Zespół archiwalny nr 184

Akta Bożeny Urbanowicz Gilbride
Dzieje twórcy: Bożena Urbanowicz Gilbride, ur. 12.10.1934 r. w Leonówce, w 1947 r. emigrowała do USA. W latach 1975-1977 uczęszczała do Nassau Community College (NY). Pracowała w Polish American Museum, Port Washington (NY). Członkini: Polish American Congress (P.A.C.), Holocaust Documentation Committee; Educational Committee member, Nassau County Holocaust Commission, Kosciuszko Foundation; American Polish Council; Polish American Museum Nagrody i odznaczenia: Woman of the Year, Pathfinders of Nassau County, 1992; Citizen of the Year, Polish American World, 1993; Louis E. Yavner Award, New York State Board of Regents, 1993; Chivalry Cross - Polonia Restituta, Polish Government, 1994
Zawartość: Kolekcja została przekazana do IJP w maju 2018 r. Akta nie posiadały układu nadanego przez twórcę, zostały przekazane w formie rozsypu. Na kolekcje składają się m.in.: opracowania, broszury, wycinki pracowe oraz fotografie; dotyczące organizacji "Żegota", pracy zawodowej w US Holocaust Museum, wizyt w Polsce.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Korespondencja dot. przekazania materiałów, przemówienia dot. Żegoty, znaczki pocztowe, wycinek prasowy, fotografie dot. odsłonięcia pomnika Żegoty. 1996 - 2018 angielski, polski
2 Żegota: fotografie siedziby przy ul. Żurawiej 24 w Warszawie. Fotografie dot. obozów koncentracyjnych. b.d. - b.d. angielski, polski
3 Żegota: broszury, opracowanie, zaproszenie, notatki. Fotografie z wizyt w Polsce i uroczystości zwiazanych z warszawskim Gettem. 1994 - 2003 angielski, polski
4 Korespondencja, fotografie z wizyt w Polsce i uroczystości zwiazanych z warszawskim Gettem oraz Parady Pułaskiego w NY. 1993 - 2008 angielski
5 Fotografie z uroczystości w Ambasadzie Estonii w Waszyngtonie, US Holocaust Memorial Council, wizyty w Maryland, wizyt w Polsce. 1993 - 2004 angielski
6 Fotografie z wizyt w Polsce, spotkania z N. Davisem w Nowym Jorku, spotkania z J. Karskim w Waszyngtonie, uroczystości w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku i ONZ. 1993 - 2005 angielski
7 Fotografie z Holocaust Museum w Waszyngtownie, spotkań towarzyszkich w USA, wizyt w Polsce, spotkania z Children of Polish Catholic Holocaust Survivors w Nowym Jorku. 1991 - 2003 angielski
8 Kopie map Niemiec i Polski. b.d. - b.d. angielski, niemiecki
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs