Zespół archiwalny nr 056

Archiwum Tadeusza Katelbacha
1933-1977
Dzieje twórcy: Tadeusz Katelbach (1897-1977). Publicysta, polityk, działacz Związku Młodzieży Polskiej "ZET" i Związku Naprawy Rzeczypospolitej, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik walk o Lwów w 1918 roku. W latach 1919-1920 redagował "Ziemię Suwalską" i "Gazetę Wileńską". W latach 1922-1925 i 1927-1933 był korespondentem prasy polskiej w Berlinie i Genewie. W okresie 1933-1937 był korespondentem "Gazety Polskiej" na Litwie. W okresie 1938-1939 senator RP. W czasie II wojny światowej był szefem referatu niemieckiego w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji Rządu RP na Uchodźstwie. Po wojnie wykładowca w Szkole Nauk Politycznych i Społecznych w Londynie, jeden z najbliższych współpracowników gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Akcji Zjednoczeniowej. W okresie 1956-1965 pracownik Radia Wolna Europa. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych jeden z czołowych działaczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
Zawartość: dokumenty osobiste Tadeusza Katelbacha, genealogia rodziny Katelbach, korespondencja Tadeusza Katelbacha, recenzje i reakcje na publikacje i artykuły Tadeusza Katelbacha, maszynopisy prac i wycinki artykułów prasowych autorstwa Tadeusza Katelbacha, materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dotyczące m.in.: przesilenia rządowego w 1940 roku, Akcji Zjednoczeniowej w 1954 roku.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste, np.: paszporty, legitymacje prasowe, biografie Tadeusza Katelbacha, genealogia rodziny Katelbach, post mortem1933 - 1977polski, angielski
2Korespondencja Tadeusza Katelbacha z gen. Kazimierzem Sosnkowskim (1951-1969) i Jadwigą Sosnkowską (1969-1977)1951 - 1977pol.
3Korespondencja Tadeusza Katelbacha z różnymi osobami m.in.: z gen. T. Alfem-Tarczyńskim, St. Babińskim, T. Bieleckim, A. Ciołkoszem, J. Giedroyciem, St. Gieratem, A. Gładyszem, S. Korbońskim, Cz. Maliszewskim, J. Mackiewiczem, J. Nowakiem, J. Sakowskim1961 - 1977polski, angielski
4Tadeusz Katelbach "Dziennik Emigranta Wojennego" (2 stycznia 1944 - 27 października 1945)1944 - 1945pol.
5Tadeusz Katelbach "Litwa wciąż bliska- Lietuva" (Dwie gawędy o Polakach na Kowieńszczyźnie) oraz wycinki dotyczące spraw litewskich1967 - 1977polski, angielski
6Tadeusz Katelbach "Bezdroża"1967 - 1977polski, angielski
7Artykuły prasowe Tadeusza Katelbacha1967 - 1977polski, angielski
8Korespondencja do Tadeusza Katelbacha oraz recenzje jego książek "Wódz i poeta" oraz "O zjednoczenie i legalizm"1976 - 1977polski, angielski
9Recenzje i reakcje na książkę Tadeusza Katelbacha "Spowiedź pokolenia" oraz "U kresu drugiego etapu"1942 - 1950pol.
10Recenzje i reakcje na książkę Tadeusza Katelbacha "Rok złych wróżb"1959 - 1963polski, niemiecki
11Materiały dot. publikacji książki A. Zieleniewicza "Poland": wycinki artykułów i recenzji prasowych dot. reakcji na publikacje (obrazujące również stanowisko Tadeusza Katelbacha1972 - 1972pol.
12Różne materiały dot. spraw finansowych Zenobii i Tadeusza Katelbachów, m.in.: ubezpieczenia, notatki i wycinki artykułów prasowych1967 - 1972polski, angielski
13Materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dot. przesilenia rządowego 1940 roku1940 - 1941pol.
14Materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dot. Akcji Zjednoczeniowej, m.in.: kopie korespondencji gen. Kazimierza Sosnkowskiego z politykami w Londynie, wycinki artykułów prasowych1954 - 1970pol.
15Materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dot. Stronnictwa Narodowego- głównie wycinki artykułów prasowych1971 - 1974pol.
16Materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dot. Masonerii- - głównie wycinki artykułów prasowych1961 - 1970pol.
17Materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dot. spraw niemieckich- - głównie wycinki artykułów prasowych1961 - 1965polski, niemiecki
18Kopia "Dzienników" Tadeusza Katelbacha ze zbiorów Niny Polan (Janiny Katelbach)1973 - 1977pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs