Zespół archiwalny nr 051

Archiwum Profesor Cezarii Jędrzejewicz
1943-1967
Dzieje twórcy: Cezaria Jędrzejewicz (1885-1967). Najstarsza córka Jana Baudouin de Courtenay, żona Janusza Jędrzejewicza. Etnograf, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1939 roku w Rumunii, następnie w Palestynie. Była jednym z współzałozycieli Polskiego Instytutu Naukowego w Jerozolimie. Od 1947 roku przebywała w Wielkiej Brytanii. Była jednym z członków- założycieli Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. W 1951 roku została profesorem etnografii w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, a następnie wybrana została na jego rektora.
Zawartość: materiały biograficzne, post mortem, korespondencja Cezarii Jędzrejewicz m.in.: z Wacławem Jędrzejewiczem, materiały dotyczące Polskiego Instytutu Naukowego w Jerozolimie, maszynopisy prac i odczytów Cezarii Jędrzejewicz.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały biograficzne, post mortem, korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego1962 - 1967polski, angielski
2Korespondencja Cezarii Jędrzejewicz z Wacławem Jędrzejewiczem, K.H. Stattler, Jadwigą Jędrzejewicz oraz A. Ehrenkreutz1950 - 1966pol.
3Materiały dotyczące powstania i działalności Instytutu Naukowego w Jerozolimie: korespondencja, memoriały w sprawie organizacji studiów, programy studiów1943 - 1947polski, angielski, francuski
4Maszynopisy prac i odczytów Cezarii Jędrzejewicz, m.in.: "Patriotyzm Piłsudskiego", "Józef Piłsudski i idea narodowa"1958 - 1958pol.
5Walerian Kwiatkowski, Ze studiów nad językiem aktów Wielkiego Księstwa Litewskiego.1947 - 1947pol.
6Maszynopis Cezarii Baudouin de Courtenay Jędrzejewiczowej "Patriotyzm Piłsudskiego"1958 - 1958pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs