Zespół archiwalny nr 027

Polska - sytuacja w kraju
1916-1983
Dzieje twórcy: Kolekcja różnych materiałów archiwalnych.
Zawartość: opracowania, referaty, komunikaty, oświadczenia, broszury, artykuły prasowe, ulotki dotyczące różnych aspektów życia politycznego w Kraju.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Sytuacja w kraju
1Artykuły prasowe i wycinki prasowe, broszury, maszynopisy m.in. "Rządy niemieckie w Grodnie i okolicy", "Uwagi o "Demokratach" i "Dyktaturze" w Polsce", "Sprawa Brzeska", fotokopie1916 - 1939polski, angielski
2Maszynopisy m.in. "Okupacyjne prawo pracy", "Polityka okupanta niemieckiego w dziedzinie finansów i bankowości", "Generalna Gubernia. Raport sytuacyjny", "Raport o sytuacji ludności na ziemiach okupowanych przez Niemcy"1940 - 1941polski, angielski, niemiecki, francuski
3Maszynopisy, fotokopie artykułów, wycinki prasowe, doniesienia prasowe, wiadomości zamieszczane w "Polish News Bulletin"1941 - 1941polski, angielski
4Maszynopisy m.in. "W Kraju i na Emigracji. Biuletyn informacyjny o sprawach polskich", "Kraj na początku czwartego roku wojny", "Report on the Situation in Poland, Czechoslovakia and Spain", "Niemieckie cele wojenne", broszury i wycinki prasowe1942 - 1942polski, angielski
5Maszynopisy m.in. "Polska a zwłaszcza G.G. W ostatnim okresie", "Raport o sytuacji w Polsce", Londyn 1945, "Documents Concerning the 16 Polish Leaders Arrested And Traid in Moscow", obwieszczenia, artykuły i wycinki prasowe1943 - 1945polski, angielski
6Fotokopie artykułów "Problem niemiecki na ziemiach odzyskanych", "Stosunek Sowietów do Anglosasów", maszynopisy m.in. "Obsada personalna na stanowiskach kierowniczych w Kraju", "British Consulate Katowice Press Summary", artykuły prasowe- tyg Wiadomości1946 - 1950polski, angielski
7(Z Archiwum J. Lipskiego) maszynopisy, Biuletyn Informacyjny, Biuletyn Polityczny, artykuły prasowe, broszury1951 - 1952polski, angielski
8Maszynopisy, wywiady przeprowadzane z osobami przyjeżdżającymi z Polski do USA lub wizytującymi Polskę1958 - 1961polski, angielski
9(Z Archiwum J. Lipskiego) maszynopisy, fragmenty prasy "Nowy Świat- Dodatek Tygodniowy", "Ogniwo", "Trybuna Ludu", artykuły prasowe1955 - 1957polski, angielski
10Organizacja wojska, mundury, oznaczenia stopni wojskowych, kopia: "Wydarzenia Marcowe 1968", artykuły prasowe, fragmenty prasy "Życie Warszawy", komunikaty amerykańskie o sytuacji w Polsce od 15 lutego do 6 czerwca 1973 r.1964 - 1976polski, angielski
11"Program" Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, korespondencja, maszynopisy, fotografie upamiętniające obchody "Rocznicy Katynia" na Cmentarzu Powązkowskim, broszury, "Ruch Młodej Polski", artykuły prasowe i maszynopisy dot. Radia Wolna Europa1976 - 1980polski, angielski
12Maszynopisy, biuletyny przygotowywane przez "The North American Study Center for Polish Affairs"1976 - 1980polski, angielski
13Artykuły prasowe i wycinki prasowe, kserokopie artykułów prasowych, broszury, apele, komunikaty i listy otwarte do społeczeństwa1976 - 1980polski, angielski
14Strajki: maszynopisy, kopie ulotek, broszur, komunikatów i oświadczeń, raporty sytuacyjne Radia Wolna Europa w j. angielskim1980 - 1981polski, angielski
15Maszynopisy, kopie artykułów i broszur w języku angielskim, artykuły prasowe i wycinki prasowe dotyczące sytuacji w Kraju w okresie od 1 stycznia do 13 grudnia 1981 r.1981 - 1981polski, angielski
16Sytuacja od 13 Grudnia: artykuły prasowe, "Match Pologne Paris", "Żołnierz Polski"1981 - 1981polski, francuski
17Sytuacja od 13 Grudnia: wydawnictwa w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych dot. sytuacji w Polsce: plakaty, broszury, artykuły prasowe, ulotki1981 - 1981polski, angielski
18Broszura: "Myśli o Niepodległości" Wojciecha Ziembińskiego1983 - 1983pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs