Zespół archiwalny nr 065

Archiwum Stefana Lenartowicza
1925-1961
Dzieje twórcy: Stefan Lenartowicz (1894-1961). Jeden z założycieli Światowego Związku Polaków z Zagranicy "Światpolu", a w latach 1934-1939 jego sekretarz generalny. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 roku pracował jako attache wojskowy RP w Rio de Janeiro, gdzie koordynował zaciąg ochotników do Polskich Sił Zbrojnych. Od 1945 roku był sekretarzem Komisji do Spraw Polaków w Niemczech przy Prezydium Rady Ministrów RP w Londynie. W 1949 roku osiedlił się w Nowym Jorku, gdzie działał w Związku Narodowym Polskim, Skarbie Narodowym i "Światpolu".
Zawartość: dokumenty osobiste, korespondencja, rękopisy prac Stefana Lenartowicza np.: "Nieprzejednani. Rozważania o współczesnej emigracji politycznej", "Wspomnienia i rozważania emigracyjne", teksty różnych przemówień Stefana Lenartowicza, rękopisy i maszynopisy opracowań dotyczących Polonii Zagranicznej.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumenty osobiste i korespondencja Stefana Lenartowicza
1Dokumenty osobiste m.in.: legitymacje, dokumenty wojskowe, zaświadczenia, post mortem, wykaz materiałów archiwalnych Stefana Lenartowicza przekazanych do Instytutu Józefa Piłsudskiego1925 - 1961polski, angielski
2Korespondencja Stefana Lenartowicza m.in.: ze Światowym Związkiem Polaków z Zagranicy w Londynie, gen. Władysławem Andersem, Bronisławem Hełczyńskim, Zygmuntem Nagórskim1950 - 1960polski, angielski
Prace Stefana Lenartowicza: Nieprzejednani. Rozważania o współczesnej emigracji politycznej
3Zeszyt I: 1 października 1958 - 7 listopada 19581958 - 1958pol.
4Zeszyt II: 18 listopada 1958 - 21 grudnia 19581958 - 1958pol.
5Zeszyt III: 28 grudnia 1958 - 15 stycznia 19591958 - 1959pol.
6Zeszyt IV: 11 stycznia 1959 - 26 marca 19591959 - 1959pol.
7Zeszyt V: 28 lutego 1959 r.1959 - 1959pol.
8Zeszyt VI: 7 kwiecień 1959 r.1959 - 1960pol.
9Zeszyt VII: 1 październik 1959 - 11 luty 19601959 - 1960pol.
10Zeszyt VIII: 2 luty 19601960 - 1960pol.
Prace Stefana Lenartowicza: Wspomnienia i rozważania emigracyjne (1939-1960)
11Zeszyt IX: 12 luty 19601960 - 1960pol.
12Zeszyt X: 29 luty 19601960 - 1960pol.
13Zeszyt XI: do 15 maja 19601960 - 1960pol.
14Zeszyt XII: 15 czerwca 19601960 - 1960pol.
15Zeszyt XIII: 27 czerwca 19601960 - 1960pol.
Prace Stefana Lenartowicza: Inne prace
16Listy z podróży do Polski. Pisane do żony w lecie 1960 roku1960 - 1960pol.
17Niektóre prace niedrukowane m.in.: Polonia Zagraniczna (1954), Znów jesteśmy nad Odrą i Nysą (1957), Wrażenia z odczytu Jacka Woźniakowskiego (1957) rękopisy artykułów dla prasy1954 - 1957pol.
18Teksty przemówień radiowych dla rozgłośni polonijnych, teksty odczytów wygłoszonych w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku i przemówień wygłoszonych na zebraniach Zjednoczenia Polsko- Narodowego w Nowym Jorku1951 - 1957pol.
19Rękopisy i maszynopisy różnych opracowań dotyczących Polonii Zagranicznej1945 - 1960pol.
20Wycinki prasowe1950 - 1960pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs