Zespół archiwalny nr 080

Archiwum Michała Kryspina Pawlikowskiego
1919-1972
Dzieje twórcy: Michał Kryspin Pawlikowski (1893-1972). Absolwent prawa Uniwersytetu Petersburskiego, publicysta "Słowa", wiceprezes Towarzystwa Łowieckiego w Wilnie. Od 1938 roku był kierownikiem oddziału Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. W 1939 roku został aresztowany przez władze sowieckie. W roku 1943 podjął pracę w Ministerstwie Odbudowy Administracji Publicznej w Londynie. Po II wojnie światowej zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1951 był lektorem języków rosyjskiego i polskiego na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii.
Zawartość: bibliografia prac Michała Pawlikowskiego, korespondencja Michała Pawlikowskiego, rękopisy i maszynopisy prac Michała Pawlikowskiego oraz wycinki Jego artykułów prasowych, wycinki artykułów i recenzji prasowych na temat twórczości Michała Pawlikowskiego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Materiały bibliograficzne
1Dane biograficzne i bibliografia prac Michała Pawlikowskiego. Listy w sprawach honorowych" Michał Pawlikowski- Mikołaj Szpilewski oraz Michał Pawlikowski- Lucjan Bar1919 - 1964pol.
Korespondencja Michała Pawlikowskiego
2Korespondencja Michała Pawlikowskiego m.in. z: K. Abramowiczem, St. Balińskim, J. Bielatowiczem, Józefem i Marią Czapskimi, F. Czarnyszewiczem, M. Danilewiczową, J. Frylingiem, J. Giedroyciem, J. Godlewskim, Wł. Guntherem, O. Haleckim, A. Hertzem1950 - 1972polski, angielski, rosyjski
3Korespondencja Michała Pawlikowskiego m.in. z: A. Jacewiczem, P. Jankowskim, Cz. Jeśmanem, A. Jantą, J. Karskim, A. Kiereńskim, Sz. Konarskim, Wł. Korsakiem, St. Kościałkowskim, L. Lawińskim, M. Nowicką, E. Ordonem1952 - 1971polski, angielski, rosyjski
4Korespondencja Michała Pawlikowskiego z rodziną w Kraju i na emigracji oraz m.in. z: Różą Plater, W. Panucevicem, Polskim Instytutem Naukowym w Nowym Jorku, Wł. Pobogiem- Malinowskim, A. Pomianem1952 - 1972polski, angielski
5Korespondencja Michała Pawlikowskiego m.in. z: Radiem Wolna Europa, J. Rdułtowską, Zofią z Wańkowiczów Romerową, J. Rostworowskim, J. Rzewuską- Tyszkiewicz, J. Sakowskim, M. Sokolnickim, W. Studnickim, W. Sukiennickim, B. Świderskim1957 - 1972polski, rosyjski
6Korespondencja Michała Pawlikowskiego m.in. z: R. Torczyńskim, St. Uniechowskim, B. Wańkowiczem, redakcją "Wiadomości" w Londynie, Fr. Wysłouchem, W. Wohnoutem, P. Zarembą, A. Zaleskim, A. Zamoyskim1952 - 1972polski, rosyjski
Prace Michała Pawlikowskiego
7Maszynopisy i rękopisy artykułów M. Pawlikowskiego o tematyce łowieckiej1946 - 1959polski, rosyjski
8Rękopis M. Pawlikowskiego pt.: "Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego (Bajka). Rozdziały I-XXIX"1950 - 1972polski, rosyjski
9"Pamiętnik emigracyjny Tadeusza Irteńskiego" i inne teksty M. Pawlikowskiego przeznaczone do wydania1950 - 1972polski, rosyjski
10Rękopisy i maszynopisy różnych artykułów M. Pawlikowskiego przeznaczonych do druku1949 - 1972pol.
11Materiały zebrane przez M. Pawlikowskiego w tym wycinki artykułów z prasy polskiej i rosyjskiej1954 - 1972polski, rosyjski
12Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1937 - 1948pol.
13Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1948 - 1955pol.
14Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1955 - 1958pol.
15Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1958 - 1962pol.
16Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1950 - 1967pol.
17Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1967 - 1970pol.
18Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1970 - 1972pol.
Artykuły prasowe na temat Michała Pawlikowskiego
19Wycinki artykułów i recenzji prasowych na temat Michała Pawlikowskiego i jego twórczości1945 - 1960polski, angielski
20Wycinki artykułów i recenzji prasowych na temat Michała Pawlikowskiego i jego twórczości1960 - 1969polski, angielski
21Wycinki artykułów i recenzji prasowych na temat Michała Pawlikowskiego i jego twórczości1970 - 1972polski, angielski, rosyjski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs