Zespół archiwalny nr 015

Komitet Obrony Narodowej
1912-1940
Dzieje twórcy: Komitet Obrony Narodowej (KON)- założony w 1912 roku w Pittsburghu (Pensylwania) w celu skoordynowania działalności Polonii amerykańskiej na rzecz odbudowy państwa polskiego. Popierał Naczelny Komitet Narodowy; wydawał "Polish Cause".
Zawartość: dokumentacja centrali Komitetu Obrony Narodowej w Chicago: akty prawne i inkorporacyjne, korespondencja KON, protokoły z posiedzeń KON, notatki i sprawozdania z działalności, rezolucje, odezwy i inne; dokumentacja w sprawie ochotników wyjeżdżających z Ameryki do Legionów Polskich oraz w sprawach nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom KON; księgi rachunkowe KON. Zespół częściowo zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumentacja ogólna
1Korespondencja. Historia KON. Akty prawne i inkorporacyjne. Pamiątki i druki. Życiorysy działaczy1913 - 1930polski, angielski
2Wyjazd ochotników z Ameryki do Legionów Polskich. Korespondencja ochotników po wyjeździe1915 - 1920pol.
3Korespondencja księdza bpa Franciszka Hodur. Korespondencja z Tymczasową Komisją Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Sprawa Karabasza i Rakoczego. Materiały KON z lat 1913-19141913 - 1920polski, angielski
4Materiały dot. Legionów Polskich oraz wycinki prasowe o Legionach Polskich. Dokumentacja Polskiego Biura Prasowego w Hadze. Materiały dot. Misji Artura Hausnera w Stanach Zjednoczonych. Pomoc KON dla Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie1914 - 1916polski, angielski
5Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1915 - 1915polski, angielski
6Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1916 - 1916polski, angielski
7Dokumentacja KON: notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Dokumentacja Komitetu Komunikacji z Polską1916 - 1916polski, angielski
8Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1917 - 1917polski, angielski
9Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Materiały Polskiej Komisji Wojskowej Ameryki Południowej i Polskiego komitetu Informacyjnego1917 - 1918polski, angielski
10Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Materiały Polskiej Ligi Nauczania oraz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Polskich1918 - 1918polski, angielski
11Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1919 - 1919polski, angielski
12Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1920 - 1927polski, angielski
13Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1928 - 1940polski, angielski
14Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1914 - 1915polski, angielski, francuski
15Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1916 - 1916polski, angielski
16Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1917 - 1917polski, angielski
17Akta Rapperswilskie: notatki, raporty, komunikaty informacyjne z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1914 - 1917polski, angielski
18Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe1925 - 1935pol.
19Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe1927 - 1931pol.
20Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe1929 - 1931pol.
21Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe1932 - 1933pol.
22Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe1933 - 1935pol.
23Księga zawierająca nazwiska osób którym przyznany został Krzyż Legionowy1925 - 1933pol.
24Protokoły z posiedzeń C.K.O.N. od dnia 13-go lipca 1917 do dnia 7-go grudnia 19231917 - 1923pol.
25Książka protokołowa Komitetu Okręgowego Obrony Narodowej w Detroit1913 - 1917pol.
26Książka protokołowa Dzielnicowego Komitetu Obrony Narodowej Nr 64 w Toledo, Ohio1915 - 1919pol.
27Księgi protokołów Komitetów Dzielnicowych KON w Pullman, Kensington, Roseland i okolicy1912 - 1920pol.
28Dziennik listów sekretarialnych1918 - 1920pol.
Dokumentacja finansowa
29Rachunki KON1915 - 1915pol.
30Rachunki KON1916 - 1916pol.
31Rachunki KON1917 - 1917pol.
32Rachunki KON1917 - 1917pol.
33Rachunki KON1918 - 1919pol.
34Rachunki KON1919 - 1920pol.
35Pokwitowania Centralnego KON1918 - 1919pol.
36Pokwitowania Dzielnicowego Komitetu Kobiet, Komitetu Wykonawczego i Komitetu Poufnego1928 - 1929pol.
37Pokwitowania kasjera1915 - 1915pol.
38Czeki i wyciągi bankowe1917 - 1920polski, angielski
39Księgi rachunkowe Komitetów Dzielnicowych KON1916 - 1918pol.
40Księgi rachunkowe Komitetów Dzielnicowych KON1918 - 1933pol.
41Książka Nr 9. Rachunek kasy1913 - 1913pol.
42Rachunki KON- Chicago 1913-19141913 - 1914pol.
43Książka czekowa Nr 51914 - 1915pol.
44Rachunek kasy1913 - 1913pol.
45Księga wpływów na fundusz obrotowy1913 - 1915pol.
46Pokwitowania KON1917 - 1918pol.
47Pokwitowania KON1918 - 1918pol.
48Pokwitowania KON1918 - 1918pol.
49Pokwitowania KON1919 - 1919pol.
50Pokwitowania KON1919 - 1920pol.
51Pokwitowania KON1918 - 1920pol.
52Dziennik główny C.K.O.N.1914 - 1915pol.
53Księga główna kasowa Nr 11916 - 1916pol.
54Księga główna od 1-go września 1916 r. do 30-go grudnia 1916 r.1916 - 1916pol.
55Księga "Wici" Nr 3-ci1916 - 1916pol.
56Księga "Materiały" Nr 4-ty1916 - 1916pol.
57Księga miesięcznego podatku K.O.N.1915 - 1917pol.
58Księga kasowa (styczeń do lipiec 1917 r.)1917 - 1917pol.
59Księga kasowa (styczeń do grudzień 1917 r.)1917 - 1917pol.
60Księga kasowa (styczeń 1918 do grudzień 1920 r.)1918 - 1920pol.
61Księga kasowa (styczeń do wrzesień 1920 r.)1920 - 1920pol.
Pozostała dokumentacja aktowa
62Dublety, m.in.: egzemplarz "Wici", "The Polish Cause" oraz "Sprawozdanie Centralnego Komitetu i Komisji Poufnej z działalności całorocznej w 1916 roku (...)"1915 - 1917pol.
63Wycinki historii K.O.N.1917 - 1939pol.
64Wycinki prasowe dot. K.O.N., odezwy, apele, rezolucje i in.1915 - 1923polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc