Zespół archiwalny nr 019

Związek Polskich Federalistów
1950-1957
Dzieje twórcy: Związek Polskich Federalistów- powołany w 1950 r. w Nowym Jorku przez grono Polaków i obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia. Głównym celem statutowym Związku było organizownie udziału Polaków w budowaniu nowego porządku międzynarodowego opartego na zasadach federalizmu, a w szczególności Europy Środkowo- Wschodniej w ramach Federacji Europejskiej.
Zawartość: statut Związku Polskich Federalistów, program, protokoły z zebrań, komunikaty, korespondencja, materiały dot. polityki USA wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, opracowania Piotra Wandycza dot. koncepcji federalizmu, materiały dot. Central And Eastern European Commission.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondecja zwiazana powstaniem Związku Polskich Federalistów, statut Związku, założenia programowe, protokoły z zebrań, komunikaty, egzemplarze biuletynu wydawanego przez Związek, artykuły prasowe dot. działalności Związku1950 - 1954polski, angielski
2Maszynopisy, broszury, wycinki artykułów prasowych dotyczące polityki Stanów Zjednoczonych wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. "The Problem Of East- Central European Federation. A General Discussion, 1953"1951 - 1955ang.
3Czechoslovak- Polish Research Committee- materialy związane z powstaniem Komitetu, korespondencja, zasady programowe Komitetu, raporty ze spotkań, memoranda, wycinki artykułów prasowych, egzemplarze czasopisma "Hlas Ceskoslovenska" i "Tribuna" 1952 - 1954polski, angielski, czeski
4Maszynopisy i rękopisy tekstów Piotra Wandycza poświęconych koncepcjom federalizmu1951 - 1954polski, angielski, francuski
5Maszynopisy, rękopisy, broszury, wycinki artykułów prasowych dotyczących Rady Europy1950 - 1952polski, angielski, francuski
6Materiały dot. Rady Europy: posiedzenia European Political Community1950 - 1953angielski, francuski
7Materiały dot. Central And Eastern European Commission- biuletyny, maszynopisy, korespondencja, wycinki artykułów prasowych dot. sytuacji na świecie1955 - 1957polski, angielski, francuski
8Materiały informacyjne zgromadzone przez Związek Polskich Federalistów- broszury, maszynopisy, korespondencja, wycinki artykułów prasowych i in.1950 - 1956polski, angielski, francuski
9Egzemplarze "Union Federaliste Inter- Universitaire. Bibliographie federaliste", nr 1-2 i "Union Federaliste Inter- Universitaire. Federalist Bibliography, nr 31950 - 1951angielski, francuski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs