Zespół archiwalny nr 005

Sprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców
1915-1936
Zawartość: akta Oficerskiego Trybunału Orzekającego, dokumentacja Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej, Sądu Honorowego dla Generałów i Sądu Honorowego dla Oficerów Sztabowych Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zespół w części zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Akta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna1920 - 1921pol.
2Akta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna1920 - 1920pol.
3Akta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna1920 - 1922pol.
4Akta Oficerskiego Trybunału Orzekającego- sprawa rehabilitacji płk. Przemysława Barthla de Weydenthala, ppłk. Leopolda Lisa-Kuli i ppłk. Ignacego Matuszewskiego; sprawa ppłk. Bronisława Krzywobłockiego; sprawa ppłk. Józefa Moszczeńskiego1920 - 1936pol.
5Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa gen. Jana Romera, dowódcy 1 Armii1920 - 1921pol.
6Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa płk. Władysława Obucha-Woszczatyńskiego; sprawa ppłk. Alfreda Waltera; sprawa ppłk. Juliusza Mandżetta; sprawa ppłk. Józefa Kopytyńskiego1920 - 1921pol.
7Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa gen. Wincentego Odyńca; sprawa gen. Adolfa Kuczewskiego; sprawa gen. Leona Billewicza1920 - 1920pol.
8Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa gen. Jana Sawickiego, dowódcy Grupy Operacyjnej Jazdy1920 - 1920pol.
9Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa płk. Andrzeja Kopy1920 - 1920pol.
10Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa gen. Stanisława Szeptyckiego1920 - 1921pol.
11Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa płk. Kazimierza Fabrycego1920 - 1921pol.
12Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa gen. Stefana Majewskiego1920 - 1921pol.
13Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa płk. Bolesława Jaźwińskiego; sprawa płk. Bronisława Wędziagolskiego; sprawa ppłk. Henryka Bobkowskiego1920 - 1922pol.
14Akta Sądu Honorowego dla Generałów i Akta Sądu Honorowego dla Oficerów Sztabowych Ministerstwa Spraw Wojskowych- sprawy gen. Włodzimierza Zagórskiego1915 - 1926pol.
15Akta Sądu Honorowego dla Generałów- sprawa gen. Michała Żymierskiego i gen. Józefa Dowbór-Musnickiego; sprawa gen. Jana Romera i gen. Albina Jasińskiego1918 - 1926polski, francuski
16Zażalenie płk. Zygmunta Polaka na gen. Czesława Jarnuszkiewicza1931 - 1932pol.
17Sprawa gen. Czesława Mackiewicza1931 - 1932pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs