Zespół archiwalny nr 185

Akta Zygmunta Lepperta
Dzieje twórcy: Zygmunt Marceli Leppert (1888-1952) - ur. w Warszawie, kaptina Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej służył jako kapitan w Wojsku Polskim we Francji i w Anglii, gdzie został odkomenderowany do brytyjskich laboratoriów "War supply" w Swansea w Walii. Po wojnie wyemigrował do Argentyny, gdzie w 1958 r. zmarł.
Zawartość: Kolekcja została przekazana do archiwum Instytutu w 1987 r. przez p. Halinę Pawłowicz. Zawiera pamiętniki Zygmynta Lepperta z okresu 1939-1945.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Korespondencja w sprawie przekazania materiałów do Instytutu, pamiętnik z roku 1939/1940 "Wyjazd z Polski i Rumunia", wycinki prasowe. 1939 - 1999 polski
2 Pamiętnik z roku 1939/1940 "Rumunia i Francja". 1939 - 1940 polski
3 Pamiętnik z roku 1940/1941 "Anglia". 1940 - 1941 polski
4 Pamiętnik z roku 1940/1941 "Anglia". 1940 - 1941 polski
5 Pamiętnik z roku 1942 "Anglia". 1942 - 1942 polski
6 Pamiętnik z roku 1942/1943 "Anglia". 1942 - 1943 polski
7 Pamiętnik z roku 1943/1944. 1943 - 1944 polski
8 Pamiętnik z roku 1944. 1944 - 1944 polski
9 Pamiętnik z roku 1945/1946. 1945 - 1946 polski
10 Pamiętnik z roku 1946. 1946 - 1946 polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs