Zespół archiwalny nr 060

Archiwum Antoniego Kopera
1882-2020
Dzieje twórcy: Antoni Stefan Koper urodził się 6 września 1906 roku w Warszawie. Ukończył Uniwersytet Warszawski na kierunku dziennikarstwa. Przed wybuchem wojny pracował jako dziennikarz w kilku gazetach i magazynach. Podczas II Wojny Światowej walczył na froncie w okolicach Lwowa a po ataku Związku Sowieckiego wrócił do Warszawy gdzie kolega załatwił mu pracę w Biurze Podatków. Był odpowiedzialny za ściąganie podatków od Żydów. Uzyskany dzięki pracy dowód osobisty pozwolił na swobodne poruszanie się po Warszawie i pomaganie Żydom w Getcie. Antoni był również członkiem Biura Informacji i Propagandy Komendy AK i nocami zajmował się podrabianiem dokumentów oraz kopiowaniem podziemnej prasy. Wśród odwiedzanych znajomych w Getcie znajdowała się Fanny Margulies, jego koleżanka z czasu studiów i jego przyszła żona. Dzięki Antoniemu Fanny otrzymała fałszywe dokumenty na nazwisko Zofia Jabłońska. W październiku 1942 roku Antoni Koper dał jej znać, że jej fałszywy dowód został odkryty i grozi jej niebezpieczeństwo. W lutym 1943 roku udało się jej uciec dzięki pomocy Antoniego, który dał jej schronienie w swoim mieszkaniu. Pomiędzy 1942 a 1944 rokiem Antoni oraz jego matka Marta ukrywali w swoim mieszkaniu na Pradze kilkudziesięciu Żydów. Antoni Koper brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz ale i fotoreporter, Zofia pomagała rannym jako sanitariuszka. Po upadku Powstania Antoni został umieszczony w obozie jenieckim z którego udało mu się uciec. Stamtąd przedostał się do dywizji gen. Maczka w Quakensbruck gdzie był jednym z redagujących „Dziennik Żołnierza”. W Quakensbruck znalazła się również Zofia. Antoni z uzbieranych tam danych napisał pracę doktorską „Prasa Polska w Niemczech 1945-1947”, którą przedłożył i obronił na Polskim Uniwersytecie na Uchodźstwie (PUNO) w Londynie. Tam też pracował w Polskiej Agencji Telegraficznej P.A.T. W Londynie w 1947 roku urodził się ich syn Piotr i tam przebywali do 1951 roku skąd wyjechali do Ameryki i osiedlili się w Monterey w Kalifornii. Stefan Koper pracował tam jako nauczyciel języka polskiego W Wojskowej Szkole Języków Obcych w Monterey. W 1958 roku przeprowadzili się do Waszyngtonu gdyż Antoni dostał pracę redaktora w miesięczniku „Ameryka” wydawanego przez Agencję Informacyjną Stanów Zjednoczonych gdzie pracował do emerytury do 1973 roku. Antoni Koper był zaangażowany w działalność polonijnych organizacji, m.in. był trzykrotnym prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Za swoją działalność podczas II Wojny Światowej został odznaczony licznymi medalami. W 1989 roku Antoni i Zofia odbyli sentymentalną podróż do Polski jednak po pobycie tam Zofia stwierdziła, że nie odnalazła tam Warszawy jaką pamiętała sprzed wojny. W czerwcu 1990 roku Antoni Koper zmarł na raka w Arlington, Virginia. Zaledwie kilka dni później przyszła wiadomość z Instytutu Yad Vashem w Izraelu o nadaniu mu tytułu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Zofia Koper zmarła w 2011 roku.
Zawartość: Na zawartość zespołu składają się dokumenty osobiste Antoniego Kopera oraz jego żony Zofii, ich wspomnienia z czasu II Wojny Światowej oraz osobiste fotografie i korespondencję. Znajdziemy tam również materiały dotyczące pracy naukowej Antoniego, materiały pomocnicze, bibliografie, opracowania, wycinki gazet, korespondencję. Artykuły prasowe, opracowania, pracę doktorską Antoniego Kopera. Zespół zawiera również materiały i przedmioty, które Antoni Koper gromadził przez całe życie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Akta członkowskie Antoniego Stefana Kopera w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 1967 - 1990 pol.
2 Materiały na temat prasy polskiej w Niemczech w latach 1946-1947 - biogramy, stan prawny, cenzura, kontrola 1946 - 1947 pol.
3 Materiały na temat sytuacji Polaków w Niemczech po II wojnie światowej - obozy, pomieszczenia, wyzywienie byłych jeńców, materiały do historii dipisów, Polacy na terenie I Dywizji 1945 - 1975 ang.pol.
4 Korespondencja Antoniego S.Kopera związana z organizacją prasy polskiej w Niemczech oraz pomocą dla dziennikarzy (książki, lekarstwa, odzież, papierosy, podziękowania, pomoc, żywność) 1946 - 1947 pol.
5 Życie organizacyjne - dokumenty: dokumenty i materiały dot. próby organizacji Okręgowej Centrali Polskiej Prasy Obozowej na okręg Dolnej Saksonii, Zrzeszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech, Związek Dziennikarzy RP w Londynie Delegatura na Niemcy, Syndykat Dziennikarzy Polskich w III Rzeszy (amerykańska i brytyjska strefa okupacyjna) Zjazd Dziennikarzy Polskich w brytyjskiej strefie okupacyjnej, rozsyłka materiałów - adresy redakcji 1946 - 1947 pol.
6 Materiały i opracowania na temat prasy polskiej w Niemczech : tytuły prasy polskiej w Niemczech w latach 1945-1946(master i 2 komplety z kliszek), tytuły prasy polskiej - negatywy i pozytywy, odbitki fotograficzne tytułów, adresy redakcji 1945 - 1971 pol.ang.niem.
7 Praca Antoniego S. Kopera pt: "Droga do września" - pol.
8 Praca Antoniego Stefana Kopera p.t. "Polska prasa w Niemczech w latach 1945-1947" - pol.
9 Praca Antoniego Stefana Kopera _ "Polscy jeńcy wojenni" - pol.
10 "Cywilni Polacy w III Rzeszy" - praca Antoniego Stefana Kopera - pol.
11 "Polscy Displaced Persons w Niemczech i ich prasa 1945-1947" - praca Antoniego Stefana Kopera - pol.
12 Kopie prac Antoniego Stefana Kopera - pol.
13 "Illustrated London News" Nr 3968 z 8 maja 1915 r. 1915 - 1915 ang.
14 "Military Government Gazette" - British Zone of Control No. 5 i 21, U.S. Area of Control z 31.10.1947 r. 1947 - 1947 ang.
15 "Polonia Zagraniczna" Biuletyn Organizacyjny Nr 22-24, 30 z 1946 r. 1946 - 1946 pol.
16 "Światpol"- Serwis Prasowo Informacyjny nr 23/24 Polskiej Agencji Prasowej w Londynie z dn. 20 lipca 1946 r. 1946 - 1946 pol.
17 "Spis prasy polskiej w Niemczech 1945-1948" - autor: Jerzy Klukowski, wydano na prawach rękopisu w ilości 200 egzemplarzy, Dillington-Donau 1948 1948 - 1948 pol.
18 "Ziemia i ludzie" - miesięcznik No 1 z 15 maja 1946 r., redaktor i wydawca:Anatol Gers" 1946 - 1946 pol.
19 Wycinki prasowe - Polonica 1939 - 1953 ang.
20 Wycinki prasowe - Polonica 1944 - 1957 ang.
21 Wycinki prasowe - Polonica 1951 - 1957 ang.
22 Wycinki prasowe - Polonica 1954 - 1955 ang.
23 Wycinki prasowe - Polonica 02.01.1956-30.09.1956 1956 - 1956 ang.
24 Wycinki prasowe - Polonica (01.10.1956 - 31.10.1956 r.) 1956 - 1956 ang.
25 Wycinki prasowe - Polonica (01.11.1956 - 31.12.1956) 1956 - 1956 ang.
26 Wycinki prasowe - Polonica 1956 - 1957 ang.
27 Wycinki prasowe - Polonica(01.01.1957 - 28.02.1957) 1957 - 1957 ang.
28 Wycinki prasowe - Polonica(01.03.1957-31.05.1957) 1957 - 1957 ang.
29 Wycinki prasowe - Polonica (01.06.1957-31.08.1957) 1957 - 1957 ang.
30 Wycinki prasowe - Polonica(01.09.1957-31.10.1957) 1957 - 1957 ang.
31 Wycinki prasowe - Polonica(religion) 1956 - 1957 ang.
32 Wycinki prasowe - Polonica (01.11.1957 - 23.02.1958) 1957 - 1958 ang.
33 Wycinki prasowe - Polonica i inne 1951 - 1957 ang.
34 Wycinki prasowe - Polonica i inne 1958 - 1960 ang.
35 Wycinki prasowe - Polonica i inne 1961 - 1963 ang.
36 Wycinki prasowe - Polonica 1964 - 1965 ang.
37 Wycinki prasowe - Polonica 1966 - 1969 ang.
38 Wycinki prasowe - Polonica 1970 - 1970 ang.
39 Wycinki prasowe - Polonica 1971 - 1971 ang.
40 Wycinki prasowe - Polonica 1972 - 1973 ang.
41 Wycinki prasowe - Polonica 1976 - 1977 ang.
42 Wycinki prasowe - Polonica 1978 - 1980 ang.
43 Wycinki prasowe - Polonica, cz. I, II 1981 - 1981 ang.
44 Wycinki prasowe - Polonica, cz. III, IV 1981 - 1981 ang.
45 Wycinki prasowe - Polonica, cz. V, VI 1981 - 1981 ang.
46 Wycinki prasowe - Polonica cz. VII, VIII 1981 - 1981 ang.
47 Wycinki prasowe - Polonica, cz. IX, X 1981 - 1981 ang.
48 Wycinki prasowe - Polonica, cz. XI, XII 1981 - 1981 ang.
49 Wycinki prasowe - Polonica 1982 - 1982 ang.
50 Wycinki prasowe - Polonica i inne, cz. I 1983 - 1983 ang.
51 Wycinki prasowe - Polonica i inne, cz.II, III 1983 - 1983 ang.
52 Wycinki prasowe - Polonica i inne 1984 - 1984 ang.
53 Wycinki prasowe - Polonica i inne 1985 - 1986 ang.
54 Wycinki prasowe - Polonica i inne 1987 - 1988 ang.
55 Wycinki prasowe - Polonica i inne 1989 - 1989 ang.
56 Polonica - foldery, nalepki 1969 - 1978 ang.pol.
57 "Satyra w konspiracji 1939-1944" - zebrał i opracował Grzegorz Załęski; wyd. Spółdzielnia Wiedza Wydawnicza, Warszawa 1948 1948 - 1948 pol.
58 Włodzimierz T. Kowalski "Przełom 1944" - fragmenty książki prof. dr Włodzimierza T. Kowalskiego pt. "Zakręt 1944" drukowanej w miesięczniku "Perspektywy z 1984 r. 1984 - 1984 pol.
59 Wycinki z gazet na temat II wojny światowej 1977 - 1985 ang.pol.
60 Polityka niemiecka w okupowanej Polsce - wycinki prasowe, artykuł pt. "Proces masowych morderców dzieci polskich" (maszynopis) z dnia 02.06.1946 1946 - 1968 pol.fr.niem.
61 Prasa polska w Niemczech w latach 1945-1950, UNRA - materiały prasowe, notatki A.S. Kopera 1945 - 1950 ang.pol.
62 "Protokół Trzeciej Krajowej Konwencji Kongresu Polonii Amerykańskiej, odbytego w dnia 30-31 maja i 1 czerwca 1952 roku w Atlatnic City, NJ"- opracował Zygmunt B. Dybowski - sekretarz Konwencji 1952 - 1952 pol.
63 Wycinki z prasy amerykańskiej dot. Polski 1968 - 1968 ang.
64 "Dziennik Polski" 1979 - 1980 pol.
65 "The New York Times" 1980 - 1980 ang.
66 Wycinki prasowe na temat sytuacji w Polsce w latach 1980-1982 1980 - 1982 ang.
67 "The Washington Post", "The Washington Star" 1980 - 1981 ang.
68 Wycinki z prasy amerykańskiej na temat stanu wojennego w Polsce 1981 - 1981  
69 Wycinki prasowe - stan wojenny w Polsce 1981 - 1981 ang.
70 Wycinki prasowe - stan wojenny w Polsce 1981 - 1981 ang.
71 Wycinki prasowe - "Solidarność" 1982 - 1985  
72 Czasopisma: "Tygodnik Płocki" z 24.09.1972 r., "Solidarność" - Biuletyn Informacyjny z 17.11.1982; "Sprzeciw" Nr 12/1982 oraz ulotki, plakaty, wydawnictwa broszurowe n.t. "Solidarności" 1972 - 1983 ang.pol.
73 Prasa amerykańska - "Solidarność", Wałęsa (The Washington Star) 1980 - 1981 ang.
74 Prasa amerykańska - "Solidarność", Wałęsa (The Washington Post, sierpień-październik 1980) 1980 - 1980 ang.
75 Prasa amerykańska - "Solidarność", Wałęsa (The Washington Post, XI-XII 1980, 1981) 1980 - 1981 ang.
76 Prasa amerykańska - "Solidarność", Wałęsa (The New York Times, The Sunday Sun i inne) 1980 - 1981  
77 "Rozwaga i Solidarność" Nr 14 - pismo pod patronatem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej 1981 - 1981 pol.
78 "Perspektywy" ilustrowany tygodnik polityczno - informacyjny (pojedyńcze numery) 1980 - 1985  
79 "Słowo - Tygodnik Solidarność" - Nr 12A z 1 października 1981 r. 1981 - 1981 pol.
80 "Wesoły strajkowicz" - jednodniówka Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii NSZZ "Solidarność" 1981 - 1981  
81 "Nowy Dziennik" 1982 - 1987 pol.
82 "Trybuna Ludu" 1983 - 1983 ang.
83 "Dziennik Związkowy" - 2 egz. 1983 - 1984 pol.
84 "The Post Eagle" - Nr 31 z 3 sierpnia 1983 r. 1983 - 1984 ang.
85 "Życie Warszawy" - pojedyncze numery 1944 - 1984 pol.
86 "Stolica" - Nr 24 i 30 1983 - 1983 pol.
87 "Tygodnik Powszechny" - Nr 31 i 38 z 1984 r. 1984 - 1984 pol.
88 "Polish Studies Newsletter" (maj-październik 1985 r.) 1985 - 1985 ang.
89 Wycinki prasowe "Uchodźcy polscy w Niemczech" - album 1945 - 1945 pol.
90 Wycinki prasowe - wizyta Cartera w Polsce 1978 - 1978 ang.pol.
91 Wycinki prasowe - "Radio Wolna Europa" 1972 - 1983 ang.pol.
92 Korespondencja Stefana Antoniego Kopera - m.in.. list od Jerzego Giedrojcia, Melchiora Wańkowicza (1958) 1949 - 1990 pol.
93 "Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera wersja książkowa do druku - pol.
94 "Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera, maszynopis, wersja z 1947roku 1947 - 1947 pol.
95 "Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera -wersja robocza z 1985 r. 1985 - 1985 pol.
96 "Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera - biogramy pism - pol.
97 "Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera - materiały źródłowe: tytuły prasy 1945 - 1947 pol.
98 "Polska prasa w Niemczech 1945-1947" praca Antoniego Stefana Kopera - kopie zapasowe, brudnopisy - pol.
99 {Publikacja A.S. Kopera - "Z wizytą u Waszyngtona" 1958 - 1958 pol.
100 Artykuły prasowe A.S. Kopera - "Paderewski. Hołd Wielkiemu Polakowi w 40 rocznicę jego zgonu" 1981 - 1981 pol.
101 Artykuły prasowe A.S. Kopera - "HOPE niesie dzieciom polskim nadzieję zdrowego zycia" 1982 - 1982 pol.
102 Artykuły prasowe A.S. Kopera - "Junta "wyrecza sowiety". Potężna manifestacja w Waszyngtonie w obronie Polski" 1982 - 1982 pol.
103 Artykuły prasowe A.S. Kopera - cykl artykułów poświęconych Warszawie: "Z godziny na godzinę", "Wolne miasto Warszawa", "Częste mycie -skraca życie", "W pocie czoła spożywać będziesz chleb swój", "Dzień ostatni" 1982 - 1984 pol.
104 Artykuły prasowe A.S. Kopera - "Polacy w Waszyngtonie żegnają swego pasterza" 1982 - 1982 pol.
105 Artykuły prasowe A.S. Kopera - X. Granowska "Rodowód Jaruzelszczyzny" 1983 - 1983 pol.
106 Artykuły prasowe A.S. Kopera - "Tu Głos Ameryki" 1983 - 1983 pol.
107 Artykuły prasowe A.S. Kopera - "PUNO - 33 lata w służbie wolnej nauki polskiej" 1984 - 1984 pol.
108 Artykuły prasowe A.S. Kopera - "W słuzbie Czerwonego Krzyża" 1985 - 1985 pol.
109 Artykuły prasowe A.S.Kopera - "Polska Lady w Tajlandii" 1986 - 1986 pol.
110 Artykuły A.S.Kopera -" Choromański w Ameryce", "Koniec kariery niedoszłego króla ekranu" - pol.
111 Artykuły prasowe A.S.Kopera - "Poloniców w USA nie trzeba szukać ze świecą" - pol.
112 Drobne publikacje (notatki prasowe, listy) A.S. Kopera 1945 - 1946 pol.
113 Drobne publikacje (notatki prasowe, listy) A.S.Kopera 1981 - 1983 pol.
114 "La Tribune. Des Jeunes"- redaktor Stefan Koper 1951 - 1951 fr.
115 "Kronika Dnia" nr 152/1946 1946 - 1946 niem.pol.
116 "Kombatant w Ameryce" nr 2/1986 1986 - 1986 pol.
117 "Po Prostu" nr 9-11/1976 1976 - 1976 pol.
118 "Przekrój" nr 135/1947 1947 - 1947 pol.
119 Wpinki do ubrań, breloczki, zawieszki, wszywki związane z wydarzeniami, ruchami patriotycznymi 1964 - 2000  
120 Medale i odznaczenia 1941 - 1983  
121 Suweniry 1960 - 1960  
122 "Prasa Polska w Niemczech 1945-1947" -  
123 Zeszyty Historyczne, Instytut Literacki Paryż 1993, zeszyt 105 1993 - 1993  
124 „Sketches in Poland” written and painted by Frances Delanoy Little with an historical postscript, London Andrew Melrose LTD 1914 - 1914  
125 „Poradnik dla pracowników świetlic żołnierskich”, Wydawnictwo Polskie Y.M.C.A. w Wielkiej Brytanii 1945 - 1946  
126 „Thadeus of Warsaw” by Miss Jane Porter, Philadelphia J.B. Lippincott & CO. 1882 1882 - 1882  
127 „Story of a Secret State” Jan Karski, Houghton Mifflin Company, Boston 1944 1944 - 1944  
128 „The journal of Countess Francoise Krasinska great grandmother of Victor Emmanuel” Translated from the Polish by Kasimir Dziekonska, Chicago A.C. McCluring and Company 1896 1896 - 1896  
129 „Visions of War: Battle for Warsaw” Volume 5 1988 - 1988  
130 Film na szpuli filmowej „War: Uprising” 1982 - 1982  
131 Grafika – S.Nienaski-Koper„63 dni” L.Piątkowski -  
132 Kalendarzyk Polaka w Wielkiej Brytani 1947 i kartki na „listy” 1947 - 1947  
133 „Życie Warszawy” – wydanie z 1.09.1989 i 11.09.1989 roku 1989 - 1989  
134 „Perspektywy” Wydanie specjalne „Tamte dni. W obiektywie fotoreporterów Warszawy” sierpień 1989 1989 - 1989  
135 „Nowy dziennik” , „The Washington Post”, "Arlington Journal" 1981 - 1991 j.polski, j.angielski
136 Plakat „Solidarność. Liberta per la Polonia. Liberta per Solidarność” Movimento Popolare -  
137 Papier firmowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Washington D.C. -  
138 Karty pocztowe 1961 - 1987  
139 Fotografie Jerzego Tomaszewskiego prezentowane na „Wystawie fotografii dokumentalnej z lat okupacji” -  
140 Koperty ze znaczkami i grafikami 1966 - 1985  
141 Zbiór monet 1909 - 1939  
142 Czerwona flaga z białym orłem bez korony -  
143 Dokumenty osobiste, korespondencja oraz wspomnienia Zofii Koper 1946 - 1995 j.polski, j.angielski
144 Dokumenty osobiste, korespondencja oraz wspomnienia Antoniego Kopera 1945 - 1989 j.polski, j.angielski
145 Prasa okresu końca II Wojny Światowej: „Demokrata”, Daily Mirror”, „Die Mitteilungen” 1944 - 1945 j.polski, j.angielski, j.niemiecki
146 „Charakterystyka Prasy w Polsce po 1945 roku” 1946 - 1946  
147 Powstanie Warszawskie – plany obrazujące zniszczenia oraz kopia grafiki z 16.09.1944 „Warsaw” autorstwa Thomasa Derrica 1946 - 1946  
148 Segregator zawierający wspomnienia, artykuły Antoniego Kopera 1981 - 1985 j.polski, j.angielski
149 Korespondencja Piotra Kopera z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce dotycząca przekazania materiałów po rodzicach 2020 - 2020  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs