Zespół archiwalny nr 061

Archiwum Witolda Korsaka
1911-2003
Dzieje twórcy: Witold Korsak (1898-2003). Radca Poselstwa RP i kierownik Wydziału Konsularnego Poselstwa RP w Sofii do 1940 roku. Od grudnia 1940 do marca 1943 roku Konsul Generalny RP w Jerozolimie, a od marca do listopada 1943 roku Konsul Generalny RP w Bejrucie. Następnie charge d' affairs Poselstwa RP w Addis- Abebie z siedzibą w Kairze, a w latach 1944-1945 Konsul Generalny RP w Stambule. Po osiedleniu się w Nowym Jorku obserwator Rządu RP w Londynie przy ONZ w latach 1957-1983.
Zawartość: dane biograficzne o Witoldzie Korsaku, korespondencja Witolda Korsaka m. in: z Edwardem Raczyńskim, Kazimierzem Sabbatem, Czesławem Maliszewskim, Juliuszem Szygowskim, korsepondencja Witolda Korsaka ze Stambułu i z ONZ kierowana do Ministerstwa Spraw Zagraniczncyh w Londynie, egzemplarze Przeglądu Zagranicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dane biograficzne o Witoldzie Korsaku i Jego korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego1971 - 2003pol.
2Korespondencja Witolda Korsaka ze Stambułu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie1954 - 1956pol.
3Korespondencja Witolda Korsaka z Nowego Jorku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie1957 - 1966pol.
4Korespondencja Witolda Korsaka do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie1967 - 1970pol.
5Korespondencja Witolda Korsaka z ONZ do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie1971 - 1974pol.
6Korespondencja Witolda Korsaka z ONZ do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie1975 - 1977pol.
7Korespondencja Witolda Korsaka z ONZ do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie1978 - 1979pol.
8Korespondencja Witolda Korsaka m.in.: z Edwardem Raczyńskim, Kazimierzem Sabbatem, Czesławem Maliszewskim, Juliuszem Szygowskim w Chicago, Skarbem Narodowym w Londynie1980 - 1981polski, angielski
9Korespondencja Witolda Korsaka z ONZ do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie oraz korespondencja z Czesławem Maliszewskim1982 - 1984polski, angielski
10Różne notatki, wycinki prasowe1961 - 1972polski, angielski
11Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej1963 - 1986polski, angielski
12Przegląd Zagraniczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie1979 - 1985pol.
Dopływ
13Dokumenty osobiste, legitymacje, zaświadczenia, mianowania, dyplomy, korespondencja w sprawach osobistych i zawodowych.1911 - 1993pol., ros., niem.
14Korespondencja Witolda Korsaka.1934 - 1998pol., ang.
15Wspomnienia Witolda Korsaka. - pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs