Józef Piłsudski

Instytut prezentuje wybrane materiały związane z osobą Józefa Piłsudskiego, patrona Instytutu.

Dokumenty pochodzą z nastąpujących kolekcji Instytutu: Archiwum Józefa Piłsudskiego, Akta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego, Ukraińska Misja Wojskowa, Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Naczelny Komitet Narodowy, Związek Strzelecki.

Zdjęcia pochodzą z Archiwum Fotograficznego Instytutu, pocztówki ze zbioru Kart Pocztowych.

Zobacz album

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D O K U M E N T Y

 Zobacz album

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm