Zespół archiwalny nr 046

Archiwum Pułkownika Mariana Gołębiewskiego
1939-1996
Dzieje twórcy: Marian Gołębiewski (1911-1996). Pułkownik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. i francuskiej w 1940 r. W 1942 r. zrzucony do Kraju jako cichociemny. Kolejno pełnił funkcję Szefa Kedywu Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej, w 1945 r. zastępcy Komendanta Okręgu Lubelskiego "Wolność i Niezawisłość". W 1946 r. aresztowany i w 1947 r. skazany na śmierć w procesie I Komendy Głównej Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Więziony między innymi w Zamku Lubelskim, Rawiczu, Sieradzu i Wronkach. Więzienie opuścił w 1956 r. Należał do inicjatorów powołania organizacji "Ruch" w 1966 r. Od 1977 r. był aktywnym działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Od 1982 r. na emigracji w Nowym Jorku, gdzie był między innymi koordynatorem organizacji Americans for Independent Poland.
Zawartość: dane biograficzne, korespondencja, artykuły i wspomnienia Mariana Gołębiewskiego, wycinki artykułów prasowych dot. Mariana Gołębiewskiego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały biograficzne w tym kopie wyroków wydanych na Mariana Gołębiewskiego, korespondencja Mariana Gołębiewskiego m.in. z Instytutem J. Piłsudskiego, w tym listy otwarte Mariana Gołębiewskiego1939 - 1996polski, angielski
2Maszynopisy wspomnień Mariana Gołębiewskiego1986 - 1994pol.
3Artykuły prasowe autorstwa Mariana Gołębiewskiego i wycinki artykułów prasowych dotyczących Mariana Gołębiewskiego1984 - 1996pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs