Zespół archiwalny nr 011

Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro
1920-1938
 
Zawartość: raporty sytuacyjne posła Orłowskiego dla Ministerstwa Spraw Zagraniczych, akta personalne posłów RP w Rio de Janeiro i urzędników Poselstwa, korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Warszawie, redakcją "Kuriera Polskiego" w Sao Paulo, Polską Agencją Telegraficzną.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Raporty sytuacyjne posła Orłowskiego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. w sprawie stosunków między Argentyną i Brazylią czy brazylijskich kredytów dla Polski 1920 - 1920 pol.
2 Kopie Protokołów z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nry 23-24, 26-29, 31-33, 36-40 1921 - 1921 pol.
3 Akta personalne od roku 1920-1924 - trzech posłów RP w Rio i urzędników Poselstwa 1920 - 1924 polski, hiszpański
4 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie dot. wysyłki artykułów prasowych. Notatki i artykuły prasowe wysyłane przez Poselstwo do prasy brazylijskiej 1928 - 1929 polski, hiszpański
5 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z redakcją "Kuriera Polskiego" w Sao Paulo 1929 - 1929 pol.
6 Notatki i artykuły prasowe wysyłane przez Poselstwo RP w Rio de Janeiro do Polskiej Agencji Telegraficznej i do prasy polskiej 1929 - 1929 pol.
7 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie- Wydział Prasowy 1930 - 1931 polski, hiszpański
8 Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro w sprawie utworzonego Towarzystwa Polsko- Brazylijskiego "Polonia". Statut Towarzystwa 1930 - 1931 polski, hiszpański
9 Telegramy P.A.T. (Polskiej Agencji Telegraficznej) do korespondenta Jerzego Kossowskiego w Rio 1937 - 1938 pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs