Zespół archiwalny nr 064

Archiwum Majora Witolda Langenfelda
1925-1958
Dzieje twórcy: Witold Karol Langenfeld (ur. 1896). Od marca 1935 r. służył w Espozyturze Nr 3 W Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego. Kierownik Referatu KW Ofensywnego, potem kierownik Referatu Organizacyjno- Wywiadowczego i zastępca szefa Ekspozytury Nr 3 (do lipca 1939 r.). Następnie szef Ekspozytury nr 6 w Łodzi Oddziału II Sztabu Głównego w stopniu majora.
Zawartość: notatki, listy, fotografia, materiały archiwalne dotyczące działalności Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza, kolekcja materiałów "niemieckich", "rosyjskich" i "brytyjskich", opracownia z dziedziny kryptografii.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Major Witold Landenfeld- materiały autobiograficzne, notatki, listy, fotografia1943 - 1958pol.
2Lista oficerów Oddziału II1941 - 1944pol.
3Organizacja Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza oraz inne materiały dotyczące pracy Oddziału1944 - 1944pol.
4Dokumenty dotyczące sprawy oszczerstw kapitana J. Niezbrzyckiego w stosunku do majora J. Żychonia i innych oficerów II Oddziału1942 - 1943pol.
5Materiały "niemieckie"1925 - 1940pol.
6Materiały "rosyjskie"1939 - 1945pol.
7Materiały "brytyjskie"1939 - 1946pol.
8Informacje biograficzne dotyczące generała M. Roli- Żymierskiego, generała Z. Berlinga i generała K. Sosnkowskiego1943 - 1943pol.
9Opracowania: "Kryptografia", "Szyfr{Wilfrid}, "Początki kryptografii", "Szyfr pamięciowy"1925 - 1958pol.
10Wacław Jarmułowicz, Elektryczne urządzenia przeciwwłamaniowe, listopad 19441944 - 1944pol.
11"Żydzi w Palestynie", luty 19441944 - 1944pol.
12Płk. Józef Jaklicz, Kampania wrześniowa 1939 r. w Polsce Grenoble 19421944 - 1944pol.
13Prasa: pojedyńcze numery "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza", "Dziennika Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych", "Trybuny Robotniczej"1928 - 1946pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs