Zespół archiwalny nr 020

Związek Narodowy Polski, Oddział III Nowy Jork
1885-2010
Dzieje twórcy: Związek Narodowy Polski (ZNP)- najliczniejsza organizacja kulturalno- oświatowa i ubezpieczeniowa Polonii w Stanach Zjednoczonych. Założona w 1880 r. z siedzibą w Chciago, działająca na rzecz stabilizacji społeczności polonijnej w USA. Główni działacze: E. Z. Brodowski, W. Dyniewicz, K. Rozmarek, J. F. Smulski, F. K. Świetlik, A. Mazewski, E. Moskal. Organ prasowy: "Dziennik Związkowy".
Zawartość: Protokoły, księgi kasowe, korespondencja Okręgu III Związku Narodowego Polskiego z różnymi organizacjami polonijnymi, sprawozdania z działalności Związku, wykazy członków, odezwy, broszury, wycinki artykułów prasowych dot. Związku, korespondencja Leopolda Babireckiego- prezesa Okręgu III ZNP, materiały dot. Grup ZNP, materiały dot. utrzymania Domu Związkowego ZNP przy 180 Second Avenue na Manhattanie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Odezwy Związku Niepodległościowego Demokratów Polskich z 1915 r. Materiały propagandowe, wycinki artykułów prasowych i korespondencja dot. Związku Narodowego Polskiego z lat 1880-1988 1880 - 1988 polski, angielski
2 Korespondencja Okręgu III ZNP, w tym "Sprawozdanie statystyczne Związku (...) od założenia w 1880 do 31-go grudnia 1949", "Regulamin odznaczeń Z.N.P.", wykazy wyników pracy werbunkowej organizatorów, korespondencja Komitetu Rozwoju Z.N.P. 1880 - 1956 polski
3 Korespondencja Okręgu III ZNP z różnymi organizacjami polonijnymi, odezwy, broszury, materiały informacyjne, telegramy 1947 - 1962 polski, angielski
4 Sprawozdania z działalności Związku, materiały wyborczedo władz Okręgu III, wykazy członków, wycinki artykułów prasowych dot. ZNP Okręgu III, korespondencja z urzędem burmistarza Nowego Jorku, materiały dot. Komisji Młodzieży przy ZNP 1942 - 1970 polski, angielski
5 Korespondencja Leopolda Babireckiego, działacza i prezesa Okręgu III z Centralą ZNP 1944 - 1954 polski
6 Korespondencja Leopolda Babireckiego z gminami ZNP. Sprawozdania, rachunki, korespondencja z działalność L. Babireckiego jako superwizora Dystryktu IV ZNP 1946 - 1961 polski, angielski
7 Materiały Leopolda Babireckiego: udział w zjazdach Kongresu Polonii Amerykańskiwj, korespondencja z J.S. Świerczyńskim, zarządcą Pism Związkowych "Zgoda" w Chicago, korespondencja z Kolegium Związkowym w Cambridge Springs, wycinki artykułów prasowych 1939 - 1957 polski, angielski
8 Korespondencja Leopolda Babireckiegoz różnymi organizacjami polonijnymi 1939 - 1971 polski, angielski
9 Materiały dot. działalności Grupy 43 ZNP z lat 1958-1961. Materiały propagandowo- wyborcze dot. wyborów do władz poszczególnych okręgów ZNP z lat 1969-1971. Raport z zawiązania się grupy ZNP w miejscowości Florida, Nowy Jork w 1962 r. 1958 - 1971 polski, angielski
10 Materiały zwiazane z utrzymaniem Domu Zwiazkowego ZNP przy 180 Second Ave. na Manhattanie 1956 - 1978 polski, angielski
11 Statuty ZNP, protokoły z posiedzeń Rady Dyrektorów ZNP. 1958 - 1995 angielski, polski
12 Sprawozdania z 30-go Sejmu ZNP w Cleveland, Ohio, ulotki.(Leopold K. Babirecki, poseł Gimny 17 ZNP) 1947 - 1947 polski
13 Spis Okręgów ZNP. b.d. - b.d. polski
14 Księga protokółowa Gminy 17 ZNP. 1912 - 1924 polski
15 Księga protokółowa Gminy 17 ZNP, aplikacje o wsparcie, korespondencja. 1924 - 1934 angielski, polski
16 Księga protokółowa Gminy 17 ZNP, mandaty na delegata, korespondencja. 1934 - 1939 angielski, polski
17 Księga protokółowa Gminy 17 ZNP. 1940 - 1948 polski
18 Księga protokółowa Gminy 17 ZNP. 1948 - 1951 polski
19 Księga protokółowa Gminy 17 ZNP. 1952 - 1958 polski
20 Księga protokółowa Gminy 17 ZNP. 1958 - 1962 polski
21 Księga protokółowa Gminy 17 ZNP, notatki, wycinek prasowy. 1962 - 1965 polski
22 Księga protokółowa Gminy 17 ZNP, korespondencja. 1962 - 1969 angielski, polski
23 Komisja Emigracyjna na miasto Nowy Jork: raporty, sprawozdania finansowe, księga kasowa, korespondencja. 1923 - 1935 angielski, polski
24 Księga pamiątkowa Gminy 17 ZNP. 1935 - 1935 polski
25 Księga kasowa Gminy 17 ZNP. 1938 - 1943 angielski, polski
26 Księga kasowa Gminy 17 ZNP. 1941 - 1941 angielski, polski
27 Księga kasowa Gminy 17 ZNP. 1942 - 1942 angielski, polski
28 Księga kasowa Gminy 17 ZNP. 1944 - 1973 angielski, polski
29 Księga kasowa Gminy 17 ZNP. 1947 - 1949 angielski, polski
30 Księga kasowa Gminy 17 ZNP. 1947 - 1949 angielski, polski
31 Księga kasowa Gminy 17 ZNP. 1968 - 1968 angielski, polski
32 Księga kasowa Gminy 17 ZNP. 1968 - 1971 angielski, polski
33 Księga kasowa Gminy 17 ZNP. b.d. - b.d. angielski, polski
34 Gmina 17 ZNP: mandaty wyborcze, okólniki, zaproszenia, korespondencja. 1918 - 1976 angielski, polski
35 Księga protokółowa Koła Pomocowego Harcerstwa ZNP. 1933 - 1934 polski
36 Księga protokółowa Koła Pomocowego Harcerstwa ZNP. 1937 - 1939 polski
37 Księga kasowa Koła Pomocowego Harcerstwa ZNP. 1938 - 1940 polski
38 Kspięga protokółowa Kwatery Głównej (180 Scnd. Ave.) Okręgu IV ZNP. 1925 - 1933 polski
39 Księga kasowa Grupy nr. 2267 ZNP New York Society, organ prasowy ZNP "Zgoda" 1957, nr 75. 1954 - 1957 polski
40 Księga kasowa Grupy nr. 2267 ZNP New York Society, zestawienia finansowe korespondencja. 1955 - 1956 angielski, polski
41 Księga protokółowa Wydziału Kobiet 7 Gmin Okręgu III ZNP. 1938 - 1946 polski
42 Księga protokółowa Wydziału Kobiet 7 Gmin Okręgu III ZNP. 1946 - 1966 polski
43 Księga kasowa Wydziału Kobiet 7 Gmin Okręgu III ZNP. 1949 - 1951 polski
44 Księga kasowa Wydziału Kobiet 7 Gmin Okręgu III ZNP. 1980 - 1994 polski
45 Wydział Kobiet 7 Gmin Okręgu III ZNP: protokół, raport, księga kasowa, książeczki bankowe, notatki, korespondencja. 1941 - 1994 angielski, polski
46 Album pamiątkowy Wydziału Kobiet 7 Gmin Okręgu III ZNP, notatki. 1958 - 1965 polski
47 Księga protokółowa Towarzystwa Związku Polek w Ameryce Grupa nr. 441 ZNP, notatki. 1925 - 1943 polski
48 Księga protokółowa Towarzystwa Związku Polek w Ameryce Grupa nr. 441 ZNP, 1943 - 1971 polski
49 Księga protokółowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP. 1894 - 1900 polski
50 Księga protokółowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP. 1900 - 1908 polski
51 Księga protokółowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP. 1908 - 1917 polski
52 Księga protokółowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP, notatki. 1953 - 1975 polski
53 Księga członków Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP, broszury. 1929 - 1935 polski
54 Księga kasowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP. b.d. - b.d. polski
55 Księga kasowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP. b.d. - b.d. polski
56 Księga kasowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP. b.d. - b.d. polski
57 Księga kasowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP, korespondencja. 1958 - 1978 angielski, polski
58 Księga kasowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP. 1958 - 1962 polski
59 Księga kasowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP, korespondencja. 1968 - 1972 angielski, polski
60 Księga kasowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP. 1967 - 1967 polski
61 Księga kasowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP. 1970 - 1974 polski
62 Księga kasowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP. 1969 - 1969 polski
63 Księga kasowa Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP, korespondencja. 1974 - 1977 angielski, polski
64 Towarzystwo Patriotyczne Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP: statut, rota przysięgi, legitymacja, książeczki bankowe, korespondencja. 1917 - 1991 angielski, polski
65 Księga protokółowa 60 lecia Towarzystwa Patriotycznego Bartniej Pomocy "Trzeci Maj" Grupa nr. 44 ZNP oraz Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1946 - 1946 polski
66 Księga protokółowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1885 - 1891 polski
67 Księga protokółowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1891 - 1894 polski
68 Księga protokółowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1894 - 1899 polski
69 Księga protokółowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1899 - 1904 polski
70 Księga protokółowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1904 - 1907 polski
71 Księga protokółowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1913 - 1918 polski
72 Księga protokółowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1918 - 1925 polski
73 Księga protokółowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1926 - 1937 polski
74 Księga protokółowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1938 - 1944 polski
75 Towarzystwo Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP: konstytucja wraz z poprawkami, odezwa, korespondencja. 1913 - 1921 angielski, polski
76 Księga członków Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1905 - 1942 polski
77 Księga członków Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. b.d. - b.d. polski
78 Księga członków Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1897 - 1897 polski
79 Księga członków i kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1890 - 1891 polski
80 Księga chorych Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1903 - 1903 polski
81 Księga chorych Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1919 - 1919 polski
82 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1887 - 1891 polski
83 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1892 - 1900 angielski, polski
84 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1900 - 1903 polski
85 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1901 - 1914 polski
86 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1902 - 1904 polski
87 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1903 - 1908 polski
88 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1905 - 1905 polski
89 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1907 - 1907 polski
90 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1908 - 1910 polski
91 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1910 - 1912 polski
92 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1911 - 1915 polski
93 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1913 - 1913 polski
94 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1913 - 1913 polski
95 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1915 - 1926 polski
96 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1918 - 1920 polski
97 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1918 - 1921 polski
98 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1921 - 1924 polski
99 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP, korespondencja. 1922 - 1925 angielski, polski
100 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1924 - 1926 polski
101 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1925 - 1927 polski
102 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1926 - 1929 polski
103 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1927 - 1928 polski
104 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1929 - 1935 polski
105 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1930 - 1933 polski
106 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1934 - 1935 polski
107 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1936 - 1938 polski
108 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1938 - 1941 polski
109 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1941 - 1944 polski
110 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1927 - 1944 polski
111 Księga kasowa Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. b.d. - b.d. angielski, polski
112 Książki czekowe Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1984 - 1987 angielski, polski
113 Wyciągi z konta Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 1982 - 1989 angielski, polski
114 Dyplomy okolicznościowe Towarzystwa Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP. 2010 - 2010 angielski
115 Towarzystwo Bratniej Pomocy "Polonia" Grupa nr. 30 ZNP: korespondencja, zaproszenia. 1996 - 2010 angielski, polski
116 Książeczki kwitowe i czekowe. 1890 - 1923 angielski, polski
117 Pmiętniki jublileuszowe ze zjezdów i bankietów gmin i grup ZNP. 1946 - 1986 polski
118 Kalendarz, broszury świąteczne, egzemplarze czasopisma ZNP "Promine" 1977 - 1999 angielski, polski
119 Egzemplarze prasy amerykańskiej i polonijnej. 1947 - 1988 angielski, polski
120 Plakietka i odznaczenia Leopolda K. Babireckiego. 1983 - 1983 angielski
121 Pismo Grupy nr. 30 ZNP do Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. 2014 - 2014 angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs