Zespół archiwalny nr 082

Archiwum Tadeusza Aleksandra Pawłowicza
1949-1999
Dzieje twórcy: Tadeusz Aleksander Pawłowicz (ur. 1918). Działacz Legionu Młodych, Legionu Młodzieży Polskiej. Ochotnik w kampanii wrześniowej 1939 roku, następnie działał w kospiracji (Związku Walki Zbrojnej, Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej). W 1940 roku wstapił do 2. Dywizji Grenadierów, a następnie służył w 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Ukończył nauki poltyczne i ekonomię na Uniwersytecie Saint Andrews w Szkocji, a następnie kurs dyplomatyczno- konsularny Ministerswa Spraw Zagranicznych w Londynie. Po wojnie działał w Polskim Ruchu Wolnościowym "Niepodległość i Demokracja". W 1948 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach 1950-1961 pracował w Komitecie Wolnej Europy, będąc jednocześnie prezesem Związku Polskich Federalistów w Ameryce. W latach 1961-1964 był sekretarzem generalnym Komitetu Samostanowienia, zaś w latach 1978-1983 prezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
Zawartość: maszynopis wspomnień Tadeusza Pawłowicza pt.: "Obraz Pokolenia", korespondencja Tadeusza Pawłowicza z Jerzym Lerskim i Rowmundem Piłsudskim, korespondencja ogólna Komitetu Samostanowienia, raporty z państw Ameryki Łacińskiej wraz z wycinkami artykułów prasowych.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Maszynopis wspomnień Tadeusza Pawłowicza pt.: "Obraz Pokolenia" wraz z dokumentacją dotyczącą wydania publikacji1998 - 1999pol.
2Korespondencja Tadeusza Pawłowicza z Jerzym Lerskim dotycząca Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja"1949 - 1954pol.
3Korespondencja Tadeusza Pawłowicza z Rowmundem Piłsudskim dotycząca Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja"1949 - 1951pol.
4Radio Wolna Europa: maszynopisy różnych opracowań i analiz politycznych przygotowywanych przez Tadeusza Pawłowicza1950 - 1961polski, angielski
5Maszynopisy różnych opracowań i analiz dotyczących poprawy stosunków ekonomicznych pomiędzy Wschodem i Zachodem1964 - 1969polski, angielski
6Korespondencja ogólna Komitetu Samostanowienia (Committee For Self- Determination)1961 - 1964ang.
7Komitet Samostanowienia: raporty z Chile, Ekwadoru i Peru oraz wycinki artykułów prasowych1961 - 1964polski, hiszpański, angielski
8Komitet Samostanowienia: miesięczne raporty z Ameryki Łacińskiej oraz wycinki artykułów prasowych1962 - 1962angielski, hiszpański
9Komitet Samostanowienia: miesięczne raporty z Ameryki Łacińskiej oraz wycinki artykułów prasowych1963 - 1963angielski, hiszpański
10Komitet Samostanowienia: miesięczne raporty z Ameryki Łacińskiej oraz wycinki artykułów prasowych1964 - 1964angielski, hiszpański
11Komitet Samostanowienia: raporty z Ameryki Łacińskiej1963 - 1964angielski, hiszpański
12Komitet Samostanowienia: raporty z Chile oraz wycinki artykułów prasowych1964 - 1964angielski, hiszpański
Dopływ
13Korespondencja z Andrzejem Bobrowskim i Marią Bobrowską z domu Pełczyńską dotycząca generała Tadeusza Pełczyńskiego.1984 - 1997pol.
14Korespondencja m.in. z rodziną Pełczyńskich.1968 - 1973pol., ang.
15Korespondencja z Wandą Piłsudską i Jagodą Jaraczewską z domu Piłsudską.1981 - 1995pol.
16Korespondencja m.in. z. Jadwigą Jaraczewską, Zofią Korbońską.1996 - 1997pol.
17Korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim dotycząca objęcia stanowiska Kierownika Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa.1950 - 1953pol.
18Korespondencja m.in. z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Wacławem Jędrzejewiczem, Zofią i Władysławem Bartoszewskimi, Andrzejem Pomianem, Anielą Raczyńską, Aleksandrem Gieysztorem, Juliuszem Englertem.1992 - 1993pol.
19Korespondencja m.in. z Zofią Korbońska, Jerzym Lerskim, Andrzejem Pomianem, Stanisławem Jordanowskim.1987 - 1989pol.
20Korespondencja m.in. ze Zbigniewem Wójcikiem, Mieczysławem Stachiewiczem.1987 - 1989pol.
21Korespondencja m.in. ze Zbigniewem Wójcikiem, Aleksandrem Gieysztorem, Elżbietą Raczyńską. - pol.
22Korespondencja z Aleksandrem Gieysztorem, Stanisławem Jordanowskim, Januszem Ciskiem, Mieczysławem Stachiewiczem, Dorotą Cywińską, Marią Pestkowską, Haliną Lerską i Jerzym Lerskim.1991 - 1995pol.
23Korespondencja m.in. z Aleksandrem Gieysztorem, Zbigniewem Wójcikiem, Tadeuszem Zawadzkim, Anną Frackiewicz, Andrzejem Beckiem.1994 - 1995pol.
24Korespondencja m.in. z Ewą Zielińską-Jaroszewicz, Ewą Beck, Andrzejem Beckiem i Mieczysławem Stachiewiczem.1996 - 1997pol.
25Korespondencja m.in. z Czesławem Karkowskim, Mieczysławem Stachiewiczem.1997 - 1998pol.
26Korespondencja m.in. z Bolesławem Łaszewski, Marianem Kamilem Dziewanowskim.1999 - 2007pol.
27Aleksander Gieyszor – materiały biograficzne, opracowania dotyczące rodu Gieysztorów, korespondencja.1968 - 2007pol.
28Marian Gieysztor - materiały biograficzne, wycinki prasowe, korespondencja ze Stefanem Korbońskim, opracowania historyczne, nekrologi.1961 - 2007pol.
29Maria Gieysztor - materiały biograficzne, wycinki prasowe, opracowania historyczne.1967 - 1985pol.
30Władysław Bartoszewski – korespondencja, relacja, wycinki prasowe1978 - 1995pol.
31Rodzina Piłsudskich – korespondencja, wycinki prasowe.1996 - 2001pol.
32Lech Sadowski i Józef Mrozowicki– korespondencja, wycinki prasowe, opracowania.1942 - 2007pol.
33Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – zaświadczenie o członkostwie, korespondencja, wycinki prasowe, opracowania, notatki z posiedzeń Rady Instytutu i spotkań.1961 - 1973pol.
34Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja, wycinki prasowe, opracowania, notatki z posiedzeń Rady Instytutu i spotkań.1978 - 1979pol.
35Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja, wycinki prasowe, opracowania.1980 - 1981pol.
36Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – zaświadczenie o członkostwie, korespondencja, wycinki prasowe, sprawozdania i wystąpienia Prezesa Instytutu.1982 - 1983pol., ang.
37Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja, opracowania, notatki i sprawozdania z działalności Instytutu i spotkań.1984 - 1986pol.
38Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja, opracowania, wycinki prasowe, notatki i sprawozdania z działalności Instytutu i spotkań.1983 - 1988pol.
39Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja, opracowania, wycinki prasowe, notatki i sprawozdania z działalności Instytutu i Rady Instytutu.1990 - 1995pol.
40Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja.1993 - 1995pol.
41Centrum Kultury Polskiej na Manhattanie – korespondencja, notatki, wycinki prasowe, wizytówki.1990 - 1995pol.
42Przeniesienie szabel Marszałka Józefa Piłsudskiego z Chicago do Biblioteki Polskiej w Paryżu – korespondencja, opracowania.1939 - 1987pol.
43Uroczystości z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Korespondencja, wycinki prasowe, relacje, programy, zaproszenia.1985 - 1996pol.
44Uroczystości w Nowym Jorku z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Teksty depesz przysłanych do organizatorów obchodów, teksty przemówień, wycinki prasowe.1985 - 1996pol.
45Dokumentacja dotycząca otrzymanych odznaczeń, korespondencja, wycinki prasowe.1985 - 1997pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs