Zespół archiwalny nr 052

Archiwum Janusza Jędrzejewicza
1907-1951
Dzieje twórcy: Janusz Jędrzejewicz (1885-1951). Brat Wacława, polityk, pedagog, pułkownik. Członek Polskiej Partii Socjalistycznej od 1904 roku. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Bojowej. Był urzędnikiem Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, redaktorem "Rządu i Wojska". W latach 1930-1935 był wiceprezesem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, ministrem wyznań i oświecenia publicznego, a w latach 1933-1934 premierem RP. Przeprowadził reformę szkolnictwa, był również współautorem Konstytucji kwietniowej. Od 1939 roku na emigracji w Rumunii, następnie w Palestynie i Wielkiej Brytanii. Bedąc na Bliskim Wschodzie organizował Związek Pracy dla Państwa, a następnie w Londynie przewodził Lidze Niepodległości Polski.
Zawartość: dokumenty osobiste, materiały biograficzne, post mortem, rękopisy wspomnień Janusza Jędrzejewicza, przemówienia, wykłady i poezja Janusza Jędrzejewicza.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste, m.in.: legitymacje, paszporty, książeczka stanu służby oficerskiej, zaświadczenia, dyplomy, materiały w sprawie przyjazdu do Stanów Zjednoczonych oraz materiały biograficzne o Januszu Jędrzejewiczu1933 - 1951polski, angielski
2Post mortem, telegramy i listy przysyłane z powodu śmierci Janusza Jędrzejewicza1951 - 1951polski, angielski
3Rękopisy wspomnień Janusza Jędrzejewicza: "Dzieciństwo", "Sejm 1928 roku", "Reforma szkolnictwa", "W Pałacu Namiestnikowskim", "Rozmowy z Marszałkiem Piłsudskim"1948 - 1948pol.
4Rękopisy i maszynopisy wspomnień Janusza Jędrzejewicza: "Po śmierci Komendanta"Walery Sławek"Wspomnienia myśliwskie"W Dniu Imienin Pierwszego Marszałka Polski"Piłsudski Demokracja Chwila obecna"Myśl państwowa Piłsudczyków"Filozofia życia państwowego"1949 - 1950pol.
5Przemówienia i wykłady Janusza Jędrzejewicza1932 - 1951pol.
6Poezje Janusza Jędrzejewicza1907 - 1947pol.
7Rękopisy i maszynopisy różnych notatek i opracowań Janusza Jędrzejewicza1907 - 1951pol.
8Korespondencja Janusza Jędrzejewicza z: Wacławem Jędrzejewiczem, Tadeuszem Schaetzlem, Bogdanem Podoskim, Juliuszem Łukasiewiczem1945 - 1946pol.
9Korespondencja Janusza Jędrzejewicza z: W.Jędrzejewiczem, T. Schaetzlem, E.Kostką, X.Glinką, Z.Miłoszewskim, Wł.Bortnowskim, Wł.Pobogiem-Malinowskim, A.Zaleskim, W.Wielhorskim, W.Charkiewiczem1947 - 1947pol.
10Korespondencja Janusza Jędrzejewicza z: W.Jędrzejewiczem, T. Schaetzlem, A.Ehrenkreutz, E.Kostką, X.Glinką, Z.Miłoszewskim, Wł.Bortnowskim, Wł.Pobogiem-Malinowskim, A.Zaleskim, W.Wielhorskim, C. Jędrzejewicz, J.Łukasiewiczem, M.Chmielewskim1948 - 1948pol.
11Korespondencja Janusza Jędrzejewicza z: W.Jędrzejewiczem, T.Gwiazdoskim, A.Zaleskim, C.Jędrzejewicz, K.Libickim, W.Wielhorskim, S.Składkowskim, A.Piłsudską1949 - 1951pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs