Zespół archiwalny nr 078

Archiwum Leona Orłowskiego
1777-1976
Dzieje twórcy: Leon Orłowski (1891-1976). Dyplomata, absolwent Szkoły Kawalerii w Petersburgu. Po odzyskaniu niepodległości oficer 15. a następnie 17. Pułku ułanów. Od 1919 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był sekretarzem Konsulatów RP w Nowym Jorku, Pittsburgu i Poselstwa RP w Waszyngtonie. W latach 1928-1932 w centrali Mnisterstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, następnie radca Ambasady RP w Londynie. W latach 1936-1940 poseł RP w Budapeszcie. Kiedy Węgry przystapiły do wojny udał się do Londynu, a stamtąd wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W latach 1949-1950 pracował w UNICEF. Aktywny w waszyngtońskim Związku Kawalerzystów i Artylerzystów Konnych oraz Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. W roku 1973 wyjechał do Polski.
Zawartość: dokumenty osobiste, wojskowe i służbowe, korespondencja urzędowa i prywatna, wspomienia, artykuły i odczyty, notatniki, recenzje książek Leona Orłowskiego, materiały dotyczące Poselstwa RP w Budapeszcie. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty rodzinne, osobiste i wojskowe, post mortem1818 - 1976polski, angielski, rosyjski
2Dokumenty osobiste i związane ze służbą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych1905 - 1942polski, angielski, rosyjski
3Dokumentacja, korespondencja oraz inne materiały związane z Poselstwem RP w Budapeszcie1924 - 1961polski, francuski, angielski, węgierski
4Korespondencja służbowa, memoranda, wycinki prasowe1941 - 1964polski, angielski, francuski
5Dokumentacja związana z pracą w UNICEF, audycje Radia Wolna Europa, materiały i recenzje książki "O polityce", maszynopis pracy "Sprawa wspólnej granicy z Węgrami"1948 - 1968polski, angielski
6Materiały, korespondencja, fotokopie dokumentów i wycinki prasowe dotyczące Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, prasa brytyjska z lat 1846-1864 o Polsce1824 - 1926polski, angielski
7Wydanie trzecie "Dziejów Polski" Joachima Lelewela, dokumenty z "Archiwum Podnietrzany" i dokumenty dotyczące księdza Kujawskiego1777 - 1837polski, rosyjski
8Wspomnienia, artykuły, odczyty1941 - 1965polski, angielski
9Materiały i korespondencja dotyczące pobytu Władysława Reymonta w Ameryce oraz sylwetek Konstantego i Stefana Buszczyńskich1938 - 1971polski, angielski
10Notatniki1914 - 1963polski, angielski
11Odpisy konferencji Jana Tyssowskiego z lat 1848-1855 oraz dwa orginalne listy Leona Szaynera do J. Tyssowskiego z 1853 r.1853 - 1853polski, angielski
12Papiery i korespondencja Henryka Kałussowskiego oraz materiały zebrane o tej postaci1808 - 1966polski, angielski
13"Maurycy August Beniowski"- materiały do książki, recenzje oraz maszynopis tłumaczenia angielskiego1926 - 1961polski, angielski
14Artykuły L. Orłowskiego i recenzje jego książek1936 - 1967polski, angielski, francuski
15Dokumenty i korespondencja dotyczące testamentu żony Eleonory i korespondencja L. Orłowskiego z żoną1952 - 1972ang.
16Kopie depesz Poselstwa RP w Budapeszcie z okresu wrzesień 1933 - sierpień 1939, ze zbiorów Instytutu Hoovera1933 - 1939pol.
17Książka szyfrowa Poselstwa RP w Budapeszcie za okres 28 sierpień 1939 - 11 lipiec 19401939 - 1940pol.
18Książka szyfrowa Poselstwa RP w Budapeszcie za okres 1 lipiec 1940 - 31 grudzień 19401940 - 1940pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs