Zespół archiwalny nr 017

Kongres Polonii Amerykańskiej
1944-1993
Dzieje twórcy: Kongres Polonii Amerykańskiej /KPA/ - naczelna reprezentacja obywateli amerykańskich pochodzenia polskiego, utworzona w 1944 r. z siedzibą w Chicago. Statutowym celem KPA była walka z komunizmem w Kraju i podejmowanie działań na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. W tej sprawie Kongres wielkorotnie zabiegał o poparcie rządu USA, a w Kraju wspierał opozycję niepodległościową. Obecnie Kongres skupia się na pracy wśród Polonii m.in.: reprezentując jej interesy wobec władz amerykańskich, zabiegając o reprezentatywny udział Polonii w życiu politycznym USA, zalecając propagowanie kultury i nauki polskiej, podtrzymanie języka, tradycji i związku z Polską. Prezesi KPA: K. Rozmarek (od 1944 r.), A. Mazewski (od 1968 r.), E. Moskal (od 1988 r.).
Zawartość: projekty zmian statutu Kongresu Polonii Amerykańskiej, sprawozdania, raporty z działalności, korespondencja z władzami USA, rezolucje i oświadczenia KPA, wycinki artykułów prasowych dot. KPA, dokumentacja Amerykańskiego Komitetu Rozsiedlenia Wysiedleńców Polskich, sprawozdania prezesa KPA na kolejne konwencje KPA. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały związane z obradami Kongresu Polonii Amerykańskiej na zjeździe w Buffalo w dniach 28-30 maja 1944. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1944 - 1944polski, angielski
2Sprawy budżetowe KPA, projekty zmian Statutu i ustawy budżetowej KPA, sprawozdania i raporty z działalności KPA, wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1944 - 1945polski, angielski
3Korespondencja KPA: maszynopisy do prezydenta H. Trumana, sekretarza stanu F. Byrnesa, sekretarza stanu Edwarda R. Stettiniusa, prezesa KPA Karola Rozmarka. Rezolucje, odezwy, oświadczenia i in. wydawane przez KPA. Egzemplarze "The Voice of America"1945 - 1945polski, angielski
4Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1945 - 1945polski, angielski
5Sprawozdania (w tym finansowe) i raporty z działalności KPA. Korespondencja oraz wycinki artykułów prasowych dot. Polski i polityki sekretarza stanu Jamesa F. Byrnesa. Odezwy wydawane przez KPA. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1946 - 1950polski, angielski
6Sprawozdania, raporty oraz wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1947 - 1947polski, angielski
7Sprawozdania, raporty, protokoły oraz wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA. Egzemplarze "Voice of America"1948 - 1949polski, angielski
8Sprawozdania (w tym finansowe) z działalności KPA. Rezolucje i oświadczenia KPA. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1950 - 1951polski, angielski
9"Walka o utrzymanie nazwy Pulaski Road. Kilka zebranych dokumentów (...)", Chicago 1952. Materiały dot. Trzeciej Krajowej Konwencji Kongresu Polonii Amerykańskiej w Atlantic City w dn. 30.V-1.VI.1952. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1952 - 1952polski, angielski
10Sprawozdania (w tym finasowe) z działalności Wydziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1952 - 1953polski, angielski
11Sprawozdania z działalności i opracowania dot. KPA. Egzemplarze "The Voice of America". Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1954 - 1954polski, angielski
12Sprawozdania z działalności i opracowania dot. KPA. Rezolucje, oświadczenia i proklamacje wydawane przez KPA. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1955 - 1958polski, angielski
13Wycinki artykułów z prasy polskiej dot. KPA1955 - 1958pol.
14Sprawozdania z działalności i opracowania dot. KPA. Rezolucje, oświadczenia wydawane przez KPA. Wycinki artykułów prasowych dot. KPA1965 - 1973polski, angielski
15Materiały Amerykańskiego Komitetu Rozsiedlenia Wysiedleńców Polskich, w tym materiały dot. organizacji pomocy dla uchodźców polskich na terenie Niemiec i Europy Zach. Wycinki artykułów prasowych dot. "Displaced Persons". Korespondencja z IJP1946 - 1975polski, angielski
16Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały, sprawozdania prezesa KPA na konwencje KPA w latach 1985-1986. Materiały informacyjne na Konwencję Kongresu Polonii Amerykańskiej w dn. 14-18.X.1992 r.1985 - 1992polski, angielski
17Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały, sprawozdania prezesa KPA na konwencje KPA w latach 1989-1990. Potwierdzenia opłat członkowskich delegatów IJP na zjazdy KPA w latach 1971-19851971 - 1990polski, angielski
18Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały, sprawozdania prezesa KPA na konwencje KPA w latach 1987-1988. Wycinki artykułów prasowych i inne opracowania dot. działalności KPA w latach 1979-19931979 - 1993polski, angielski
19Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały, sprawozdania prezesa KPA na konwencje KPA w latach 1990-19911990 - 1991polski, angielski
20Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały, sprawozdania prezesa KPA na konwencje KPA w 1991 r.1991 - 1991polski, angielski
21Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały KPA za rok 1987 i 1993. Wycinki artykułów prasowych dot. KPA1987 - 1993polski, angielski
22Dublety materiałów dot. działalności KPA w latach 1944-1945, 1955-1958. Sprawozdania, raporty, oświadczenia KPA za lata 1985-1989. "Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej" z 1974 r.1974 - 1989polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs