Zespół archiwalny nr 029

Sybiracy - wspomnienia i relacje z zesłania
1957-1998
Dzieje twórcy: Zespół zawiera materiały przekazane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu oraz osoby prywatne z terenu Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Zawartość: wspomnienia i relacje z pobytu w obozach pracy i miejscach przymusowego osiedlenia na terenie ZSRR.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Alina Afenda- "Relacja z pamięciowego dziennika"1989 - 1989pol.
2Aleksandra- "Osobiste wspomnienia z okresu 1939-1946"1989 - 1989pol.
3Alicja Spod Wysokiego Zamku- "Życie autorem: Wspomnienia z Kazachstanu"1989 - 1989pol.
4Konik Polny- "Wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946"1989 - 1989pol.
5Anonim I- "Wspomnienia z pobytu na Syberii i w Kazachstanie"1989 - 1989pol.
6Anonim II- "Wspomnienia z pobytu na zesłaniu w Syberii"1989 - 1989pol.
7Anonim III- bez tytułu1989 - 1989pol.
8Anonim IV- "Dlaczego to napisałem"1989 - 1989pol.
9Anonim V- "Dwie części: mąż i żona"1989 - 1989pol.
10Anonim VI- bez tytułu1989 - 1989pol.
11Aulichowa Maria- "Polskie Drogi: Pamiętnik 1940-1946"1960 - 1960pol.
12Baj Bogusław- "Biała Plama"1989 - 1989pol.
13Bazan Czesław- "Dziennik i wspomnienia z zesłania, część I"1989 - 1989pol.
14Bazan Czesław- "Dziennik i wspomnienia z zesłania, część II"1989 - 1989pol.
15Bazan Czesław- "Dziennik i wspomnienia z zesłania, część III"1989 - 1989pol.
16Barszcz Euzebiusz- "Osiemnaście lat w cywilu"1989 - 1989pol.
17Benhardt Antoni- bez tytułu1989 - 1989pol.
18"Bez odwetu"1989 - 1989pol.
19Beżwakowa Anna- "Wspomnienia z lat 1940-1946"1989 - 1989pol.
20Błaszak Teresa- "Białe plamy na Pomorzu: Wspomnienia z deportacji do ZSRR"1989 - 1989pol.
21Boguszewski Wacław- "Wspomnienia z lat 1905-1918"1989 - 1989pol.
22Boguszewski Wacław- "Wspomnienia z lat 1918-1924"1989 - 1989pol.
23Boguszewski Wacław- "Wspomnienia z lat 1925-1939"1989 - 1989pol.
24Boguszewski Wacław- "Wspomnienia z lat 1939-1944"1989 - 1989pol.
25Bradel W- "Moi drodzy kochani przyjaciele"1989 - 1989pol.
26Brancewicz Emilia- "Przeżyłam i opowiedziałam"1989 - 1989pol.
27Burzec Michał- "Na syberyjskim wygnaniu"1989 - 1989pol.
28Ciava Stanisław- "Rura, część I"1989 - 1989pol.
29Ciava Stanisław- "Rura, część II"1989 - 1989pol.
30Dunin Janusz- "Listy kazachstańskie"1989 - 1989pol.
31Dusznicki- "Wspomnienia byłego Sybiraka"1989 - 1989pol.
32Dzikowska Wanda- "Wspomnienia 1939-1946"1989 - 1989pol.
33Eliasz- "Dlaczego nie zginąłem w Katyniu?"1989 - 1989pol.
34Gal Anonim- "Od Miednik- przez Kaługę- do Sieriedniakowa..."1989 - 1989pol.
35Gold Stefan- bez tytułu1989 - 1989pol.
36Goldzicki Zbigniew- "Żbik: Kompania Milczyce, kwiecień- sierpień 1944"1982 - 1982pol.
37Górniak Jan- "Ukryłem się w Związku Radzieckim, część I"1989 - 1989pol.
38Górniak Jan- "Ukryłem się w Związku Radzieckim, część II"1989 - 1989pol.
39Grzegorski Władysław- "Wspomnienia 1931-1949"1989 - 1989pol.
40Grzybowska Danuta- "Na stepach i osiedlach Kazachstanu"1989 - 1989pol.
41Guzik Kazimierz- "Z miodnego Podola w śnieżne Komi"1989 - 1989pol.
42Heniek- "Moje wspomnienia z okresu II wojny światowej, wrzesień 1939- lipiec 1946"1989 - 1989pol.
43Hermanowicz Witold- "Fragmenty wspomnień: 1939-1942"1989 - 1989pol.
44Hryniewska Janina- bez tytułu1989 - 1989pol.
45Jackobson Maria- "Tułaczym szlakiem"1989 - 1989pol.
46Janiowiak-Stawówna Helena- "Pamięć"1989 - 1989pol.
47Janocha Albin- "Pod opieką Matki Bożej. Wspomnienia 1939-1956"1972 - 1972pol.
48Jaroszewicz Edward- "Gozdawa: Kolejny etap w moim życiu"1989 - 1989pol.
49Kądziołka Adam- bez tytułu1989 - 1989pol.
50Kierklo Mieczysław- "Relacja"1968 - 1971pol.
51Kisielewski Edward- "Wspomnienia Zesłańca"1989 - 1989pol.
52Khas Ryszard- "Wspomnienia z Iszymskich Stepów 1940-1946"1989 - 1989pol.
53Kołpak Edward- "Piętnaście lat tułaczki 1940-19551989 - 1989pol.
54Konopielko Jan- bez tytułu1989 - 1989pol.
55Kośmiński Czesław- "Moje wspomnienia"1989 - 1989pol.
56Kowalski J. Stanisław- "Karny łagier w Magadanie"1989 - 1989pol.
57Kowalski J. Stanisław- "Pamiętniki: wrzesień 1939- kwiecień 1942"1989 - 1989pol.
58Kraszewski Mieczysław- "Wspomnienia"1989 - 1989pol.
59Kresowianka- "Wspomnienia z Syberii"1989 - 1989pol.
60Krynicka-Kawnek Zofia- bez tytułu1989 - 1989pol.
61Księżniak Jan- "Deportacja"1989 - 1989pol.
62Księżniak Jan- "Na łonie tajg syberyjskich"1989 - 1989pol.
63Księżniak Jan- "Z Syberii do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR"1989 - 1989pol.
64Księżniak Jan- "W Wojsku Polskim w ZSRR"1989 - 1989pol.
65Lasocki Stanisław- "Dlaczego?"1989 - 1989pol.
66Lewkowicz Józefa- "Wschodnie losy Polaków"1988 - 1988pol.
67Linkiewicz Leokadia- "Wspomnienia Polskiej Nauczycielki z lat 1939-1948, część I"1989 - 1989pol.
68Linkiewicz Leokadia- "Wspomnienia Polskiej Nauczycielki z lat 1939-1948, część II"1989 - 1989pol.
69Linkiewicz Leokadia- "Wspomnienia Polskiej Nauczycielki z lat 1939-1948, część III"1989 - 1989pol.
70Lipkowski Jerzy- "Wojenne wspomnienia nauczyciela"1989 - 1989pol.
71Liszka Witold- "W łagrach i w tajdze"1989 - 1989pol.
72Łuszczek Józef- "Pamiętnik, część I"1979 - 1979pol.
73Łuszczek Józef- "Pamiętnik, część II"1979 - 1979pol.
74Maciejewski Mikołaj- "Ropucha"1989 - 1989pol.
75Medvey Barbara- "Moje wspomnienia"1989 - 1989pol.
76Mil Halina- "Moja syberyjska droga"1989 - 1989pol.
77Milewicz Janina- "Moje wspomnienia"1989 - 1989pol.
78Mrowiński Józef- "Obrazki z dzieciństwa"1989 - 1989pol.
79Mundek- "Moje wspomnienia z lat wojny"1989 - 1989pol.
80Nowak Irena- bez tytułu1989 - 1989pol.
81"Odrowąż"1989 - 1989pol.
82Olczak Czesław- "Trzy lata kacetu w ZSRR"1989 - 1989pol.
83Orzeł- "Róża kwitnie i opada, człowiek rośnie i/?/ w dół wpada"1989 - 1989pol.
84Ossowska A.- "Syberyjski epizod"1989 - 1989pol.
85Ossowska A.- "Syberyjski epizod"1989 - 1989pol.
86Pacholczyk Anna- "Moje przeżycia 1939-19461989 - 1989pol.
87Pawłowska H.- bez tytułu1957 - 1957pol.
88Perepeczko Leonard- "Wszponach NKWD"1988 - 1988pol.
89Perkowska-Kupska Danuta- "Wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946"1989 - 1989pol.
90Renowski Władysław- "Wspomnienia i refleksje w obozie NKWD"1989 - 1989pol.
91Rutkowski Jacek- "Początek wojny"1997 - 1997pol.
92Rybałtowska-Hałka Zofia- "Notatki z zesłania"1989 - 1989pol.
93Ryżne Janina- "Wspomnienia Sybiraczki"1989 - 1989pol.
94Sarmaj- "Magistrala Peczora- Workuta"1989 - 1989pol.
95Sieklucki Walenty- "Relacje"1998 - 1998pol.
96Siuzdak Zofia- "Wśród stepów Kazachstanu i sadów Ukrainy"1989 - 1989pol.
97Skorecka Władysława- "Wspomnienia z Kazachstanu"1989 - 1989pol.
98Skrętkowicz Stefania- "Moje wspomnienia z wygnania"1989 - 1989pol.
99Skrzywdzone przez los- "Wspomnienia z pobytu w Rosji"1989 - 1989pol.
100Sobiecka Maria- "Byłam w Kazachstanie"1989 - 1989pol.
101Sobota Anna- "Kazachstan"1986 - 1986pol.
102Sołtysik Bolesław- "Dziennik Ojca Alfreda"1989 - 1989pol.
103Sowała Henryk- "Myśmy z Miednik i Kaługi"1986 - 1986pol.
104Strawiński Stefan- "Listy z Kazachstanu"1985 - 1985pol.
105Sybirak- "Moja wojenna tułaczka"1989 - 1989pol.
106Sztandera Urszula- "Krzywda niewinnych dzieci"1989 - 1989pol.
107Szulaw Andrzej- "Wspomnienia z pobytu w ZSRR"1989 - 1989pol.
108Vorreiter Jadwiga- "Ja Kazachstanka"1989 - 1989pol.
109Winnicki Jan- "Czy zobaczę jeszcze mój dom rodzinny?"1989 - 1989pol.
110Wójcik Bolesław- "Trzy lata nad Wołgą i Oką"1989 - 1989pol.
111Wysoczańska-Klawińszowa Janina- bez tytułu1989 - 1989pol.
112Zawadkiewicz Maciąg- "Przez Zbrucz za Ural"1989 - 1989pol.
113Zaborowska M. Wanda- "Okupacja Radziecka i Niemiecko-Litewska na Wileńszczyźnie"1989 - 1989pol.
114Zdzieńska Daniela- bez tytułu1989 - 1989pol.
115Zoard Jezry- "Etap na Kołymę"1989 - 1989pol.
116Z.D.Katarzyna- "Pobyt u Księcia Radziwiłła w Ołyce"1989 - 1989pol.
117Żarski Władysław- "Obrona Lwowa w 1939 r."1989 - 1989pol.
118Piaścińska Aldona- "Moja wojenna tułaczka"1989 - 1989pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs