Zespół archiwalny nr 010

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku
1930-1945
Zawartość: akta osobowe pracowników Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, materiały konsularne oraz finansowo- budżetowe. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Akta osobowe pracowników Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
1Akta w porządku alfabetycznym- litera A (nr akt 1)1930 - 1945polski, angielski
2Akta w porządku alfabetycznym- litera B (nr akt 2-6)1930 - 1945polski, angielski
3Akta w porządku alfabetycznym- litera C (nr akt 7-8)1930 - 1945polski, angielski
4Akta w porządku alfabetycznym- litera D (nr akt 9-10)1930 - 1945polski, angielski
5Akta w porządku alfabetycznym- litera E (nr akt 11)1930 - 1945polski, angielski
6Akta w porządku alfabetycznym- litera F (nr akt 12-15)1930 - 1945polski, angielski
7Akta w porządku alfabetycznym- litera G (nr akt 16-23)1930 - 1945polski, angielski
8Akta w porządku alfabetycznym- litera H (nr akt 24-26)1930 - 1945polski, angielski
9Akta w porządku alfabetycznym- litera J (nr akt 27-30)1930 - 1945polski, angielski
10Akta w porządku alfabetycznym- litera K, cz. I (nr akt 31-39)1930 - 1945polski, angielski
11Akta w porządku alfabetycznym- litera K, cz. II (nr akt 40-45)1930 - 1945polski, angielski
12Akta w porządku alfabetycznym- litera L (nr akt 46-50)1930 - 1945polski, angielski
13Akta w porządku alfabetycznym- litera M, cz.I (nr akt 51-57)1930 - 1945polski, angielski
14Akta w porządku alfabetycznym- litera M, cz.II (nr akt 58-65)1930 - 1945polski, angielski
15Akta w porządku alfabetycznym- litera O (nr akt 66)1930 - 1945polski, angielski
16Akta w porządku alfabetycznym- litera P (nr akt 67-71)1930 - 1945polski, angielski
17Akta w porządku alfabetycznym- litera R (nr akt 72-79)1930 - 1945polski, angielski
18Akta w porządku alfabetycznym- litera S, cz. I (nr akt 80-86)1930 - 1945polski, angielski
19Akta w porządku alfabetycznym- litera S, cz. II (nr akt 87-98)1930 - 1945polski, angielski
20Akta w porządku alfabetycznym- litera Ś (nr akt 99)1930 - 1945polski, angielski
21Akta w porządku alfabetycznym- litera T (nr akt 100-101)1930 - 1945polski, angielski
22Akta w porządku alfabetycznym- litera W (nr akt 102-110)1930 - 1945polski, angielski
23Akta w porządku alfabetycznym- litera Z (nr akt 11-114)1930 - 1945polski, angielski
Akta Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
24Korespondencja z Konsulatami RP na terenie Stanów Zjednoczonych, z Ambasadą RP w Waszyngtonie, Rządem RP w Londynie, różnymi instytucjami i osobami1941 - 1943polski, angielski
25Korespondencja z Konsulatami RP na terenie Stanów Zjednoczonych, z Ambasadą RP w Waszyngtonie, Rządem RP w Londynie, różnymi instytucjami i osobami1944 - 1945polski, angielski
26Sprawy administracyjne, konsularne i personalne, m.in.: noty Departamentu Stanu w sprawie rejestracji agentów cudzoziemskich, sprawy paszportowo- wizowe, osobowe, zakresy prac Konsulatu, wyposażenie Konsulatu i in.1938 - 1945polski, angielski
27Korespondencja Konsulatu związana ze zgłoszeniami ochotników pochodzenia polskiego i obcego z terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady do służby w Wojsku Polskim1935 - 1940polski, angielski
28Korespondencja Konsulatu związana ze zgłoszeniami ochotników pochodzenia polskiego i obcego z terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady do służby w Wojsku Polskim1941 - 1941polski, angielski
29Korespondencja Konsulatu związana ze zgłoszeniami ochotników pochodzenia polskiego i obcego z terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady do służby w Wojsku Polskim1942 - 1944polski, angielski
30Materiały dotyczące pomocy dla Polaków w Rosji i poza granicami Kraju, m.in.: zbiórki pieniężne, zakupy darów, ich ekspedycja i dystrybucja, oferty i rozliczenia1941 - 1942polski, angielski
31Materiały dotyczące Polonii Amerykańskiej m.in.: kopie opracowań dotyczących organizacji polonijnych, kopie korespondencji z Ambasadą RP w Waszyngtonie, Rządem RP w Londynie i innymi organizacjami1939 - 1945polski, angielski
32Materiały dotyczące Polonii Amerykańskiej m.in.: kopie opracowań i sprawozdań dotyczących organizacji polonijnych, kopie korespondencji z Ambasadą RP w Waszyngtonie, Rządem RP w Londynie i różnymi organizacjami polonijnymi1939 - 1945polski, angielski
33Materiały Referatu Narodowościowego m.in.: kopie raportów, sprawozdań, pism dotyczących mniejszości narodowych, korespondencja z Ambasadą RP w Waszyngtonie1941 - 1942polski, angielski
34Materiały Referatu Narodowościowego m.in.: kopie raportów, sprawozdań, pism dotyczących mniejszości narodowych, korespondencja z Ambasadą RP w Waszyngtonie1943 - 1943polski, angielski
35Materiały Referatu Narodowościowego m.in.: kopie raportów, sprawozdań, pism dotyczących mniejszości narodowych, korespondencja z Ambasadą RP w Waszyngtonie1944 - 1945polski, angielski
36Materiały dotyczące współpracy z organizacjami czeskimi i słowackimi m.in.: sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe i in.1939 - 1941polski, angielski
37Przeglądy prasy czeskiej i słowackiej na terenie Stanów Zjednoczonych opracowywane przez Konsulat RP w Pittsburgu i przesyłane do Konsulatu RP w Nowym Jorku1944 - 1945pol.
38Materiały dotyczące spraw litewskich pochodzące z depozytu Konsula RP J.K. Krasickiego m.in.: sprawozdania z rozmów, korespondencja, opracowania i in.1943 - 1944polski, angielski
39Materiały dotyczące spraw rosyjskich m.in.: korespondencja, referaty, przemówienia, raporty z prasy rosyjskiej na terenie Stanów Zjednoczonych, wycinki prasowe i in.1941 - 1944polski, angielski
40Materiały dotyczące spraw ukraińskich pochodzące z depozytu Konsula RP J.K. Krasickiego m.in.: korespondencja, sprawozdania z rozmów i in.1943 - 1943polski, angielski
41Przeglądy prasy ukraińskiej na terenie Stanów Zjednoczonych1941 - 1943pol.
42Przeglądy prasy ukraińskiej na terenie Stanów Zjednoczonych1944 - 1944pol.
43Odpisy raportów z prasy niemieckiej, amerykańskiej, czeskiej, ukraińskiej i litewskiej ukazującej się na terenie Stanów Zjednoczonych i dotyczących spraw polskich. Przeglądy prasy polskiej na terenie Stanów Zjednoczonych1944 - 1944pol.
44Odpisy raportów z prasy niemieckiej, amerykańskiej, czeskiej, ukraińskiej i litewskiej ukazującej się na terenie Stanów Zjednoczonych i dotyczących spraw polskich. Przeglądy prasy polskiej na terenie Stanów Zjednoczonych1945 - 1945pol.
45Wycinki artykułów dotyczących spraw polskich z prasy polskiej i polonijnej1930 - 1939pol.
46Dokumentacja Biura Studiów: spis archiwum Biura, poczta wchodząca i wychodząca, referaty: H. Zieliński, The Demografic Situation of Germany in Europe; A. Berger, Repatriacja Niemców z krajów bałtyckich do Niemiec1942 - 1942polski, angielski
47Materiały Kongresu Słowian Amerykańskich (American Slav Congress) w Detroit w kwietniu 1942 r., m.in.: zaproszenia, odezwy, programy, wywiady prasowe, przemówienia, sprawozdanie i rezolucja Kongresu1942 - 1942polski, angielski
48Materiały dotyczące Kongresów Słowiańskich i Ruchu Wszechsłowiańskiego w Stanach Zjednoczonych, cz. I1941 - 1944polski, angielski
49Materiały dotyczące Kongresów Słowiańskich i Ruchu Wszechsłowiańskiego w Stanach Zjednoczonych, cz. II1941 - 1944polski, angielski
50Książka adresowa Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku1944 - 1945pol.
51Materiały budżetowe1942 - 1945polski, angielski
52Materiały budżetowe1942 - 1945polski, angielski
53Materiały budżetowe1942 - 1945polski, angielski
54Listy płac1941 - 1945polski, angielski
55Dowody kasowe1945 - 1945polski, angielski
56Dowody kasowe1945 - 1945polski, angielski
57Księga czekowa1945 - 1945polski, angielski
58Rachunki1945 - 1945polski, angielski
59Księga kontroli wpływów1945 - 1945polski, angielski
60Księga pomocnicza "Dochodów Skarbu Państwa"1942 - 1945pol.
61Księga ewidencji bezpłatnych znaczków konsularnych i księga kontroli znaczków konsularnych1937 - 1945pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs