Zespół archiwalny nr 060

Archiwum Antoniego Kopera
1945-1987
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Akta członkowskie Antoniego Stefana Kopera w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku1967 - 1990pol.
2Materiały na temat prasy polskiej w Niemczech w latach 1946-1947 - biogramy, stan prawny, cenzura, kontrola1946 - 1947pol.
3Materiały na temat sytuacji Polaków w Niemczech po II wojnie światowej - obozy, pomieszczenia, wyzywienie byłych jeńców, materiały do historii dipisów, Polacy na terenie I Dywizji1945 - 1975ang.pol.
4Korespondencja Antoniego S.Kopera związana z organizacją prasy polskiej w Niemczech oraz pomocą dla dziennikarzy (książki, lekarstwa, odzież, papierosy, podziękowania, pomoc, żywność)1946 - 1947pol.
5Życie organizacyjne - dokumenty: dokumenty i materiały dot. próby organizacji Okręgowej Centrali Polskiej Prasy Obozowej na okręg Dolnej Saksonii, Zrzeszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech, Związek Dziennikarzy RP w Londynie Delegatura na Niemcy, Syndykat Dziennikarzy Polskich w III Rzeszy (amerykańska i brytyjska strefa okupacyjna) Zjazd Dziennikarzy Polskich w brytyjskiej strefie okupacyjnej, rozsyłka materiałów - adresy redakcji1946 - 1947pol.
6Materiały i opracowania na temat prasy polskiej w Niemczech : tytuły prasy polskiej w Niemczech w latach 1945-1946(master i 2 komplety z kliszek), tytuły prasy polskiej - negatywy i pozytywy, odbitki fotograficzne tytułów, adresy redakcji1945 - 1971pol.ang.niem.
7Praca Antoniego S. Kopera pt: "Droga do września" - pol.
8Praca Antoniego Stefana Kopera p.t. "Polska prasa w Niemczech w latach 1945-1947" - pol.
9Praca Antoniego Stefana Kopera _ "Polscy jeńcy wojenni" - pol.
10"Cywilni Polacy w III Rzeszy" - praca Antoniego Stefana Kopera - pol.
11"Polscy Displaced Persons w Niemczech i ich prasa 1945-1947" - praca Antoniego Stefana Kopera - pol.
12Kopie prac Antoniego Stefana Kopera - pol.
13"Illustrated London News" Nr 3968 z 8 maja 1915 r.1915 - 1915ang.
14"Military Government Gazette" - British Zone of Control No. 5 i 21, U.S. Area of Control z 31.10.1947 r.1947 - 1947ang.
15"Polonia Zagraniczna" Biuletyn Organizacyjny Nr 22-24, 30 z 1946 r.1946 - 1946pol.
16"Światpol"- Serwis Prasowo Informacyjny nr 23/24 Polskiej Agencji Prasowej w Londynie z dn. 20 lipca 1946 r.1946 - 1946pol.
17"Spis prasy polskiej w Niemczech 1945-1948" - autor: Jerzy Klukowski, wydano na prawach rękopisu w ilości 200 egzemplarzy, Dillington-Donau 19481948 - 1948pol.
18"Ziemia i ludzie" - miesięcznik No 1 z 15 maja 1946 r., redaktor i wydawca:Anatol Gers"1946 - 1946pol.
19Wycinki prasowe - Polonica1939 - 1953ang.
20Wycinki prasowe - Polonica1944 - 1957ang.
21Wycinki prasowe - Polonica1951 - 1957ang.
22Wycinki prasowe - Polonica1954 - 1955ang.
23Wycinki prasowe - Polonica 02.01.1956-30.09.19561956 - 1956ang.
24Wycinki prasowe - Polonica (01.10.1956 - 31.10.1956 r.)1956 - 1956ang.
25Wycinki prasowe - Polonica (01.11.1956 - 31.12.1956)1956 - 1956ang.
26Wycinki prasowe - Polonica1956 - 1957ang.
27Wycinki prasowe - Polonica(01.01.1957 - 28.02.1957)1957 - 1957ang.
28Wycinki prasowe - Polonica(01.03.1957-31.05.1957)1957 - 1957ang.
29Wycinki prasowe - Polonica (01.06.1957-31.08.1957)1957 - 1957ang.
30Wycinki prasowe - Polonica(01.09.1957-31.10.1957)1957 - 1957ang.
31Wycinki prasowe - Polonica(religion)1956 - 1957ang.
32Wycinki prasowe - Polonica (01.11.1957 - 23.02.1958)1957 - 1958ang.
33Wycinki prasowe - Polonica i inne1951 - 1957ang.
34Wycinki prasowe - Polonica i inne1958 - 1960ang.
35Wycinki prasowe - Polonica i inne1961 - 1963ang.
36Wycinki prasowe - Polonica1964 - 1965ang.
37Wycinki prasowe - Polonica1966 - 1969ang.
38Wycinki prasowe - Polonica1970 - 1970ang.
39Wycinki prasowe - Polonica1971 - 1971ang.
40Wycinki prasowe - Polonica1972 - 1973ang.
41Wycinki prasowe - Polonica1976 - 1977ang.
42Wycinki prasowe - Polonica1978 - 1980ang.
43Wycinki prasowe - Polonica, cz. I, II1981 - 1981ang.
44Wycinki prasowe - Polonica, cz. III, IV1981 - 1981ang.
45Wycinki prasowe - Polonica, cz. V, VI 1981 - 1981ang.
46Wycinki prasowe - Polonica cz. VII, VIII1981 - 1981ang.
47Wycinki prasowe - Polonica, cz. IX, X1981 - 1981ang.
48Wycinki prasowe - Polonica, cz. XI, XII1981 - 1981ang.
49Wycinki prasowe - Polonica1982 - 1982ang.
50Wycinki prasowe - Polonica i inne, cz. I1983 - 1983ang.
51Wycinki prasowe - Polonica i inne, cz.II, III1983 - 1983ang.
52Wycinki prasowe - Polonica i inne1984 - 1984ang.
53Wycinki prasowe - Polonica i inne1985 - 1986ang.
54Wycinki prasowe - Polonica i inne1987 - 1988ang.
55Wycinki prasowe - Polonica i inne1989 - 1989ang.
56Polonica - foldery, nalepki1969 - 1978ang.pol.
57"Satyra w konspiracji 1939-1944" - zebrał i opracował Grzegorz Załęski; wyd. Spółdzielnia Wiedza Wydawnicza, Warszawa 19481948 - 1948pol.
58 Włodzimierz T. Kowalski "Przełom 1944" - fragmenty książki prof. dr Włodzimierza T. Kowalskiego pt. "Zakręt 1944" drukowanej w miesięczniku "Perspektywy z 1984 r.1984 - 1984pol.
59Wycinki z gazet na temat II wojny światowej1977 - 1985ang.pol.
60 Polityka niemiecka w okupowanej Polsce - wycinki prasowe, artykuł pt. "Proces masowych morderców dzieci polskich" (maszynopis) z dnia 02.06.19461946 - 1968pol.fr.niem.
61Prasa polska w Niemczech w latach 1945-1950, UNRA - materiały prasowe, notatki A.S. Kopera1945 - 1950ang.pol.
62"Protokół Trzeciej Krajowej Konwencji Kongresu Polonii Amerykańskiej, odbytego w dnia 30-31 maja i 1 czerwca 1952 roku w Atlatnic City, NJ"- opracował Zygmunt B. Dybowski - sekretarz Konwencji1952 - 1952pol.
63Wycinki z prasy amerykańskiej dot. Polski1968 - 1968ang.
64"Dziennik Polski"1979 - 1980pol.
65 "The New York Times"1980 - 1980ang.
66 Wycinki prasowe na temat sytuacji w Polsce w latach 1980-19821980 - 1982ang.
67"The Washington Post", "The Washington Star"1980 - 1981ang.
68Wycinki z prasy amerykańskiej na temat stanu wojennego w Polsce1981 - 1981
69Wycinki prasowe - stan wojenny w Polsce1981 - 1981ang.
70Wycinki prasowe - stan wojenny w Polsce1981 - 1981ang.
71Wycinki prasowe - "Solidarność"1982 - 1985
72Czasopisma: "Tygodnik Płocki" z 24.09.1972 r., "Solidarność" - Biuletyn Informacyjny z 17.11.1982; "Sprzeciw" Nr 12/1982 oraz ulotki, plakaty, wydawnictwa broszurowe n.t. "Solidarności"1972 - 1983ang.pol.
73 Prasa amerykańska - "Solidarność", Wałęsa (The Washington Star)1980 - 1981ang.
74Prasa amerykańska - "Solidarność", Wałęsa (The Washington Post, sierpień-październik 1980)1980 - 1980ang.
75Prasa amerykańska - "Solidarność", Wałęsa (The Washington Post, XI-XII 1980, 1981)1980 - 1981ang.
76Prasa amerykańska - "Solidarność", Wałęsa (The New York Times, The Sunday Sun i inne)1980 - 1981
77"Rozwaga i Solidarność" Nr 14 - pismo pod patronatem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej1981 - 1981pol.
78"Perspektywy" ilustrowany tygodnik polityczno - informacyjny (pojedyńcze numery)1980 - 1985
79"Słowo - Tygodnik Solidarność" - Nr 12A z 1 października 1981 r.1981 - 1981pol.
80"Wesoły strajkowicz" - jednodniówka Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii NSZZ "Solidarność"1981 - 1981
81"Nowy Dziennik"1982 - 1987pol.
82"Trybuna Ludu"1983 - 1983ang.
83"Dziennik Związkowy" - 2 egz.1983 - 1984pol.
84"The Post Eagle" - Nr 31 z 3 sierpnia 1983 r.1983 - 1984ang.
85"Życie Warszawy" - pojedyncze numery1944 - 1984pol.
86"Stolica" - Nr 24 i 301983 - 1983pol.
87"Tygodnik Powszechny" - Nr 31 i 38 z 1984 r.1984 - 1984pol.
88"Polish Studies Newsletter" (maj-październik 1985 r.)1985 - 1985ang.
89Wycinki prasowe "Uchodźcy polscy w Niemczech" - album1945 - 1945pol.
90 Wycinki prasowe - wizyta Cartera w Polsce1978 - 1978ang.pol.
91Wycinki prasowe - "Radio Wolna Europa"1972 - 1983ang.pol.
92Korespondencja Stefana Antoniego Kopera - m.in.. list od Jerzego Giedrojcia, Melchiora Wańkowicza (1958)1949 - 1990pol.
93"Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera wersja książkowa do druku - pol.
94"Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera, maszynopis, wersja z 1947roku 1947 - 1947pol.
95"Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera -wersja robocza z 1985 r.1985 - 1985pol.
96"Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera - biogramy pism - pol.
97"Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera - materiały źródłowe: tytuły prasy1945 - 1947pol.
98"Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera - kopie zapasowe, brudnopisy - pol.
99{Publikacja A.S. Kopera - "Z wizytą u Waszyngtona"1958 - 1958pol.
100Artykuły prasowe A.S. Kopera - "Paderewski. Hołd Wielkiemu Polakowi w 40 rocznicę jego zgonu"1981 - 1981pol.
101Artykuły prasowe A.S. Kopera - "HOPE niesie dzieciom polskim nadzieję zdrowego zycia"1982 - 1982pol.
102Artykuły prasowe A.S. Kopera - "Junta "wyrecza sowiety". Potężna manifestacja w Waszyngtonie w obronie Polski"1982 - 1982pol.
103Artykuły prasowe A.S. Kopera - cykl artykułów poświęconych Warszawie: "Z godziny na godzinę", "Wolne miasto Warszawa", "Częste mycie -skraca życie", "W pocie czoła spożywać będziesz chleb swój", "Dzień ostatni"1982 - 1984pol.
104Artykuły prasowe A.S. Kopera - "Polacy w Waszyngtonie żegnają swego pasterza"1982 - 1982pol.
105Artykuły prasowe A.S. Kopera - X. Granowska "Rodowód Jaruzelszczyzny"1983 - 1983pol.
106Artykuły prasowe A.S. Kopera - "Tu Głos Ameryki"1983 - 1983pol.
107Artykuły prasowe A.S. Kopera - "PUNO - 33 lata w służbie wolnej nauki polskiej"1984 - 1984pol.
108Artykuły prasowe A.S. Kopera - "W słuzbie Czerwonego Krzyża"1985 - 1985pol.
109Artykuły prasowe A.S.Kopera - "Polska Lady w Tajlandii"1986 - 1986pol.
110Artykuły A.S.Kopera -" Choromański w Ameryce", "Koniec kariery niedoszłego króla ekranu" - pol.
111Artykuły prasowe A.S.Kopera - "Poloniców w USA nie trzeba szukać ze świecą" - pol.
112Drobne publikacje (notatki prasowe, listy) A.S. Kopera1945 - 1946pol.
113Drobne publikacje (notatki prasowe, listy) A.S.Kopera1981 - 1983pol.
114"La Tribune. Des Jeunes"- redaktor Stefan Koper1951 - 1951fr.
115"Kronika Dnia" nr 152/19461946 - 1946niem.pol.
116"Kombatant w Ameryce" nr 2/19861986 - 1986pol.
117"Po Prostu" nr 9-11/19761976 - 1976pol.
118"Przekrój" nr 135/19471947 - 1947pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm