Zespół archiwalny nr 079

Kolekcja dotycząca Ignacego Jana Paderewskiego
1902-1995
Dzieje twórcy: Ignacy Jan Paderewski (1860-1941). Pianista, kompozytor, polityk, działacz społeczny. Zyskał sławę jednego z najwybitniejszych pianistów świata. Działalność polityczną i społeczną rozpoczął przed I wojną światową podejmując (głównie w Stanach Zjednoczonych) akcje na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspierał finansowo liczne przedsięwzięcia, m.in.: ufundował Pomnik Grunwaldzki w Krakowie (1910 r.). Po wybuchu I wojny światowej założył, wraz z Henrykiem Sienkiewiczem, Komitet Pomocy Polskim Ofiarom Wojny z siedzibą w Vevey (Szwajcaria) i Polish Relief Fund w Londynie. W latach 1917-1918 reprezentował w Stanach Zjednoczonych paryski Komitet Narodowy Polski. W 1918 wrócił do Kraju. W 1919 r. był premierem RP i ministrem spraw zagranicznych. Jako przedstawiciel Polski podpisal w 1919 r. wersalski traktat pokojowy. W latach 1920-1921 był delegatem Polski przy Lidze Narodów. Twórca Frontu Morges w 1936 r. W roku 1940 prezes Rady Narodowej RP na uchodźstwie. Zmarł w Stanach Zjednoczonych, prochy sprowadzono do Polski w 1992 r.
Zawartość: kopia testamentu, materiały dotyczące przeniesienia serca Ignacego Paderewskiego do Amerykańskiej Częstochowy i sprowadzenia Jego prochów do Polski, korespondencja, broszury, programy i zaproszenia na koncerty Ignacego Paderewskiego, artykuły prasowe dotyczące Ignacego Paderewskiego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja I.J. Paderewskiego z lat 1919-1941, kopia testamentu I.J. Paderewskiego, materiały biograficzne dot. I.J. Paderewskiego, przeniesienia Jego serca do Amerykańskiej Częstochowy (1986) i sprowadzenia Jego zwłok do Polski (1992)1916 - 1992polski, angielski
2Broszury, druki, programy i zaproszenia na koncerty I.J.Paderewskiego oraz koncerty poświęcone pamięci I.J. Paderewskiego z lat 1902-1979. Artykuły prasowe dot. I.J. Paderewskiego z lat 1913-19951902 - 1995polski, angielski, francuski
3Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1915 - 1923polski, angielski
4Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1924 - 1924polski, angielski
5Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1925 - 1925polski, angielski
6Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1926 - 1928polski, angielski
7Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1930 - 1930polski, angielski
8Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1931 - 1933polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs