Zespół archiwalny nr 043

Archiwum Wacława Flisińskiego
1963-1966
Dzieje twórcy: Wacław S. Flisiński (1906-1978). Żołnierz II Korpusu Polskiego, autor opracowań z dziedziny bibliografii i prasy polskiej w Satnach Zjednoczonych (1842-1970) oraz opracowań dotyczących Lubelszczyzny i pomników historycznych powiatu janowskiego.
Zawartość: materiały zebrane do monografii historycznej, społecznej i gospodarczej powiatu janowskiego województwa lubelskiego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Materiały do monografii historycznej, społecznej i gospodarczej powiatu janowskiego województwa lubelskiego
1Flisiński Wacław "Miasta lubelskie 1790. Brulion"1966 - 1966pol.
2Flisiński Wacław "Toponomastyka. Brulion"1966 - 1966pol.
3Flisiński Wacław "Powiat janowski. Górnictwo i hutnictwo"1963 - 1963pol.
4Flisiński Wacław "Powiat janowski. Papiernia w Dąbiu, gm. Modliborzyce"1963 - 1963pol.
5Flisiński Wacław "Ruiny dawnych zamków obronnych, pałaców i strażnic wczesnośredniowiecznych w powiecie janowskim"1963 - 1963pol.
6Flisiński Wacław "Powstanie listopadowe 1830-1831 w powiecie janowskim. Brulion"1965 - 1965pol.
7Flisiński Wacław "Powstanie styczniowe 1863-1986 w powiecie janowskim. Brulion"1965 - 1965pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs