Zespół archiwalny nr 037

Archiwum Generała Władysława Bortnowskiego
1920-1967
Dzieje twórcy: Władysław Bortnowski (1891-1966). Generał, uczestnik konspiracji młodzieżowych w Żytomierzu i ruchu strzeleckiego. Po roku 1914 oficer I Brygady Legionów Polskich. Brał udziała w odsieczy Lwowa (1918), wyprawie na Wilno (1919) oraz Bitwie Warszawskiej (1920). W kampanii wrześniowej 1939 r. dowódca Armii "Pomorze". Od 1945 r. na emigracji. Jeden z założycieli Związku Piłsudczyków, działacz Ligi Niepodległości Polski, założyciel i pierwszy prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie (1947). W 1954 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie działał w organizacjach kombatanckich i Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
Zawartość: dokumenty osobiste, korespondencja urzędowa i prywatna, materiały z obozu niemieckiego w Murnau, notatki, teksty przemówień, odczytów i opracowań Władysława Bortnowskiego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste: m.in. życiorys, korespondencja, wspomnienia, post mortem. Korespondencja Wandy Bortnowskiej z W. Jędrzejewiczem i Departamentem Stanu dot. legalizacji pobytu w USA1946 - 1967polski, angielski
2Korespondencja oficjalna z generałami: Wł. Andersem, T. Bór- Komorowskim, K. Sosnkowskim, Kopańskim, Charlesem de Gaullem, Marszałkiem Montgomerym1946 - 1964polski, angielski
3Korespondencja z Instytutem J. Piłsudskiego: W. Jędrzejewiczem, I. Matuszewskim, H. Floyar- Rajchmanem1945 - 1957pol.
4Korespondencja prywatna z różnymi osobami m.in. z Aleksandrą Piłsudską, T. Arciszewskim, T. Dańcem, J. Głuchowskim, M. Januszajtisem, K. Sawickim, St. Skwarczyńskim1945 - 1966pol.
5Korespondencja z generałami: Andersem, Kopańskim, Werobejem, Skwarczyńskim, Sawickim w sprawie odznaczeń Wojska Polskiego- Odznaczenie Orderem Virtuti Militari Oddziałów Armii Pomorze1959 - 1961pol.
6Korespondencja związana z nadaniem Wł. Bortnowskiemu Odznaki Honorowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów1959 - 1959polski, angielski
7Materiały z obozu jenieckiego w Murnau: notatki, plany, fotografie, kalendarzyki, numer ewidencyjny1939 - 1945polski, niemiecki
8Materiały i korespondencja związana z pracą Wł. Bortnowskiego jako p.o. prezesa Instytutu J. Piłsudskiego w Nowym Jorku1946 - 1965pol.
9Materiały organizacyjne, korespondencja i komunikaty Koła Generałów i Pułkowników b. Wyższych Dowódców w Londynie. Wykazy członków Koła1948 - 1956pol.
10Protokoły, uchwały i korespondencja Koła Legionistów i Peowiaków w Stanach Zjednoczonych. Sprawa ppłk. Stanisława Kurcza1953 - 1961pol.
11Sprawa obrony Czerniewa pod Kiernozią we wrześniu 1939 r.- korespondencja Wł. Bortnowskiego z ppłk. art. S.K. Oyrzyńskim1959 - 1959pol.
12Materiały dot. Ligi Niepodległości i Instytutu J. Piłsudskiego w Londynie, m.in.: uchwały Walnego Zjazdu Ligi i sprawozdania z zebrań Ligi, korespondencja1943 - 1951pol.
13Notatki Wł. Bortnowskiego1920 - 1967pol.
14Teksty dla Radia Wolna Europa1954 - 1954pol.
15Teksty przemówień i odczytów Wł. Bortnowskiego: konspekty i brudnopisy1945 - 1954pol.
16Teksty przemówień, odczytów i opracowań Wł. Bortnowskiego1945 - 1952pol.
17Teksty przemówień, odczytów i wspomnień Wł. Bortnowskiego1945 - 1958pol.
18Teksty przemówień i opracowań Wł. Bortnowskiego1952 - 1954pol.
19Wycinki prasowe dot. Wł. Bortnowskiego1946 - 1951polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs