Zespół archiwalny nr 044

Archiwum Henryka Floyar-Rajchmana
1935-1951
Dzieje twórcy: Henryk Floyar- Rajchman (1893-1951). Podczas I wojny światowej służył w Polskiej Organizacji Wojskowej i w 5. Pułku piechoty Legionów Polskich, podczas wojny polsko- bolszewickiej w sztabie 1. Dywizji Piechoty Legionów. W 1923 roku wstąpił do Wyższej Szkoły Wojennej, którą opuścił w stopniu majora dypl. W latach 1928-1931 attache wojskowy RP w Tokio, od 1934 do 1935 roku minister przemysłu i handlu . We wrześniu 1939 roku uczetniczył w ratowaniu skarbu Funduszu Obrony Narodowej. W 1941 roku przybywa do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Od 1942 roku pracuje jako konsultant firmy National Light & Metal Craft Co. a od 1945 roku jako konsultant firmy Union Parts Mfg. Co., Inc. H. Floyar- Rajchman należał do do założycieli Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia (1942) i Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (1943).
Zawartość: dokumenty osobiste H. Floyar- Rajchmana, materiały związane z Jego pracą w Stanach Zjednoczonych, korespondencja H. Floyar- Rajchmana i różne materiały dot. sprawy Ignacego Matuszewskiego, Polskiego Skarbu Narodowego, Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Kongresu Polonii Amerykańskiej, notatki rękopismienne i maszynopisy.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Post mortem i dokumenty osobiste H. Floyar- Rajchmana, m.in.: paszporty dyplomatyczne, legitymacje; korespondencja H. Floyar- Rajchmana i Jego żony Zofii z Instytutem Józefa Piłsudskiego1935 - 1951polski, angielski, francuski
2Materiały związane z pobytem H. Floyar- Rajchmana w Polsce, następnie z Jego wyjazdem z Kraju i przyjazdem do USA: korespondencja, telegramy, notatki1936 - 1941polski, angielski, francuski
3Korespondencja H. Floyar- Rajchmana z różnymi osobami, m.in.: z Juliuszem Łukasiewiczem1940 - 1950polski, angielski
4Materiały związane z pracą zawodową H. Floyar- Rajchmana w Stanach Zjednoczonych1941 - 1950polski, angielski
5Materiały dotyczące sprawy Ignacego Matuszewskiego1942 - 1942pol.
6Materiały dotyczące Polskiego Skarbu Narodowego1949 - 1949pol.
7Materiały dotyczące Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia i Kongresu Polonii Amerykańskiej1945 - 1951pol.
8Różne materiały niedatowane: notatki rękopiśmienne i maszynopisy1935 - 1951pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs