Zespół archiwalny nr 055

Archiwum Józefa Karasiewicza
1913-1967
Dzieje twórcy: Józef Karasiewicz (1881-1969). Publicysta, działacz Komitetu Obrony Narodowej w Stanach Zjednoczonych. W latach 1916-1917 przedstawiciel Komitetu Obrony Narodowej i współpracownik Naczelnego Komitetu Narodowego w Kopenhadze, a następnie (do 1918 roku) w Sztokholmie. Po I wojnie światowej działacz KON, publicysta "Dziennika Polskiego" i działacz społeczny w Detroit.
Zawartość: korespondencja Józefa Karasiewicza, materiały dot. Akcji Zjednoczeniowej, Komitetu Obrony Narodowej, konfliktu z I. J. Paderewskim maszynopisy z przeglądu prasy warszawskiej, druki ulotne i broszury różnych organizacji. Zespół w całości zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja Józefa Karasiewcza m.in.: z IJP, gen. K. Sosnkowskim, S. Mackiewiczem, K. Hrabykiem, A. Zaleskim, płk. T. Schaetzlem, H. Sztarkiem, Wł. Pobóg- Malinowskim. Różne materiały np.: tekst wystąpienia St. Mikołajczyka, Akcja Zjednoczeniowa1940 - 1957pol.
2Materiały dot. Komitetu Obrony Narodowej (KON). Korespondencja z Kancelarią Cywilną Naczelnika Państwa. Materiały do. Konfliktu z I. J. Paderewskim. Kopie listów J. Piłsudskiego do KON. Raporty J. Karasiewicza z prasy warszawskiej na tematy polityczne1913 - 1937polski, angielski
3Maszynopisy z przeglądu prasy warszawskiej1916 - 1918pol.
4Druki ulotne różnych organizacji: Polskiej Organizacji Wojskowej, Ligi Państwowości Polskiej, Klubu Państwowców Polskich, Centrum Narodowego. Egzemplarze pism: Teka, Baczność, Demokrata Polski, Biuletyn, Z dnia. Korespondencja z W. Jędrzejewiczem1916 - 1967pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs