Zespół archiwalny nr 047

Archiuwm Zygmunta Guze
1935-1972
Dzieje twórcy: Zygmunt Guze (1888-1972). Właściciel majątku w Konstancjonowie, na Wileńszczyźnie. W 1939 r. wywieziony w głąb ZSRR. W roku 1941 wstąpił do Armii gen. Władysława Andersa. Po II wojnie światowej osiedlił się w Anglii, gdzie spisał wspomnienia i opracowania dotyczące różnych aspektów życia w Rosji.
Zawartość: korespondencja Zygmunta Guze z Instytutem Józefa Piłsudskiego, maszynopisy i rękopisy prac Zygmunta Guze.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja inż. Zygmunta Guze głównie z Instytutem Józefa Piłsudskiego oraz maszynopisy i rękopisy prac Zygmunta Guze dot. stosunków polsko- rosyjskich w latach 1939-1943 załączane do listów1948 - 1972pol.
2Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze na temat "Smiersza", "Czeka" i NKWD1945 - 1972pol.
3Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Leonpol- nad zachodnią Dźwiną. Brasław. Łagry"1939 - 1953pol.
4Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Bandy leśne na Wileńszczyźnie i w Rosji w czasie II wojny światowej"1941 - 1945pol.
5Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Kirgizi- kraj, ludzie, historia, warunki życia"1935 - 1935pol.
6Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Tołogoje- legenda kirgiska"1939 - 1972pol.
7Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Syberia", "Turkiestan"1939 - 1972pol.
8Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Wyspy Sołowieckie", "Ocean Lodowaty", "Ziemia Franciszka Józefa"1939 - 1972pol.
9Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Historia Rosji"1939 - 1972pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs