Zespół archiwalny nr 048

Archiwum Klaudiusza Hrabyka
1945-1972
Dzieje twórcy: Klaudiusz Hrabyk (1902-1989). Przed II wojną światową działał w Obozie Wielkiej Polski i Związku Młodych Narodowców. W latach 1937-1939 redaktor "Kuriera porannego". W okresie II wojny światowej w konspiracji piłsudczykowskiej. Po jej zakończeniu publicysta i organizator prasy polskiej w Niemczech. Od roku 1949 mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Działacz Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia i Ligi Niepodległości Polski w Nowym Jorku. W 1959 r. wyjechał do PRL.
Zawartość: dokumenty osobiste, korespondencja osobista i urzędowa, materiały dotyczące Ligi Niepodległości Polski i Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, wycinki artykułów prasowych i wywiadów Klaudiusza Hrabyka.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste w tym Curriculum vitae, korespondencja osobista dot. wyjazdu z Niemiec i przyjazdu do Stanów Zjednoczonych1946 - 1949polski, angielski
2Korespondencja ogólna m.in. z gen. K. Sosnkowskim oraz dot. Radia Wolna Europa i National Committee for Free Europe. Materiały dot. "Klubu Prometeusza", misji gen. M. Kukiela w sprawie porozumienia stronnictw. Sprawa Tadeusza Wyrwy1950 - 1952polski, angielski, rosyjski
3Korespondencja ogólna m.in. z gen. K. Sosnkowskim, M. Grażyńskim, W. Jędrzejewiczem, J. Lipskim. Materiały dot. obozu niepodległościowego1951 - 1953pol.
4Korespondencja ogólna m.in. z J. Pańciewiczem. Sprawa: Kazimierz Tychot- Edward Sojka. Materiały dot. Ligi Niepodległości Polski w USA i Akcji Zjednoczeniowej. Wycinki artykułów prasowych, przemówienia, artykuły K. Hrabyka1953 - 1954polski, angielski
5Korespondencja ogólna m.in. z gen. K. Sosnkowskim, W. Jędrzejewiczem, M. Grażyńskim, S. Roppem. Materiały dot. Ligi Niepodległości Polski i Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia1953 - 1954polski, angielski
6Korespondencja ogólna m.in. z K. Wierzyńskim, M. Grażyńskim, H. Kogutem dot. kryzysu w Komitecie Narodowym Amerykanów Polskiego Pochodzenia. Korespondencja dot. konfliktu z "Dziennikiem Polskim" w Detroit. Materiały i listy gen. K. Sosnkowskiego1953 - 1954polski, angielski
7Korespondencja ogólna m.in. z gen. K. Sosnkowskim, W. Jędrzejewiczem. Materiały dot. Posiedzeń przedstawicieli Rady Jedności Narodowej w Stanach Zjednoczonych i Zarządu Głównego Ligi Niepodległości Polski. Wycinki artykułów prasowych1953 - 1956polski, angielski
8Korespondencja ogólna m.in. z gen. K. Sosnkowskim, M. Grażyńskim, W. Jędrzejewiczem. Korespondencja w sprawie M. Wańkowicza. Korespondencja z Kraju i listy od rodziny1955 - 1956polski, angielski, rosyjski
9Biuletyny Informacyjne Ligi Niepodległości Polski, Ruchu "Niepodległość i Demokracja". Komunikaty Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego. Broszury i ulotki Radia Wolna Europa w związku z tzw. akcją balonikową1955 - 1959polski, angielski
10Wycinki artykułów prasowych i wywiadów K. Hrabyka1950 - 1956pol.
11Wycinki artykułów prasowych i wywiadów K. Hrabyka1954 - 1959pol.
12Różne rękopisy K. Hrabyka, maszynopisy artykułów K. Hrabyka, wycinki artykułów prasowych i wywiadów K. Hrabyka1945 - 1972polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs