Zespół archiwalny nr 002

Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza
1918-1922
Dzieje twórcy: Dokumenty kancelarii Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza datowane od listopada 1918 roku do grudnia 1922 roku.
Zawartość: akta w układzie rzeczowo- chronologicznym w podziale na kilka grup: Grupa I: Sprawy wojskowe (sygn. 1-13), Grupa II.A: Czechosłowacja (sygn. 14), Grupa II.B: Ukraina- Rosja- Litwa (sygn. 15-26), Grupa II: Rosja i wszystko co z niej powstało (sygn. 27-45), Grupa III: Sprawy polityczne: Niemcy, Austria, Węgry (sygn. 46-53), Grupa IV: Komitet Narodowy Polski- Francja (sygn. 54-61), Grupa V: Anglia, Ameryka, Włochy, Rumunia, państwa neutralne (sygn. 62-83), Różne (sygn. 84-105). Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Grupa I: Sprawy wojskowe
1 Listopad- grudzień 1918 1918 - 1918 pol.
2 Grudzień 1918- styczeń 1919 1918 - 1919 pol.
3 Styczeń- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
4 Kwiecień- lipiec 1919 1919 - 1919 pol.
5 Lipiec- listopad 1919 1919 - 1919 pol.
6 Listopad 1919- styczeń 1920 1919 - 1920 pol.
7 Styczeń- marzec 1920 1920 - 1920 pol.
8 Kwiecień- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
9 Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 pol.
10 Sierpień- październik 1920 1920 - 1920 pol.
11 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
12 Listopad 1920- kwiecień 1921 1920 - 1921 pol.
13 Kwiecień- wrzesień 1921 1921 - 1921 pol.
Grupa II.A: Czechosłowacja
14 Styczeń- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
Grupa II.B: Ukraina- Rosja- Litwa
15 Styczeń- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
16 Kwiecień- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
17 Czerwiec- lipiec 1919 1919 - 1919 pol.
18 Lipiec- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
19 Sierpień- wrzesień 1919 1919 - 1919 pol.
20 Wrzesień- listopad 1919 1919 - 1919 pol.
21 Styczeń- luty 1920 1920 - 1920 pol.
22 Marzec- maj 1920 1920 - 1920 pol.
23 Maj- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
24 Kwiecień- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
25 Czerwiec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
26 Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 pol.
Grupa II: Rosja i wszystko co z niej powstało
27 Sierpień- wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
28 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
29 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
30 Wrzesień- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
31 Listopad 1920 1920 - 1920 pol.
32 Listopad- grudzień 1920 1920 - 1920 pol.
33 Grudzień 1920- styczeń 1921 1920 - 1921 pol.
34 Styczeń 1921 1921 - 1921 pol.
35 Luty- marzec 1921 1921 - 1921 pol.
36 Marzec- kwiecień 1921 1921 - 1921 pol.
37 Kwiecień- maj 1921 1921 - 1921 pol.
38 Kwiecień- czerwiec 1921 1921 - 1921 pol.
39 Lipiec- wrzesień 1921 1921 - 1921 pol.
40 Wrzesień- październik 1921 1921 - 1921 pol.
41 Październik- grudzień 1921 1921 - 1921 pol.
42 Grudzień 1921- luty 1922 1921 - 1922 pol.
43 Luty- kwiecień 1922 1922 - 1922 pol.
44 Kwiecień- sierpień 1922 1922 - 1922 pol.
45 Sierpień- październik 1922 1922 - 1922 pol.
Grupa III: Sprawy polityczne: Niemcy, Austria, Węgry
46 Styczeń- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
47 Sierpień- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
48 Grudzień 1919- marzec 1920 1919 - 1920 pol.
49 Marzec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
50 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
51 Grudzień 1920- marzec 1921 1920 - 1921 pol.
52 Kwiecień- sierpień 1921 1921 - 1921 pol.
53 Maj 1921- grudzień 1922 1921 - 1922 pol.
Grupa IV: Komitet Narodowy Polski- Francja
54 Styczeń- marzec 1919 1919 - 1919 pol.
55 Marzec- kwiecień 1919 1919 - 1919 pol.
56 Kwiecień- czerwiec 1919 1919 - 1919 pol.
57 Czerwiec- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
58 Styczeń- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
59 Lipiec- październik 1920 1920 - 1920 pol.
60 Październik- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
61 Październik 1920- grudzień 1922 1920 - 1922 pol.
Grupa V: Anglia, Ameryka, Włochy, Rumunia, państwa neutralne
62 Styczeń- wrzesień 1919 1919 - 1919 pol.
63 Wrzesień- październik 1919 1919 - 1919 pol.
64 Październik- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
65 Listopad 1919- luty 1920 1919 - 1920 pol.
66 Styczeń- marzec 1920 1920 - 1920 pol.
67 Marzec- maj 1920 1920 - 1920 pol.
68 Maj- czerwiec 1920 1920 - 1920 pol.
69 Czerwiec- lipiec 1920 1920 - 1920 pol.
70 Lipiec- wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
71 Wrzesień 1920 1920 - 1920 pol.
72 Wrzesień- październik 1920 1920 - 1920 pol.
73 Wrzesień- listopad 1920 1920 - 1920 pol.
74 Grudzień 1919- kwiecień 1920, listopad 1920 1919 - 1920 pol.
75 Luty- grudzień 1920 1920 - 1920 pol.
76 Grudzień 1920- styczeń 1921 1920 - 1921 pol.
77 Styczeń- marzec 1921 1921 - 1921 pol.
78 Grudzień 1920- marzec 1921 1920 - 1921 pol.
79 Marzec- maj 1921 1921 - 1921 pol.
80 Kwiecień- maj 1921 1921 - 1921 pol.
81 Czerwiec- sierpień 1921 1921 - 1921 pol.
82 Sierpień- grudzień 1921 1921 - 1921 pol.
83 Styczeń- listopad 1922 1922 - 1922 pol.
Różne
84 Sprawy wewnętrzne. Marzec 1920- kwiecień 1921 1920 - 1921 pol.
85 Pertraktacje z sowieckim Czerwonym Krzyżem. Sierpień- grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
86 Różne akta z 1919 i 1920 r. Niektóre jako duplikaty. Państwa Bałtyckie, Rosja, Czechoslowacja. 1919 - 1920 pol.
87 Ordre de Bataille. Grudzień 1918- kwiecień 1919 1918 - 1919 pol.
88 Ordre de Bataille. Kwiecień- sierpień 1919 1919 - 1919 pol.
89 Ordre de Bataille. 19 sierpień 1919- 25 kwietnia 1920 1919 - 1920 pol.
90 Dyslokacja od 17 stycznia 1919 do 1 czerwca 1920 1919 - 1920 pol.
91 Stan liczebny armii od 1 stycznia do 15 marca 1921 1921 - 1921 pol.
92 Spis ludności terenów ziem wschodnich. Grudzień 1919 1919 - 1919 pol.
93 Organizacja i mobilizacja armii (1921) 1921 - 1921 pol.
94 Wykaz garnizonów. Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ekspose programowe Ministra Spraw Wojskowych (1921) 1921 - 1921 pol.
95 Referaty informacyjne Oddz. II Sztabu Generalnego od 1 stycznia do 15 grudnia 1920 r. Państwa Bałtyckie 1920 - 1920 pol.
96 Stosunki polsko- sowieckie 1919-1920 1919 - 1920 pol.
97 Materiały Sejmowe. Posiedzenia Komisji Wojskowej i Spraw Zagranicznych. Interpelacje. 1919-1920 1919 - 1920 pol.
98 Odpisy aktów operacyjnych. 1918-1920 1918 - 1920 pol.
99 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
100 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
101 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
102 Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 1920 1920 - 1920 fr.
103 Stosunki polsko- rumuńskie. Pokucie. Czesi w Boguminie 1919. Dane mobilizacyjne 1922 1919 - 1922 pol.
104 Sejm 1919-1920 1919 - 1920 pol.
105 Odpisy różnych aktów Oddzialu II Naczelnego Dowództwa z 1919 r. 1919 - 1919 pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs