Zespół archiwalny nr 050

Archiwum Profesora Władysława Leopolda Jaworskiego
1914-1928
Dzieje twórcy: Władysław Leopold Jaworski (1865-1930). Polityk, publicysta, prawnik. Od roku 1898 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1920 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1901 do 1914 był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego; w latach 1911 do 1919 do austriackiej Rady Państwa. Wiceprezes i prezes Naczelnego Komitetu Narodowego w okresie 1914-1916. Od roku 1918 zajmował się pracą naukową. Autor licznych prac z dziedziny prawa administracyjnego i cywilnego.
Zawartość: kopia "Diariusza z lat 1914-1921 (z notatkami z lat 1924-1928)" autorstwa Władysława Leopolda Jaworskiego przekazana przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Kopia "Diariusza z lat 1914-1921 (z notatkami z lat 1924-1928)" autorstwa Władysława Leopolda Jaworskiego
1Część I: 17 X 1914 - 24 XII 19151914 - 1915pol.
2Część II: 30 XII 1915 - 10 IX 19161915 - 1916pol.
3Część III: 10 IX 1916 - 9 VIII 19171916 - 1917pol.
4Część IV: 12 VIII 1917 - 31 VII 19181917 - 1918pol.
5Część V: 3 VIII 1918 - 12 IV 19281918 - 1928pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs