Zespół archiwalny nr 030

Litwa Środkowa
1920-1922
Dzieje twórcy: Litwa Środkowa- niezależny formalnie organizm państwowy powstały 12 października 1920 r. na obszarze Wileńszczyzny w wyniku akcji zbrojnej gen. Lucjana Żeligowskiego, podjętej na rozkaz Józefa Piłsudskiego. Akcja spotkała się z protestem rządu litewskiego. W lutym 1922 r. Sejm Orzekający Litwy Środkowej, wyłoniony w wyborach zbojkotowanych przez Litwinów, postanowił o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski. Mimo protestów władz Litwy, po wyrażeniu zgody przez Sejm RP, Konferencja Ambasadorów Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych uznała tą decyzję w 1923 r. Akta zostały zgromadzone przez Aleksandra Prystora (1874-1941), organizatora Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej, politycznego doradcę gen. Lucjana Żeligowskiego (1920-1922).
Zawartość: akta Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej, plakaty, obwieszczenia, programy i ulotki wyborcze z akcji wyborczej na Wileńszczyźnie, maszynopisy i artykuły dot. spraw litewskich, ukraińskich, białoruskich i polskich. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Akta Departamentu Skarbu Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej, m.in. sprawozdania z działalności, zestawienia preliminarzy rozchodowych. Sprawozdania z działalności Departamentów Rolnictwa i Leśnictwa oraz Spraw Wewnętrzynch. Sprawy żydowskie1921 - 1922pol.
2Sprawozdania z działalności: Departamentu Pracy, Komunikacji i Robót Publicznych, Departamentu Oświaty w tym Referatu Oświaty Pozaszkolnej i Wydziału Szkół Śrdenich(...), Referatu Sztuki i Kultury, Związku Bezpieczeństwa Kraju- m.in. statut Związku1920 - 1922pol.
3Wybory na Wileńszczyźnie: materiały prasowe, programy wyborcze, plakaty, obwieszczenia, ulotki wyborcze1922 - 1922polski, rosyjski
4Wybory na Wileńszczyźnie: korespondencja dot. akcji wyborczej, m.in. sprawozdania i rapoty z akcji wyborczej na Wileńszczyźnie, depesze przesyłane do Aleksandra Prystora. Egzemplarze: "Gazety Warszawskiej", "Głosu Wileńskiego", "Dziennika Wileńskiego"1922 - 1922polski, rosyjski
5Materiały dot. Litwy Środkowej: maszynopisy i artykuły dot. spraw litewskich, Ukrainy, spraw białoruskich i polskich. Rozmowa kpt. A. Prystora z ppor. Zaćwilichowskim w sprawie litewskiej 3 maja 1921r.1920 - 1922polski, francuski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs