Zespół archiwalny nr 015

Komitet Obrony Narodowej
1912-1940
Dzieje twórcy: Komitet Obrony Narodowej (KON)- założony w 1912 roku w Pittsburghu (Pensylwania) w celu skoordynowania działalności Polonii amerykańskiej na rzecz odbudowy państwa polskiego. Popierał Naczelny Komitet Narodowy; wydawał "Polish Cause".
Zawartość: dokumentacja centrali Komitetu Obrony Narodowej w Chicago: akty prawne i inkorporacyjne, korespondencja KON, protokoły z posiedzeń KON, notatki i sprawozdania z działalności, rezolucje, odezwy i inne; dokumentacja w sprawie ochotników wyjeżdżających z Ameryki do Legionów Polskich oraz w sprawach nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom KON; księgi rachunkowe KON. Zespół częściowo zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumentacja ogólna
1 Korespondencja. Historia KON. Akty prawne i inkorporacyjne. Pamiątki i druki. Życiorysy działaczy 1913 - 1930 polski, angielski
2 Wyjazd ochotników z Ameryki do Legionów Polskich. Korespondencja ochotników po wyjeździe 1915 - 1920 pol.
3 Korespondencja księdza bpa Franciszka Hodur. Korespondencja z Tymczasową Komisją Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Sprawa Karabasza i Rakoczego. Materiały KON z lat 1913-1914 1913 - 1920 polski, angielski
4 Materiały dot. Legionów Polskich oraz wycinki prasowe o Legionach Polskich. Dokumentacja Polskiego Biura Prasowego w Hadze. Materiały dot. Misji Artura Hausnera w Stanach Zjednoczonych. Pomoc KON dla Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie 1914 - 1916 polski, angielski
5 Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. 1915 - 1915 polski, angielski
6 Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. 1916 - 1916 polski, angielski
7 Dokumentacja KON: notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Dokumentacja Komitetu Komunikacji z Polską 1916 - 1916 polski, angielski
8 Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. 1917 - 1917 polski, angielski
9 Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Materiały Polskiej Komisji Wojskowej Ameryki Południowej i Polskiego komitetu Informacyjnego 1917 - 1918 polski, angielski
10 Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Materiały Polskiej Ligi Nauczania oraz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Polskich 1918 - 1918 polski, angielski
11 Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. 1919 - 1919 polski, angielski
12 Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. 1920 - 1927 polski, angielski
13 Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. 1928 - 1940 polski, angielski
14 Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich 1914 - 1915 polski, angielski, francuski
15 Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich 1916 - 1916 polski, angielski
16 Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich 1917 - 1917 polski, angielski
17 Akta Rapperswilskie: notatki, raporty, komunikaty informacyjne z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich 1914 - 1917 polski, angielski
18 Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe 1925 - 1935 pol.
19 Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe 1927 - 1931 pol.
20 Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe 1929 - 1931 pol.
21 Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe 1932 - 1933 pol.
22 Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe 1933 - 1935 pol.
23 Księga zawierająca nazwiska osób którym przyznany został Krzyż Legionowy 1925 - 1933 pol.
24 Protokoły z posiedzeń C.K.O.N. od dnia 13-go lipca 1917 do dnia 7-go grudnia 1923 1917 - 1923 pol.
25 Książka protokołowa Komitetu Okręgowego Obrony Narodowej w Detroit 1913 - 1917 pol.
26 Książka protokołowa Dzielnicowego Komitetu Obrony Narodowej Nr 64 w Toledo, Ohio 1915 - 1919 pol.
27 Księgi protokołów Komitetów Dzielnicowych KON w Pullman, Kensington, Roseland i okolicy 1912 - 1920 pol.
28 Dziennik listów sekretarialnych 1918 - 1920 pol.
Dokumentacja finansowa
29 Rachunki KON 1915 - 1915 pol.
30 Rachunki KON 1916 - 1916 pol.
31 Rachunki KON 1917 - 1917 pol.
32 Rachunki KON 1917 - 1917 pol.
33 Rachunki KON 1918 - 1919 pol.
34 Rachunki KON 1919 - 1920 pol.
35 Pokwitowania Centralnego KON 1918 - 1919 pol.
36 Pokwitowania Dzielnicowego Komitetu Kobiet, Komitetu Wykonawczego i Komitetu Poufnego 1928 - 1929 pol.
37 Pokwitowania kasjera 1915 - 1915 pol.
38 Czeki i wyciągi bankowe 1917 - 1920 polski, angielski
39 Księgi rachunkowe Komitetów Dzielnicowych KON 1916 - 1918 pol.
40 Księgi rachunkowe Komitetów Dzielnicowych KON 1918 - 1933 pol.
41 Książka Nr 9. Rachunek kasy 1913 - 1913 pol.
42 Rachunki KON- Chicago 1913-1914 1913 - 1914 pol.
43 Książka czekowa Nr 5 1914 - 1915 pol.
44 Rachunek kasy 1913 - 1913 pol.
45 Księga wpływów na fundusz obrotowy 1913 - 1915 pol.
46 Pokwitowania KON 1917 - 1918 pol.
47 Pokwitowania KON 1918 - 1918 pol.
48 Pokwitowania KON 1918 - 1918 pol.
49 Pokwitowania KON 1919 - 1919 pol.
50 Pokwitowania KON 1919 - 1920 pol.
51 Pokwitowania KON 1918 - 1920 pol.
52 Dziennik główny C.K.O.N. 1914 - 1915 pol.
53 Księga główna kasowa Nr 1 1916 - 1916 pol.
54 Księga główna od 1-go września 1916 r. do 30-go grudnia 1916 r. 1916 - 1916 pol.
55 Księga "Wici" Nr 3-ci 1916 - 1916 pol.
56 Księga "Materiały" Nr 4-ty 1916 - 1916 pol.
57 Księga miesięcznego podatku K.O.N. 1915 - 1917 pol.
58 Księga kasowa (styczeń do lipiec 1917 r.) 1917 - 1917 pol.
59 Księga kasowa (styczeń do grudzień 1917 r.) 1917 - 1917 pol.
60 Księga kasowa (styczeń 1918 do grudzień 1920 r.) 1918 - 1920 pol.
61 Księga kasowa (styczeń do wrzesień 1920 r.) 1920 - 1920 pol.
Pozostała dokumentacja aktowa
62 Dublety, m.in.: egzemplarz "Wici", "The Polish Cause" oraz "Sprawozdanie Centralnego Komitetu i Komisji Poufnej z działalności całorocznej w 1916 roku (...)" 1915 - 1917 pol.
63 Wycinki historii K.O.N. 1917 - 1939 pol.
64 Wycinki prasowe dot. K.O.N., odezwy, apele, rezolucje i in. 1915 - 1923 polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs