Zespół archiwalny nr 076

Archiwum Władysława Neumana
1920-1945
Dzieje twórcy: Władysław Neuman (1893-1945). Dyplomata, w okresie I wojny światowej związany z akcją Naczelnego Komitetu Narodowego na terenie Szwajcarii. Od 1918 r. sekretarz tamtejszego poselstwa RP. Od 1919 r. na placówce w Sztokholmie, następnie w Tallinie (1920-1922). Od 1924 r. radca Poselstwa RP w Rydze. Po kilku latach pracy w Poselstwie RP w Paryżu mianowany w roku 1931 posłem RP i ministrem pełnomocnym w Oslo. Po zajęciu Norwegii w 1940 r. akredytowany przy królu Haakonie VII w Londynie. Od 1942 r. poseł RP w Meksyku.
Zawartość: dokumenty osobiste i slużbowe, materiały archiwalne dotyczące sprawy Władysława Neumana rozpatrywanej przez Wyższą Komisję Dyscyplinarną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, korespondencja, maszynopisy i bruliony Władysława Neumana w różnych językach, wycinki prasowe i artykuły dotyczące Władysława Neumana.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste i służbowe, wspomnienie "Po zgonie Władysława Neumana", "Uroczystości pogrzebowe Min. W. Neumana"1926 - 1945polski, angielski, francuski
2Sprawa Radcy W. Neumana przed Wyższą Komisją Dyscyplinarną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych- rozliczenia finansowe z lat 1920-1922 w okresie pełnienia przez W. Neumana funkcji Charge d`Affaires w Poselstwie R.P. w Rewlu1920 - 1927pol.
3Zeszyt zawierający wycinki prasowe, maszynopisy dotyczące osoby W. Neumana z 1927 r.1927 - 1927ros.
4Pobyt W. Neumana w Paryżu- korespondencja, odczyty i raporty, rozliczenia finansowe1928 - 1930polski, francuski
5Dyplom pożegnalny dla W. Neumana z podpisami członków Ambasady R.P. w Paryżu1931 - 1931pol.
6Korespondencja, notatki, maszynopisy (niektóre oznaczone jako "tajne") zawierające informacje dotyczące sytuacji politycznej1927 - 1944polski, niemiecki, angielski, hiszpański
7Korespondencja W. Neumana z lat 1940-1944 oraz teczki indywidualne zawierające korespondencję W. Neumana z poszczególnymi osobami1927 - 1944polski, hiszpański, angielski
8Maszynopisy programów dla radia meksykańskiego "La Vos De Polonia1943 - 1944hiszp.
9Maszynopisy w języku hiszpańskim, polskim i angielskim, oraz ręcznie pisane bruliony1927 - 1945polski, hiszpański, angielski
10Brulion w języku hiszpańskim1941 - 1945hiszp.
11Maszynopis w j. hiszpańskim "Polonia. Informacion general"1943 - 1943hiszp.
12Tłumaczenie hiszpańskie książki B. Montanus "Polish- Soviet Relations in the Light of International Law"1944 - 1944hiszp.
13Wycinki prasowe i artykuły prasowe dotyczące osoby W. Neumana, w tym komplet wycinków z gazet meksykańskich dotyczących śmierci W. Neumana1941 - 1945angielski, polski, norweski, hiszpański
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs