Zespół archiwalny nr 081

Archiwum Bohdana Pawłowicza
1918-1967
Dzieje twórcy: Bohdan Pawłowicz (1899-1967). Działacz Organizacji Młodzieży Narodowej, a po wybuchu I wojny światowej żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej. Służył w Legionach Polskich i w Wojsku Polskim podczas wojny polsko- bolszewickiej. Redaktor "Wychodźcy" (1931), a następnie rozgłośni Polskiego Radia we Lwowie, Łodzi i Toruniu. W latach 1940-1943 referent prasowy dowództwa Polskiej Marynarki Wojennej we Lwowie; uczestniczył w konwojach do Rosji Sowieckiej. Od 1943 roku był zastępcą attache morskiego RP w Rio de Janeiro. W 1953 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w rozgłośniach radiowych. Od 1956 roku zamieszkiwał w Buffallo wykładając na Canisius Colledge. Autor wielu prac o tematyce marynistycznej i płodny publicysta.
Zawartość: dokumenty osobiste Bohdana Pawłowicza, korespondencja, maszynopisy i rękopisy prac Bohdana Pawłowicza, artykuły Bohdana Pawłowicza drukowane w prasie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste Bohdana Pawłowicza m.in.: dyplomy, legitymacje, życiorys, wspomnieniowe artykuły prasowe o Bohdanie Pawłowiczu1918 - 1967polski, hiszpański, angielski
2Korespondencja Bohdana Pawłowicza m.in. z: Władysławem Raczkiewiczem, Kazimierzem Sosnkowskim, Jerzym Świrskim, Józefem Gieburowskim, Kazimierzem Wierzyńskim. Rekomendacje uniwersyteckie dla Bohdana Pawłowicza1945 - 1960polski, angielski
3Maszynopisy i rękopisy wierszy autorstwa Bohdana Pawłowicza1963 - 1964polski, angielski
4Maszynopisy i rękopisy przemówień, odczytów, referatów, audycji i pogadanek radiowych Bohdana Pawłowicza1955 - 1961polski, angielski
5Maszynopis dziennika Bohdana Pawłowicza pt. "Murmańsk- Archangielsk (Kartki z pamiętnika)" w języku angielskim1955 - 1967ang.
6Rękopis książki Bohdana Pawłowicza pt. "Przebojem. Historia życia na przełomie dwóch epok"1955 - 1967pol.
7Maszynopis- pierwopis książki Bohdana Pawłowicza pt. "Krew na Oceanie"1955 - 1955pol.
8Maszynopis szkicu informacyjnego o Polsce w języku hiszpańskim- domniemanego autorstwa Bohdana Pawłowicza1955 - 1967hiszp.
9Artykuły Bohdana Pawłowicza drukowane w prasie emigracyjnej1942 - 1967polski, angielski
10Księga złożona z wycinków artykułów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza1955 - 1955pol.
11Egzemplarze prasowe "Ameryka- Echo": "Wiadomości z Bufallo i okolicy pod redakcją Bohdana Pawłowicza"1958 - 1958pol.
12Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1958 - 1959pol.
13Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1960 - 1961pol.
14Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1961 - 1962pol.
15Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1962 - 1964pol.
16Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1964 - 1965pol.
17Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1965 - 1966pol.
18Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1966 - 1966pol.
19Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1966 - 1967pol.
20Tajne komunikaty kierownictwa Marynarki Wojennej z 1943 roku1943 - 1943pol.
21Materiały ofiarowane przez syna Bohdana Pawłowicza- Leszka Pawłowicza m.in.: egzemplarze polskiego "Biuletynu Radiowego" wydawanego w Rio de Janeiro1944 - 1944pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs