Zespół archiwalny nr 018

Polskie Rządowe Centrum Informacyjne
1940-1945
Dzieje twórcy: Polskie Rządowe Centrum Informacyjne /Polish Government Information Center/- agenda Ministerstwa Informacji i Dokumentacji powołana w 1940 r. w celu informowania opinii publicznej i czynników rządowych o sytuacji w okupowanej Polsce, działalności Rządu RP i walce podziemia w Kraju oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Zawartość: korespondencja z Ministerstwem Informacji i Dokumentacji w Londynie, Department Of State, Department Of Justice, wykazy pracowników i umowy o pracę, sprawozdania finansowo-kasowe, dziennik główna, księgi główne, księgi Polskiej Agencji Telegraficznej, arkusze inwentarzowe Polskiego Rządowego Centrum Informacyjnego i Polskiej Agencji Telegraficznej.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja z Ministerstwem Informacji i Dokumentacji w Londynie, Ambasadą RP w Waszyngtonie i inna1941 - 1945polski, angielski
2Spisy zawartości przesyłek do Ministerstwa Informacji i Dokumentacji w Londynie1945 - 1945pol.
3Korespondencja z Department Of State1940 - 1944polski, angielski
4Korespondencja z Department Of Justice1941 - 1945polski, angielski
5Department Of Justice. Registration and Exemption Statements1944 - 1944polski, angielski
6Dokumentacja związana z redagowaniem "The Polish Review" Korespondencja, teksty dla "The Polish Review", wycinki prasowe dotyczące Polski1942 - 1945polski, angielski
7Mikrofisze z artykułami z gazet ukazujących się w USA na temat Polski1942 - 1943
8Dokumentacja dotycząca współpracy z Harmonia Record Corporation1942 - 1945polski, angielski
9Dokumentacja personalna. Spisy pracowników, umowy o pracę1942 - 1945polski, angielski
10Korespondencja finansowa: miesięczne sprawozdania finansowo- kasowe, miesięczne preliminarze budżetowe, protokoły z kontroli kasy głównej, potwierdzenia odbioru czeków itp.1943 - 1945polski, angielski
11Sprawozdania finansowo- kasowe1940 - 1945polski, angielski
12Sprawozdania finansowo- kasowe delegatur w Detroit, Chicago, Pittsburgh i Los Angeles1943 - 1945polski, angielski
13Sprawozdania finansowo- kasowe Katolickiej Agencji Prasowej, P.I.C. Film Corp., Polskiej Agencji Telegraficznej1942 - 1945polski, angielski
14Sprawozdanie z wykonania budżetu Polskiej Agencji Telegraficznej za rok 19441944 - 1945polski, angielski
15Dziennik Główna1940 - 1944pol.
16Księga Główna i konta pracowników P.I.C.1943 - 1943pol.
17Księga Główna1943 - 1943pol.
18Księga Główna1944 - 1944pol.
19Księga Główna1945 - 1945pol.
20Księga Główna1945 - 1945pol.
21Książka Dłużników i Wierzycieli. Konta pracowników P.I.C.1945 - 1945pol.
22Książka Główna Polskiej Agencji Telegraficznej1943 - 1943pol.
23Książka kontowa pracowników Polskiej Agencji Telegraficznej1944 - 1944pol.
24Dziennik Główna Polskiej Agencji Telegraficznej. Konta pracowników P.A.T.1943 - 1945pol.
25Wydatki- Delegatura w Detroit1943 - 1945pol.
26Wydatki portoryjne- Delegatura w Detroit1943 - 1945pol.
27Arkusze inwentarzowe Polskiego Rządowego Centrum Informacyjnego i Polskiej Agencji Telegraficznej1945 - 1945polski, angielski
28Kwity Polskiego Teatru Artystów1940 - 1944ang.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs