Zespół archiwalny nr 022

Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja"
1945-1994
Dzieje twórcy: Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja"- powstał w Wielkiej Brytanii w 1945 r. stawiając sobie za główny cel walkę o rzeczywistą niepodległość Polski i zapewnienie jej ustroju opratego na pełnej demokracji życia politycznego, społecznego i gospdarczego.
Zawartość: statut Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja", program, wykaz członków, komunikaty, oświadczenia, odezwy, memoriały, wycinki artykułów prasowych dot. Ruchu.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

001 Statut PRW "NiD" w Ameryce, zasady programowe Ruchu, wykaz członków 1945 - 1949 polski, angielski
002 Materiały informacyjne o działalności "NiD": komunikaty, odezwy, teksty wystąpień. Egzemplarze wydawnictw: "Nidowiec" i Biuletyn Informacyjny". Wycinki artykułów prasowych dot. "NiD" 1950 - 1959 polski, angielski
003 Materiały informacyjne o działalności "NiD": komunikaty, odezwy, oświadczenia, relacje ze zjazdów, teksty wystąpień 1957 - 1970 polski, angielski
004 Materiały informacyjne o działalności "NiD": komunikaty, uchwały, oświadczenia, opracowania m.in. P. Wandycza, H. Tyszyńskiego, Z. Rapackiego, J. Radomyskiego 1953 - 1994 polski, angielski
005 Memoriał "Do Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych A.P. W.S. Trumana w Waszyngtonie" z 25.VI.1946 r. z apelem o zinteresowanie Rady Bezpieczeństwa ONZ i światowej opinii publicznej sprawą Polski - pol.
006 "Komunikaty" Zarządu Okręgu "NiD" i "Biuletyny Informacyjne" Komitetu Wykonawczego "NiD" 1953 - 1957 pol.
007 Korespondencja pomiędzy Tadeuszem Pawłowiczem a Stanisławem Jordanowskim 1950 - 1951 pol.
008 Prasa m.in. "Trybuna NiDu w Stanach Zjednoczonych", "Jutro Polska", "The New Leader", "Anglo- Polish Review", wycinki artykułów prasowych, broszury 1945 - 1956 polski, angielski
9 Komunikat inforamcyjny. - Polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs