sytuacyjna. -  
724 Waldo Artur, działacz polonijny - w towarzystwie Stanisława Osady, dziennikarza polonijnego, na statku MS "Pułaski" płynącym do Polski. -  
725 Waldo Artur, działacz polonijny - jako członek amerykańskiego "Sokoła". 1917 - 1917  
726 Walecki Władysław, oficer 11 pułku ułanów, zginął w Katyniu - fot. portretowa. -  
727 Wanke Bronisław, pisarz, historyk - fot. sytuacyjna. 1966 - 1966  
728 Waryński Ludwik, przywódca "Proletariatu" - fot. portretowa. -  
729 Wasilewski Mieczysław, działacz "Sokoła" w USA - fot. portretowa. -  
730 Wąsek Antoni, polski ksiądz w Brazylii - fot. portretowa. Lata trzydzieste. -  
731 Wischek Wencel, legionista - fot. sytuacyjna na koniu. -  
732 Wenda Zygmunt, adiutant Józefa Piłsudskiego, przywódca Obozu Zjednoczenia Narodowego - fot. portretowa z początku lat dwudziestych. -  
733 Węgrzynek Maksymilian, współzałożyciel Instytutu Piłsudskiego, pierwszy prezes Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP) - fot. sytuacyjna. -  
734 Węgrzynkowie, rodzice Maksymiliana Węgrzynka - fot. sytuacyjna w domu. -  
735 Widuch Tadeusz, oficer 11 pułku ułanów - fot. portretowa. -  
736 Wieczorkiewicz Bohdan, oficer 11 pułku ułanów - fot. portretowa. -  
737 Wieniawa-Długoszowski Bolesław, generał, adiutant Józefa Piłsudskiego - fot. sytuacyjna z czasów legionowych. -  
738 Wieniawa-Długoszowski Bolesław, generał, adiutant Józefa Piłsudskiego - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
739 Wieniawa-Długoszowski Bolesław, generał, adiutant Józefa Piłsudskiego - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
740 Wieniawa-Długoszowski Bolesław, generał, adiutant Józefa Piłsudskiego - fot. portretowa jako generał. -  
741 Wierzbiański Bolesław, dziennikarz polonijny - fot. sytuacyjna. 1989 - 1989  
742 Wierzyński Kazimierz, poeta - fot. portretowa. -  
743 Winkler Eryk, lekarz, zginął w powstaniu warszawskim - fot. portretowa. -  
744 Winowski Ryszard, oficer 2 Korpusu - fot. sytuacyjna z psem. Włochy. 1944 - 1944  
745 Winowski Ryszard, oficer 2 Korpusu - fot. sytuacyjna przed natarciem na Santa Zofia. 1944 - 1944  
746 Winowski Ryszard, oficer 2 Korpusu - z obandażowaną głową. -  
747 Winowski Ryszard, oficer 2 Korpusu - fot. portretowa. Włochy. 1945 - 1945  
748 Winowski Ryszard, oficer 2 Korpusu - fot. portretowa. 1946 - 1946  
749 Winowski Ryszard, oficer 2 Korpusu - fot. sytuacyjne. 1972 - 1972  
750 Winowski Ryszard, oficer 2 Korpusu - przy tablicy katyńskiej. -  
751 Winowski Ryszard, oficer 2 Korpusu - w towarzystwie nierozpoznanego oficera w USA. -  
752 Wiśniewski Jan, legionista - fot. portretowa. -  
753 Wiśniowski Kazimierz, generał, szef sztabu 2 Korpusu - fot. portretowa. -  
754 Witos Wincenty, przywódca luchu ludowego, premier RP - fot. portretowa. -  
755 Witos Wincenty, przywódca luchu ludowego, premier RP - fot. sytuacyjna. -  
756 Wittlin Józef, pisarz - fot. sytuacyjna. -  
757 Wodzyński Tadeusz, lekarz, zginął w Starobielsku - fot. portretowa. -  
758 Wojciechowska Maria, żona prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - wśród żołnierzy na koniu. -  
759 Wojciechowski Stanisław, prezydent RP - fot. portretowa. -  
760 Wojewódka Jan - fot. portretowa. -  
761 Wojtulanis Stefania "Barbara", pilotka sportowa, oficer Pomocniczej Służby Transportowej (ATA) - fot. sytuacyjna. -  
762 Woźniak, oficer Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjna na Bliskim Wschodzie. -  
763 Wright John, generał amerykański - fot. portretowa. -  
764 Wrona Estera, pracownica fabryki amunicji - przy pracy. -  
765 Wyrwiński-Kogut Eugeniusz, legionista - fot. portretowa z czasów II Rzeczpospolitej. -  
766 Wyrwiński-Wilk Wilhelm, legionista - fot. sytuacyjna. -  
767 Wąsowicz-Dunin Michał, powstaniec styczniowy - fot. sytuacyjna. -  
768 Zagórska Aleksandra, komendantka Ochotniczej Legii Kobiet - fot. portretowa. -  
769 Zagórski Włodzimierz, generał - fot. portretowa z czasów legionowych. -  
770 Zagórski Włodzimierz, generał - fot. sytuacyjna z czasów legionowych. -  
771 Zając Józef, generał - fot. sytuacyjna na Bliskim Wschodzie. -  
772 Zając Józef, generał - fot. sytuacyjna. -  
773 Zaleski August, minister spraw zagranicznych, prezydent RP na uchodźstwie - fot. portretowa z czasów młodości -  
774 Zaleski August, minister spraw zagranicznych, prezydent RP na uchodźstwie - fot. portretowa. -  
775 Zamorski Kordian Józef, generał - fot. sytuacyjna z czasów legionowych. -  
776 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. portretowe z czasów młodości. 1920 - 1920  
777 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady S -  
778 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. portretowa w stroju cywilnym. 1939 - 1939  
779 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. portretowa w stroju cywilnym. 1942 - 1942  
780 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. portretowe. -  
781 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjna z czasów II Rzeczpospolitej. 1933 - 1933  
782 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjne. 1940 - 1940  
783 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjne. 1940 - 1940  
784 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjne. 1940 - 1940  
785 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjne. 1941 - 1941  
786 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjne. 1942 - 1942  
787 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjne. 1942 - 1942  
788 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjna. 1942 - 1942  
789 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjna w Domu Polskim. -  
790 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjne. 1940 - 1940  
791 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjne. -  
792 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej -  
793 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej -  
794 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej -  
795 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej -  
796 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej -  
797 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej -  
798 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej -  
799 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjna z czasów powojennych. 1963 - 1963  
800 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - na wystawie Koła Pań Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK). 1967 - 1967  
801 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - fot. sytuacyjna z czasów powojennych. -  
802 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - w towarzystwie nierozpoznanej kobiety. 1923 - 1923  
803 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - w towarzystwie nierozpoznanych osób. 1934 - 1934  
804 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - w towarzystwie rodziny na Planach. 1934 - 1934  
805 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - w towarzystwie nierozpoznanych osób. 1934 - 1934  
806 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - na pikniku z nierozpoznaną kobietą. 1934 - 1934  
807 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - przed pociągiem w towarzystwie nierozpoznanego żołnierza. 1934 - 1934  
808 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - w towarzystwie mjr. Władysława Bobińskiego na statku w drodze do Syrii. 1940 - 1940  
809 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - w towarzystwie nierozpoznanego oficera. 1942 - 1942  
810 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - w towarzystwie nierozpoznanej kobiety. 1942 - 1942  
811 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej w towarzystwie niezrozpoznanych kobiet -  
812 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej w towarzystwie niezrozpoznanych kobiet 1941 - 1941  
813 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - w towarzystwie nierozpoznanych oficerów. -  
814 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej -  
815 Zaremba Jerzy, szef sztabu Samodzielnej Brygady Karpackiej -  
816 Zaruski Mariusz, generał - fot. portretowe z czasów legionowych. -  
817 Zaruski Mariusz, generał - fot. sytuacyjne z czasów legionowych. -  
818 Zaruski Mariusz, generał - fot. portretowa -  
819 Zaruski Mariusz, generał - fot. sytuacyjna -  
820 Zaruski Mariusz, generał - fot. portretowa -  
821 Zaruski Mariusz, generał - fot. portretowa 1917 - 1917  
822 Zarzycki Ferdynand, generał, minister przemysłu - fot. sytuacyjna z czasów legionowych -  
823 Zieliński Zygmunt, generał - fot. sytuacyjna z czasów legionowych -  
824 Ziemski Karol, generał, współzałożyciel Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) - fot. portretowa -  
825 Ziółkowski Jan, ksiądz, kapelan Legionów, zginął w Katyniu - fot. portretowa -  
826 Zorner Ernst, gubernator dystryktu lubelskiego, niemiecki zbrodniarz wojenny - fot. portretowa -  
827 Zwierzyński Stanisław, legionista - fot. portretowa -  
828 Żeleński-Boy Tadeusz, pisarz, tłumacz - fot. portretowa -  
829 Żeligowski Lucjan, generał - fot. portretowa -  
830 Żeromski Stefan, pisarz - fot. portretowa -  
831 Żuliński Tadeusz, legionista - fot. portretowa -  
832 Żuławski Jerzy, legionista - fot. portretowa -  
833 Życki Stefan, porucznik WP - fot. portretowa z lat dwudziestych -  
834 Życki Stefan, porucznik WP - fot. z lat dwudziestych z żoną i córką -  
Chłopicki Józef
835 Chłopicki Józef, generał - portret -  
Chopin Fryderyk
836 Chopin Fryderyk, muzyk - fotografie dworku Chopinów, rmaski pośmiertnej i dłoni, rzeźby oraz tablicy pamiątkowej. -  
 
837 Chruściel Antoni, komendant Okręgu Warszawskiego AK - portret. -  
Cieszkowski August
838 Cieszkowski August - fotografia litografii -  
Czacki Tadeusz
839 Czacki Tadeusz - portret -  
Czadekowski Bolesław
840 Czadekowski Bolesław - fotografie obrazów 1930 - 1930  
Czartoryski Adam
841 Czartoryski Adam - fotografia i portret -  
Czermański Zdzisław
842 Czermański Zdzisław - fotografie. -  
Dąbrowski Henryk
843 Dąbrowski Henryk, generał - obraz J. Suchodolskiego -  
Dmochowski Franciszek Salezy
844 Dmochowski Franciszek Salezy - portret -  
Dobrzański Henryk "Hubal"
845 Dobrzański Henryk "Hubal" - medal pamiątkowy -  
Dwernicki Józef
846 Dwernicki Józef, generał - portret -  
Dzierżoń Jan
847 Dzierżoń Jan - popiersie -  
Dzieduszycka Alfonsyna
848 Dzieduszycka Alfonsyna - portret -  
Dzieduszycki Włodzimierz
849 Dzieduszycki Włodzimierz - portrety -  
Faury L.
850 Faury L., generał - karykatura -  
Filipowicz Julian
851 Filipowicz Julian - portret -  
Ferdynand Foch
852 Ferdynand Foch, marszałek - portrety -  
Haller Józef
853 Haller Józef, generał - portrety -  
Hausner Stanisław
854 Hausner Stanisław, lotnik - portret -  
Hlond August
855 Hlond August, prymas - portrety -  
Hoene Wroński Józef
856 Hoene Wroński Józef - popiersie -  
House Edward
857 House Edward - pomnik -  
 
858 Hozjusz Stanisław - portret -  
Ironside William
859 Ironside William, generał - fotografia sytuacyjna -  
Jagiełło Władysław
860 Jagiełło Władysław, król - kopie wizerunków -  
Jakubisiak Augustyn
861 Jakubisiak Augustyn, ksiądz - portret -  
Jan Kazimierz
862 Jan Kazimierz, król - portret -  
Januszajtis Marian
863 Januszajtis Marian, generał - portret -  
Jarnuszkiewicz Czesław
864 Jarnuszkiewicz Czesław, kapitan - portrety -  
Jędrzejewicz Wacław
865 Jędrzejewicz Wacław, prof. - fotografie sytuacyjne i portretowe 1977 - 1993  
 
866 Joselewicz Berek - protrety -  
Kalusowski Henryk
867 Kalusowski Henryk - portret z żoną -  
Kiliński Jan
868 Kiliński Jan - portret -  
Kleszczyński Edward
869 Kleszczyński Edward, 11 p.uł. - fotografie sytuacyjne 1927 - 1962  
Kołątaj Hugon
870 Kołątaj Hugon - portret -  
Kopernik Mikołaj
871 Kopernik Mikołaj - kopie wizerunków 1970 - 1970  
Kossak-Szczucka Zofia
872 Kossak-Szczucka Zofia - portret -  
Kościuszko Tadeusz
873 Kościuszko Tadeusz - broszura, kopie wizerunków -  
Kwiatkowski Eugeniusz
874 Kwiatkowski Eugeniusz - kopie fotografii -  
Lechoń Jan
875 Lechoń Jan - karykatura -  
Librach Jan
876 Librach Jan - portret, rzeźba 1945 - 1945  
Lubomirski Kazimierz
877 Lubomirski Kazimierz - portret -  
Łodzieski Stefan
878 Łodzieski Stefan, prezes IJP - portret -  
Mączka Józef
879 Mączka Józef - portret -  
Mickiewicz Adam
880 Mickiewicz Adam - kopie wizerunków -  
Władysław Mickiewicz
881 Mickiewicz Władysław - popiersie -  
Mierosławski Ludwik
882 Mierosławski Ludwik - portret -  
Mościcka Michalina
883 Mościcka Michalina - wycinki prasowe -  
Narutowicz Gabriel
884 Narutowicz Gabriel - portret 1927 - 1927  
Niemcewicz Julian Ursyn
885 Niemcewicz Julian Ursyn - portrety -  
Ostrowski Władysław
886 Ostrowski Władysław - portret -  
Pac Michał
887 Pac Michał - portret -  
Paderewski Ignacy Jan
888 Paderewski Ignacy Jan, muzyk, polityk - portrety, broszura, kopie wizerunków -  
Panaś J. X.
889 Panaś J. X., kapelan - portret -  
Pieracki Bronisław
890 Pieracki Bronisław - kopia fotografii grupowej -  
Plater Emilia
891 Plater Emilia - portret, obraz -  
Poniatowski Józef
892 Poniatowski Józef - portrety -  
Poniatowski Stanisław August
893 Poniatowski Stanisław August, król - portrety -  
Potocki Jerzy
894 Potocki Jerzy, dyplomata - portret -  
Prażmowski Belina Władysław
895 Prażmowski Belina Władysław, pułkownik - portret -  
Pułaski Kazimierz
896 Pułaski Kazimierz - portrety i kopie wizerunków -  
Rowecki Stefan
897 Rowecki Stefan, dowódca AK - portrety -  
Skotnicki Grzmot Stanisław
898 Skotnicki Grzmot Stanisław, porucznik - portret -  
Skrzynecki Jan
899 Skrzynecki Jan - portret -  
Słowacki Juliusz
900 Słowacki Juliusz, poeta - portret, fot. czaszki -  
Smuts J. C.
901 Smuts J. C. - portret -  
Sobieski Jan
902 Sobieski Jan, król - wizerunki i portrety -  
Sonnewald Stefan
903 Sonnewald Stefan - portrety -  
Sowiński Józef
904 Sowiński Józef, genrał - portret, pomnik -  
Starzyński Teofil
905 Starzyński Teofil - odcisk stóp -  
Szymanowski Karol
906 Szymanowski Karol, muzyk - portret -  
Tyczkowski Franciszek
907 Tyczkowski Franciszek, ksiadz - portret, fotografie grupowe, rzeźby -  
Umiński Jan
908 Umiński Jan, generał - portret -  
Urbanowicz Witold
909 Urbanowicz Witold, pułkownik - fot. portretowe i grupowe 1945 - 1945  
Witos Wincenty
910 Witos Wincenty - negatyw portretu, wycinek prasowy -  
Wojciechowski Stanisław
911 Wojciechowski Stanisław, prezydent RP - portret -  
Wojnar Kasper
912 Wojnar Kasper, porucznik - portret -  
Worcell Stanisław
913 Worcell Stanisław - portrety -  
Wyszyński Stefan
914 Wyszyński Stefan, kardynał - portrety, fot. grpowa 1966 - 1966  
Żychliński Kazimierz
915 Żychliński Kazimierz - portrety -  
Hlond August
916 Hlond August - fot. z Jasnej Góry 1946 - 1946  
Karol Wojtyła
917 Wojtyła Karol - fot. w kaplicy św. Leonarda 1967 - 1967  
Czesław Mackiewicz
918 Mackiewicz Czesław - fot. z pogrzebu 1976 - 1976  
Tadeusz Katelbach
919 Katelbach Tadeusz - fot. portretowa -  
Paderewski Ignacy Jan
920 Paderewski Ignacy Jan - portret -  
Raczkiewicz Władysław
921 Raczkiewicz Władysław - portret -  
922 Raczkiewicz Władysław - portret -  
Tyczkowski Franciszek
923 Tyczkowski Franciszek - portret na koniu -  
Witlin Józef
924 Witlin Józef - portret -  
925 Witlin Józef - portret -  
Mościcki Ignacy
926 Mościcki Ignacy - portret -  
 
927 NN - portret -  
928 NN - portret grupowy -  
929 NN - portret -  
930 Ciechanowski Jan - portret 1926 - 1926  
931 Bończa Tomaszewski - fot. portretowa -  
932 Beres - fot. portretowa -  
933 Bortnowski - fot. portretowa 1945 - 1945  
934 Gertz Wanda - fot. portretowa -  
935 Gierat Stanisław - fot. grupowa -  
936 Gierat Stanisław - fot. grupowa 1935 - 1935  
937 Gierat Stanisław - fot. grupowa 1937 - 1937  
938 Gilawski Włodzimierz - fot. portretowa 1975 - 1975  
939 Gżębecki Jan - fot. portretowa -  
940 Sisotra Hanka - fot. portretowa -  
941 Jabłoński, major - fot. portretowa -  
942 Koskowski Zygmunt, major - fot. portretowa -  
943 Kurowski Apolinary - fot. portretowa -  
944 Leska Anna, oficer PSZ - fot. grupowa -  
945 Lincon Abraham - portret z rodziną -  
946 Łazowski Kazimierz - fot. portretowa -  
947 Mościcki Ignacy, prezydent RP - fot. portretowa -  
948 Okulicki Leopold, generał - fot. portretowa -  
949 Paderewski Jan Ignacy, muzyk, prezydent Rp - fot. portretowa -  
950 Roemeris Mykolas, profesor - fot. portretowa -  
951 Strupinskas Andrius, ksiądz - fot. portretowa -  
952 Wasliewski Stefan - fot. portretowa -  
953 Ycas Jonas, profesor - fot. portretowa -  
954 Księżna Małgorzata - fot. portretowa -  
955 Król Aglii - - fot. grupowa -  
956 Brytyjska rodzina królewska - fot. grupowa -  
957 Król Agnlii z księżną Elżbietą - fot. grupowa -  
958 Brytyjska rodzina królewska - fot. grupowa -  
959 Księżna Elżbieta - fot. portretowa -  
960 Portrety żołnierzy -  
961 Portrety żołnierzy -  
962 Portrety żołnierzy -  
963 Portrety żołnierzy -  
964 Portrety żołnierzy -  
965 Portrety żołnierzy -  
966 Fot. grupowa pracowników Składów Amunicji koło Dęblina -  
967 NN - fot. portretowa żołnierza 1917 - 1917  
968 NN - fot. portretowa żołnierza -  
969 NN - fot. portretowa żołnierza 1981 - 1981  
970 NN - fot. portretowa żołnierza -  
971 NN - fot. portretowa żołnierza -  
972 NN - fot. portretowa żołnierza -  
973 NN - fot. portretowa żołnierza 1921 - 1921  
974 NN - fot. portretowa żołnierza 1922 - 1922  
975 NN - fot. portretowa żołnierza -  
976 NN - fot. portretowa żołnierza 1945 - 1945  
977 NN - fot. portretowa żołnierza 1945 - 1945  
978 NN - fot. żołnierza Armii Czerwonej -  
979 NN - fot. portretowa żołnierza 1946 - 1946  
980 NN - fot. portretowa żołnierza 1945 - 1945  
981 NN - fot. portretowa kawalerzysty -  
982 NN - fot. portretowa żołnierza -  
983 NN - fot. portretowa żołnierza -  
984 NN - fot. portretowa żołnierza -  
985 NN - fot. portretowa żołnierza -  
986 NN - fot. portretowa żołnierza -  
987 NN - fot. portretowa żołnierza -  
988 NN - fot. portretowa żołnierza arabskiego 1943 - 1943  
989 NN - fot. portretowa żołnierza -  
990 NN - fot. portretowa żołnierza 1 SBS -  
991 NN - fot. portretowa żołnierza -  
992 NN - fot. portretowa żołnierza -  
993 NN - fot. portretowa żołnierza -  
994 NN - fot. portretowa żołnierza -  
995 NN - fot. portretowa żołnierza -  
996 NN - fot. portretowa żołnierza -  
997 NN - fot. portretowa żołnierza -  
998 NN - fot. portretowa żołnierza -  
999 NN - fot. portretowa żołnierza 1919 - 1919  
1000 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1001 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1002 NN - fot. portretowa kawalerzysty -  
1003 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1004 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1005 NN - fot. portretowa żołnierza 1948 - 1948  
1006 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1007 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1008 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1009 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1010 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1011 NN - fot. żołnierza z żoną -  
1012 NN - fot. portretowa komendant oddziałów żeńskich w Armii Andersa -  
1013 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1014 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1015 NN - fot. portretowa żołnierza -  
1016 NN - fot. portrety polskich lotników -  
1017 NN - fot. portretowa polskiego lotnika -  
1018 NN - fot. portretowa polskiego lotnika -  
1019 NN - fot. portretowa polskiego lotnika -  
1020 NN - fot. portretowa polskiego lotnika -  
1021 NN - fot. portretowa polskiego lotnika -  
1022 NN - fot. portretowa polskiego lotnika -  
1023 Głowacki Antoni, lotnik -fot. portretowa -  
1024 Frantisek Józef, lotnik - fot. portretowa -  
1025 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1026 NN - fot. portretowa dziecka -  
1027 NN - fot. grupowa dzieci -  
1028 NN - fot. portretowa kobiety -  
1029 NN - fot. portretowa kobiety -  
1030 NN - fot. portretowa dziecka 1921 - 1921  
1031 NN - fot. kobiety -  
1032 NN - fot. mężczyzny -  
1033 NN - fot. portretowa rybaka -  
1034 NN - fot. portretowa górala -  
1035 NN - fot. portretowa kobiety -  
1036 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1037 NN - fot. portretowa rybaka -  
1038 NN - fot. portretowa oficera marynarki handlowej -  
1039 NN - fot. portretowa -  
1040 NN - fot. portretowa kobiety -  
1041 NN - fot. portretowa kobiety -  
1042 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1043 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1044 NN - fot. portretowa kobiety 1920 - 1920  
1045 NN - fot. portretowa kobiety 1920 - 1920  
1046 NN - fot. portretowa kobiety -  
1047 NN - fot. portretowa dziecka 1929 - 1929  
1048 NN - fot. portretowa dziecka 1922 - 1922  
1049 NN - fot. portretowa araba 1942 - 1942  
1050 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1051 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1052 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1053 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1054 NN - fot. portretowa mężczyzny 1947 - 1947  
1055 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1056 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1057 NN - fot. portretowa mężczyzny 1939 - 1939  
1058 NN - fot. portretowa mężczyzny 1947 - 1947  
1059 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1060 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1061 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1062 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1063 NN - fot. portretowa dziecka -  
1064 NN - fot. portretowa dziecka -  
1065 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1066 NN - fot. portretowa mężczyzny -  
1067 NN - fot. kobiety 1967 - 1967  
1068 NN - fot. grupowa -  
1069 NN - fot. grupowa -  
1070 NN - fot. grupowa -  
Haller Józef
1071 Haller Józef, generał - fot. portretowa -  
1072 Haller Józef, generał - portret -  
1073 Haller Józef, generał - fot. portretowa -  
Jarnuszkiewicz Czesław
1074 Jarnuszkiewicz Czesław, generał - portret -  
Leśniewski Józef
1075 Leśniewski Józef, generał - portret -  
Komorowski Tadeusz "Bór"
1076 Komorowski Tadeusz "Bór", generał - portret -  
1077 Komorowski Tadeusz "Bór", generał - portret -  
Wojciech Korfanty
1078 Korfanty Wojciech - fot. portretowa -  
Lew-Wojtowicz Józef
1079 Lew-Wojtowicz Józef, ułan - portret na koniu 1955 - 1955  
Orłowski Leon
1080 Orłowski Leon - fot. grupowa -  
Mościcki Ignacy
1081 Mościcki Igancy, prezydent RP - portret -  
1082 Mościcki Ignacy, prezydent RP - portret -  
Kazmierz Sosnkowski
1083 Sosnkowski Kazimierz, naczelny wódz - portret -  
1084 Sosnkowski Kazimierz, naczelny wódz - portret -  
1085 Sosnkowski Kazimierz, naczelny wódz - portret -  
1086 Sosnkowski Kazimierz, naczelny wódz - portret -  
Śmigły-Rydz Edward
1087 Śmigły-Rydz Edward, marszałek - portret -  
1088 Śmigły-Rydz Edward, marszałek - portret -  
Tarnowski Adam
1089 Tarnowski Adam, poseł RP - fot. grupowa -  
1090 Tarnowski Adam, poseł RP - fot. grupowa 1937 - 1937  
 
1091 NN - portret -  
1092 NN - portret 1944 - 1944  
1093 NN - portret -  
1094 NN - portret 1946 - 1946  
1095 NN - portret -  
1096 NN - fot. grupowa -  
1097 NN - fot. grupowa -  
1098 NN - fot. grupowa -  
1099 NN - fot. grupowa -  
1100 NN - fot. grupowa -  
1101 Tadeusz Bielecki, fot. portretowa -  
1102 Tadeusz Bielecki, fot. portretowa, Chicago 1952 - 1952  
1103 Tadeusz Bielecki, fot. portretowa -  
1104 Tadeusz Bielecki, fot. portretowa -  
1105 Tadeusz Bielecki, fot. portretowa -  
1106 Tadeusz Bielecki, fot. portretowa -  
1107 Tadeusz Bielecki, fot. portretowa -  
1108 Tadeusz Bielecki, fot. portretowa -  
1109 Tadeusz Bielecki, fot. grupowa -  
1110 Tadeusz Bielecki, fot. grupowa -  
1111 Tadeusz Bielecki, fot. grupowa -  
1112 Aleksander Osiński, generał WP, fot. portretowa -  
1113 Jan Rommer, generał WP, for. portretowa -  
1114 Józef Korsak, fot. portretowa -  
1115 NN, fotografia zbiorowa -  
1116 Witold Mars, fot. portretowa 1925 - 1925  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs