Zespół archiwalny nr 013

Skarb Narodowy
1947-1991
Dzieje twórcy: Instytucję Skarbu Narodowego powołano dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14.X.1949 r. o utworzeniu Skarbu Narodowego. Siedzibą Głównej Komisji Skarbu Narodowego był Londyn. Obok Głownej Komisji Skarbu Narodowego funkcjonowały terytorialne Komitety Skarbu Narodowego. Do zakresu działalności terytorialnych komitetów należało: zbbieranie środków pieniężnych i materialnych dla zapewnienia koniecznej pomocy legalnym władzom Rzeczypospolitej Polskiej, nadto uświadamianie Amerykanów polskiego pochodzenia o ich obowiązkach i potrzebie działania na rzecz rozwoju USA. Fundusze Komitetu Skarbu Narodowego tworzone były w drodze zbierania dobrowolnych składek, stałych i jednorazowych ofiar, darowizn i zapisów oraz przez urządzanie imprez kulturalnych i towarzyskich, uroczystości i zebrań. Organami Skarbu Narodowego były: Walne zabranie płatników i ofiarodawców, Komitet Skarbu Narodowego, Prezydium Komitetu Skarbu Narodowego, Komisja Rewizyjna Komitetu Skarbu Narodowego, Sąd Honorowy Komitetu Skarbu Narodowego, komitety lokalne, pełnomocnicy.
Zawartość: dokumenty organizacyjne Komitetów Skarbu Narodowego w Nowym Jorku i Chicago, korespondencja terytorialnych komitetów z Główną Komisją SN; zaproszenia, odezwy, broszury, wycinki prasowe dotyczace działalności SN, sprawozdania Głownej Komisji SN, protokoły posiedzeń Zjazdów Delegatów Komitetów SN; sprawozdania finansowe, raporty kasowe, zestawienia wpływów, książki kontowe, odcinki pokwitowań daru na SN, potwierdzenia wpłat
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Organizacja Skarbu Narodowego: statut SN, komunikaty informacyjne Głównej Komisji, regulamin składania datków, instrukcja organizacyjna Komitetu Skarbu Narodowego, regulamin wewnętrzny Komitetu Skarbu Narodowego 1951 - 1965 pol.
2 Zaproszenia na uroczystości organizowane przez komitety Skarbu Narodowego, teksty przemówień prezesa Adama Łyczaka, gen. Sosnkowskiego, M. Wańkowicza, A. Zaleskiego, gen.Andersa 1950 - 1956 pol.
3 Odezwy, broszury, biuletyny dotyczące działalności Komitetów Skarbu Narodowego 1949 - 1966 polski, angielski
4 Wycinki prasowe dotyczące działalności Skarbu Narodowego 1952 - 1963 polski, angielski
5 Odcinki pokwitowania daru na Skarb Narodowy, wkładki do legitymacji Komitetu Skarbu Narodowego, potwierdzenia otrzymania wpłat 1951 - 1983 polski, angielski
6 Memorandum stowarzyszenia "Danina Polska Limited" 1950 - 1950 pol.
7 Sprawozdanie Głównej Komisji Skarbu Narodowego za rok 1954 oraz za 1956 1955 - 1957 pol.
8 Zjazdy delegatów Komitetów Skarbu Narodowego w USA w latach: 1954, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967 1954 - 1967 pol.
9 Protokoły posiedzeń Zarządu Podkomitetu Skarbu Narodowego 1953 - 1958 pol.
10 Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago 1957 - 1972 pol.
11 Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago 1980 - 1981 pol.
12 Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago 1980 - 1985 pol.
13 Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago 1985 - 1989 pol.
14 Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago 1990 - 1991 pol.
15 Protokół IX Zjazdu Komitetów Skarbu Narodowego RP w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (24-25.IX.1960) 1960 - 1960 pol.
16 Protokół X Zjazdu Delegatów Komitetów Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, New York (20 i 21 listopada 1965) 1965 - 1965 pol.
17 Protokół XI Walnego Zjazdu Delegatów Komitetów Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych (23 i 24 września 1967 roku, Chicago, Illinois) 1967 - 1967 pol.
18 Protokół XII Walnego Zjazdu Delegatów i Płatników Skarbu Narodowego R.P. w Cambridge Spring, Pensylwania (30, 31 sierpnia i 1 września 1969 r.) 1969 - 1969 pol.
19 Protokoły Rocznych Walnych Zebrań Komitetu Skarbu Narodowego RP na stan Illinois za lata 1970, 1971, 1972 1970 - 1972 pol.
20 Protokół walnego zebrania członków Skarbu Narodowego RP z 11 stycznia 1974 r. 1974 - 1974 pol.
21 Protokół walnych zebrań członków Skarbu Narodowego RP na stan Illinois z lat: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 1975 - 1979 pol.
22 Protokół walnych zebrań członków Skarbu Narodowego RP w Chicago z lat: 1981, 1982 1981 - 1982 pol.
23 Protokół walnych zebrań członków Skarbu Narodowego RP na stan Illinois z lat: 1983, 1984, 1985 1983 - 1985 pol.
24 Imienne wykazy członków Skarbu Jedności Narodowej w Chicago z lat 1964, 1967, 1969/1970, 1973, 1977 1964 - 1977 pol.
25 Korespondencja Przewodniczącego Prezesów Komitetów Skarbu Narodowego R.P. w latach 1966-1967 (pisma przychodzące) 1966 - 1967 pol.
26 Korespondencja Przewodniczącego Prezesów Komitetów Skarbu Narodowego R.P. w latach 1966-1967 (pisma przychodzące) 1966 - 1967 pol.
27 Obchody Święta Niepodległości w Chicago (m.in.. kazanie ks. Franciszka Domańskiego, orędzie Prezydenta R.P. A. Zaleskiego, sprawozdanie z obchodów święta, drukowany program obchodów, program akademii) 1958 - 1965 pol.
28 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Nowym Jorku i Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, wycinki prasowe 1965 - 1966 pol.
29 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach zamówień, odznaczeń, podziękowania za przekazane kwoty, pisma przewodnie; w załączeniu wnioski Komisji Rozwoju 1966 - 1966 pol.
30 Korespondencja Głównej Komisji Skarbu Narodowego w Londynie do Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach podziękowań za przekazane kwoty, wycinki prasowe; w załączeniu Orędzie Prezydenta R.P. na dzień Święta Niepodległości 1966 - 1966 pol.
31 Obchody Święta Niepodległości Polski w Chicago: korespondencja członków komitetu organizacyjnego, zaproszenie, artykuły prasowe 1966 - 1966 pol.
32 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach zamówień, podziękowań za przekazane kwoty; w załączeniu protokół VIII Zjazdu Delegatów Komitetów i Płatników Skarbu Narodowego w Detroit w dniach 5-7 września 1959 r.; wycinki prasowe 1959 - 1967 pol.
33 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago z Główną Komisją Skarbu Narodowego R.P. w Londynie w sprawach finansowych, podziękowań za wpłaty; wycinki prasowe; protokół końcowy z posiedzenia Komisji Nominacyjnej Komitetu Skarbu Narodowego R.P. 1965 - 1967 pol.
34 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago z Główną Komisją Skarbu Narodowego R.P. w Londynie w sprawach finansowych, podziękowań za wpłaty; komunikat Prezesa Rady Ministrów z dn. 1.XII.1967 r. 1967 - 1967 pol.
35 Obchody Święta Niepodległości: korespondencja dotycząca organizacji 1967 - 1967 pol.
36 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, zamówień, podziękowań za przekazane kwoty; wycinki prasowe 1968 - 1968 pol.
37 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie w sprawach finansowych, zamówień, podziękowań za przekazane kwoty; Komunikat Informacyjny Głównej Komisji Skarbu Narodowego z 1978 r., 1966 - 1978 pol.
38 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago i w Nowym Jorku w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; wycinki prasowe; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie 1964 - 1965 pol.
39 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; wycinki prasowe; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie, korespondencja Federacji Polonii Amerykańskiej 1968 - 1969 pol.
40 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; wycinki prasowe 1968 - 1969 pol.
41 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; orędzie Prezydenta R.P. A. Zaleskiego z 1970 r. 1967 - 1970 pol.
42 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; zaproszenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; obchody 50-lecia bitwy warszawskiej 1969 - 1970 pol.
43 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; zaproszenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; protokół komisji nominacyjnej Komitetu Skarbu 1970 - 1971 pol.
44 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; protokół komisji nominacyjnej Komitetu Skarbu z 1972 r. 1972 - 1976 pol.
45 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe 1967 - 1968 pol.
46 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe, organizacja imprez 1973 - 1974 pol.
47 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe, organizacja imprez 1973 - 1974 pol.
48 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe, plenarne zebrania Komitetu, nekrologi, wycinki prasowe 1973 - 1974 pol.
49 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdanie finansowe, plenarne zebrania członków Komitetu; wycinki prasowe 1973 - 1974 pol.
50 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdanie finansowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe, życzenia świąteczne; Komunikaty Informacyjne Głównej Komisji Skarbu Narodowego 1974 - 1974 pol.
51 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdanie finansowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe, Komunikaty Informacyjne Głównej Komisji Skarbu Narodowego 1975 - 1975 pol.
52 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, raporty kasowe, sprawozdanie finansowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; wybór Zarządu Głównej Komisji Skarbu Narodowego w Londynie 1974 - 1975 pol.
53 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, raporty kasowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; organizacja imprez 1976 - 1976 pol.
54 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; organizacja imprez 1976 - 1976 pol.
55 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; organizacja imprez, aplikacje 1976 - 1976 pol.
56 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; komunikaty Głównej Komisji Skarbu Narodowego; spotkanie z delegacją Episkopatu Polskiego 1976 - 1976 pol.
57 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, organizacja imprez 1977 - 1977 pol.
58 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, organizacja imprez; sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Skarbu Narodowego 1975 - 1977 pol.
59 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, organizacja imprez; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego 1977 - 1977 pol.
60 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, zaproszenia; materiały dla zjazdów plenarnych; wycinki prasowe 1977 - 1977 pol.
61 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; sprawozdania finansowe, zaproszenia; materiały na zjazdy plenarne; wycinki prasowe 1975 - 1978 pol.
62 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; wycinki prasowe 1967 - 1979 pol.
63 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; życzenia świąteczne; wycinki prasowe 1978 - 1979 pol.
64 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; życzenia świąteczne; wycinki prasowe 1979 - 1980 pol.
65 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; życzenia świąteczne; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; wycinki prasowe 1979 - 1979 pol.
66 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 1960; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; wycinki prasowe 1979 - 1979 pol.
67 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; Komunikaty Informacyjne Głównej Komisji Skarbu Narodowego; komunikaty PAT 1979 - 1980 pol.
68 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; komunikaty; organizacja zebrań; sprawozdanie z działalności za 1981 r. 1981 - 1982 pol.
69 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; korespondencja z Dziennikiem Związkowym; komunikaty; organizacja zebrań 1983 - 1984 pol.
70 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia 1986 - 1990 pol.
71 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago i Californii w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe; korespondencja z Dziennikiem Związkowym; artykuł prasowy o święcie Skarbu Narodowego 1988 - 1989 pol.
72 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe; korespondencja z Dziennikiem Związkowym; zebrania Komitetu; życzenia świąteczne 1990 - 1991 pol.
73 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, roczne raporty, zbiórka pieniędzy na budowę Pomnika Ofiar Katynia; zaproszenia; zebrania plenarne Komitetu; wycinki prasowe 1983 - 1985 pol.
74 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, zaproszenia; wycinki prasowe 1981 - 1985 pol.
75 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, zaproszenia; wycinki prasowe; walne zebrania 1989 - 1991 pol.
76 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, korespondencja z redakcją Dziennika Związkowego; zaproszenia; wycinki prasowe 1988 - 1990 pol.
77 Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, korespondencja z redakcją Dziennika Związkowego; zaproszenia; wycinki prasowe 1988 - 1990 pol.
78 Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez 1969 - 1969 pol.
79 Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez 1968 - 1971 pol.
80 Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez 1975 - 1977 pol.
81 Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, Walne Wyborcze Zebranie Komitetu 1981 - 1981 pol.
82 Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez 1978 - 1982 pol.
83 Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez 1982 - 1985 pol.
84 Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez 1986 - 1988 pol.
85 Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez 1989 - 1990 pol.
86 Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenie z akcji rozprowadzania Medalu 40-lecia Skarbu Narodowego, sprawozdanie z okresu likwidacyjnego 1989 - 1991 pol.
87 Sprawozdania finansowe i rapoorty kasowe; zestawienie wpływów Skarbu Narodowego RP za lata 1970 i 1971 1970 - 1972 pol.
88 Sprawozdania finansowe i raporty kasowe; zaproszenia; korespondencja w sprawie wpłat na rzecz Skarbu Narodowego 1973 - 1975 pol.
89 Sprawozdania finansowe i raporty kasowe; zaproszenia; kwity, korespondencja w sprawie wpłat na rzecz Skarbu Narodowego 1972 - 1977 pol.
90 Książka kontowa za lata 1951-1957 1951 - 1957 pol.
91 Książka kontowa za lata 1953-1959 1953 - 1959 pol.
92 Książka kontowa za lata 1957-1964 1957 - 1964 pol.
93 Książka kontowa za lata 1964-1967 1964 - 1967 pol.
94 Książka kontowa za lata 1967-1973 1967 - 1973 pol.
95 Książka kontowa Skarbu Narodowego. Początek księgowania 10 grudzień 1972 1972 - 1976 pol.
96 Książka kontowa za lata 1976-1982 1976 - 1982 pol.
97 Książka kontowa za lata 1983-1987 1983 - 1987 pol.
98 Książka kontowa za lata 1988-1991 1988 - 1991 pol.
99 Komunikaty Informacyjne Komisji Głównej Skarbu Narodowego z lat 1973-1980; komunikat PAT dot. 25-lecia Skarbu Narodowego z 1975 r.; Biuletyn Komitetu Skarbu Narodowego RP; sprawozdanie z działalności Głownej Komisji Skarbu Narodowego za rok 1980 1973 - 1980 pol.
100 Prasa; wycinki prasowe; broszury informacyjne o organizowanych imprezach 1947 - 1980 pol.
101 Ewidencja płatników Skarbu Narodowego stanu Illinois 1973 - 1990 pol.
102 Kwity kasowe, grzbiety książeczek czekowych 1967 - 1977 pol.
103 Varia: wycinki prasowe, kopie pism, życzenia świąteczne, broszury, informatory, zaproszenia, notatniki, dyplomy okolicznościowe w 40-tą rocznicę istnienia Skarbu Narodowego RP 1966 - 1985 pol.
104 Złota księga 20-to lecia. 1959 - 1959 polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs