Zespół archiwalny nr 085

Archiwum Władysława Pobóg-Malinowskiego
1921-1962
Dzieje twórcy: Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962) syn zesłańca syberyjskiego, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej w 1919-1920. Po wojnie, jako zawodowy oficer, łączy służbę w wojsku ze studiami wyższymi (polonistyka i Szkoła Nauk Politycznych). W r. 1929 zostaje powołany do Wojskowego Biura Historycznego. Od 1931 r. naczelnik wydziału historyczno-naukowego w ministerstwie spraw zagranicznych. We wrześniu 1939 r. przedostał się przez granicę rumuńską do Francji. Gdzie służył jako oficer w armii polskiej. Okupację niemiecka przeżył w Grenoble. W 1944 r. powołany został do polskiej służby zagranicznej, z której wycofał się w 1945 r. W latach 1944-1945 współtwórca i jeden z dwóch głównych redaktorów sekcji polskiej Radia Francuskiego. Autor wielu prac z zakresu najnowszej historii Polski. W latach 1929-1934 był redaktorem - wydawcą pierwszej edycji 10-tomowej "Pism - Mów - Rozkazów" marszałka Piłsudskiego. Zgromadził i wspólnie z L. Wasilewskim przygotował do druku listy Piłsudskiego z okresu 1893-1903. Oprócz licznych rozpraw w przedwojennych pismach warszawskich ogłosił z większych prac: "Akcja bojowa pod Bezdanami 26.IX.1908", "Narodowa Demokracja, 1887-1918. Fakty i dokumenty", dwa tomy wielkiej (obliczonej na 6 tomów) biografii Józefa Piłsudskiego. W latach 1935-1939 był redaktorem naczelnym pracy zbiorowej "Polska i Polacy w cywilizacji świata". Wydał szereg prac naukowych, dotyczących historii dyplomatycznej dawnej Polski oraz polskich działań dyplomatycznych w okresie powstań zbrojnych. W latach 1934-1939 współpracował z "Polskim słownikiem biograficznym". W ostatnich latach życia pracował nad "Najnowszą historią polityczną Polski", pisząc jednocześnie liczne artykuły i szkice historyczne do prasy emigracyjnej oraz wygłaszając liczne referaty w polskiej sekcji Radia Francuskiego.
Zawartość: Kolekcja zawiera m.in.: bardzo bogatą korespondencję autora, notatki, maszynopisy, rękopisy prac naukowych, teksty audycji radiowych. Osobną część stanowią materiały pomocnicze do pisanych prac - są to relacje, wspomnienia, odpisy prac, dokumentów, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe - ułożone tematycznie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumenty osobiste
1Dane biograficzne, post mortem: życiorys, oferta na zakup II poprawionego wydania "Najnowszej historii politycznej Polski" wraz z biogramem, korespondencja, klepsydra, artykuły prasowe dot. W. Pobóg Malinowskiego1962 - 1962polski, francuski
Korespondencja z poszczególnymi osobami
2Korespondencja Jadwigi Beckowej z Władysławem Pobóg Malinowskim1951 - 1962polski, francuski
3Korespondencja Aleksandra Bobkowskiego, Wacława Lipińskiego, Michała Mościckiego1940 - 1955pol.
4Korespondencja Aleksandra Bobkowskiego, Wacława Lipińskiego1951 - 1962pol.
5Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego ze Stanisławem Dołęgą-Modrzewskim1958 - 1958pol.
6Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Wiktorem Tomirem Drymmerem1946 - 1963pol.
7Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Pawłem Jankowskim1952 - 1962pol.
8Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Wacławem Jędrzejewiczem1949 - 1962pol.
9Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z gen. Tadeuszem Kasprzyckim1947 - 1962pol.
10Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego ze Stefanem Korbońskim1960 - 1961pol.
11Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Bogusławem Miedzińskim1957 - 1962pol.
12Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego ze Stanisławem Płoskim1957 - 1962pol.
13Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Edwardem Radwanem Pfeifferem1959 - 1959pol.
14Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z gen. Kazimierzem Sawickim; w załączeniu życiorys generała1959 - 1962pol.
15Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Tadeuszem Schaetzlem1947 - 1955pol.
16Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Antonim Słaboszem1958 - 1958pol.
17Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Michałem Sokolnickim1947 - 1957pol.
18Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z gen. Kazimierzem Sosnkowskim1961 - 1962pol.
19Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Felicjanem Sławoj - Składkowskim1951 - 1962pol.
20Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Michałem Tokarzewskim - Karaszewiczem1957 - 1962pol.
21Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Aleksandrą Zagórską1959 - 1962pol.
22Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z W. Babińskim, A. Chruścielem, dot. A.E. Fieldorfa, J. Jawiczem, G. Łowczowski, T. Munnichem, M. Sokołowskim; wycinki prasowe1946 - 1962pol.
23Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z W. Andersem, St.Błaszczakiem, A. Ciołkoszem, W. Gawrońskim, M. Grabińskim, A. Jantą1941 - 1962pol.
24Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z W. Langrodem, O. Laskowskim, R. Oppmanową, K. Wierzyńskim, J. Zarembą, K. Libickim, A. Zaleskim1950 - 1962pol.
25Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z A. Zarychtą, St. K. Bilińskim, red. Borzęckim, A. Bregmanem, J. Chronowskim, W. Czarskim, T. Dąbrowskim, S. Dyduchem, J. Ervinem, W. Gawrońskim, J. Gebisem, J. Giedroyciem, P. Gordonem, P.Z. Kietlińską1939 - 1960polski, francuski
26Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Korab Brzozowską, I.Korsak, E.Kotarską, dep. Kowalewskim, S. Kowalskim, W.Kowalskim, B.Kuncem, L.A.Kupferwasserem, A.Malatyńskim, Z.Marczewskim, A.Migoniem, St.Mikiciukiem, P.Miszczakiem, J.Mordonem1961 - 1962polski, francuski
27Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Wacławem Jedrzejewiczem1949 - 1962polski, francuski
28Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z lat 1939-19571939 - 1957pol.
29Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z lat 1958-19591958 - 1959pol.
30Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z 1960 roku1960 - 1960pol.
31Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z lat 1961, 1962 oraz listy niedatowane1961 - 1962pol.
32Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Polski m.in. z: T.Gaspari - Chraszczewskim, J.Jurkiewiczem, W.Kiedrzyńską, J.Maciejewską, T.Rayską, ks. Bartem Slawinskim oraz część nierozpoznana1956 - 1962pol.
33Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z redakcjami wydawnictw i czasopism m.in.. "Dziennik Polski", "Kultura", "Litteraire", "Orzeł Biały", P.A.P. z lat 1949-19601949 - 1960pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: Rząd RP
34Rząd Polski w Rumunii: notatki, wspomnienia, relacje, odpisy1939 - 1962pol.
35Rząd Polski we Francji. Organizacja P.S.Z.: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1939 - 1962pol.
36Rząd Polski we Francji. Ewakuacja P.S.Z. do Wielkiej Brytanii: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1939 - 1962pol.
37Rząd Polski w Londynie, w latach 1940-1942: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1940 - 1962pol.
38Rząd Polski w Londynie, 1943 r.: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów, artykuły prasowe1943 - 1962pol.
39Rząd Polski w Londynie, styczeń - lipiec 1944 r.: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1944 - 1962pol.
40Rząd Polski w Londynie, sierpień - grudzień 1944 r.: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1944 - 1962pol.
41Rząd Polski w Londynie, przełom 1944/1945, 1945 r.: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1944 - 1962pol.
42Rząd Polski w Londynie, 1946 r. i następne do 1962: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1946 - 1962pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: okupowana Polska, Armia Krajowa
43Komitet dla Spraw Kraju: odpisy dokumentów dotyczących spraw organizacji wojskowej z lat 1940-19411962 - 1962pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: Rząd RP
44Kontakty z Krajem: odpisy dokumentów z lat 1940-19431959 - 1962pol.
45P.S.Z. (Polskie Siły Zbrojne) i P.K.P.R. (Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia): odpisy dokumentów, obwieszczenia z lat 1941-19441941 - 1946pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: okupowana Polska, Armia Krajowa
46Sytuacja w Kraju. Okres wojny i okupacji: opracowania ppłk. Wacława Gwidy i Józefa Rudnickiego1939 - 1945pol.
47Sytuacja w Kraju. Okres wojny i okupacji: raport Witolda Majewskiego z podróży Warszawa - Londyn, w tym wykaz emisariuszy MSW do Kraju1942 - 1942pol.
48Sytuacja w Kraju. Okres wojny i okupacji: raport i relacje, odpisy dokumentów; m.in.. Relacja gen. Michała Karaszewicza Tokarzewskiego z okresu IX.1939-VIII.1943 i U podstaw tworzenia Armii Krajowej1940 - 1944pol.
49Sytuacja w Kraju. Okres wojny i okupacji: raport i relacje, odpisy dokumentów; m.in.. Relacja gen. Michała Karaszewicza Tokarzewskiego z okresu IX.1939-VIII.1943 i U podstaw tworzenia Armii Krajowej1940 - 1944pol.
50Armia Krajowa: odpisy i kopie dokumentów z lat 1943-1945, artykuły prasowe1947 - 1962pol.
51Powstanie Warszawskie: relacje, raporty, materiały opracowane m.in.. przez kpt. Zygmunta Oranowskiego, artykuły prasowe1945 - 1958pol.
52Sytuacja w Kraju - od lipca 1944 r.: raporty, meldunki, odpisy depeszy szyfrowych, fotografie zarządzeń rządu polskiego; opracowanie nt. organizacji administracji cywilnej w powiecie zamojskim; wycinki z nielegalnej prasy polskiej pod okupacją sowiecką1945 - 1958pol.
53Komitet Siedmiu: wycinki prasowe, notatki, korespondencja z W.T. Drymmerem, jego relacje i uwagi1945 - 1960pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: emigracja
54Komunikaty P.A.T. z lat 1944-1945, 1954: odpisy, kopie1944 - 1954pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: relacje, wspomnienia, odpisy prac, komunikaty, biuletyny
55Problem żydowski: kopie i odpisy dokumentów z lat 1939-1957; artykuły dot. J. Tuwima z "Wiadomości" 1939 - 1957pol.
56Stosunki polsko - sowieckie: relacje, odpisy dokumentów z lat 1939 - 1951 1939 - 1951pol.
57Sprawy wileńsko - litewskie: relacje, kopie i odpisy dokumentów, korespondencja W. Pobóg Malinowskiego, artykuły prasowe1940 - 1962pol.
58Dokumenty różne: kopie dokumentów A.L.Waldo; relacje, kopie dokumentów, artykuły prasowe, notatki z pamiętnika M. Łubieńskiego1947 - 1962pol.
59Różne: relacje, kopie dokumentów, wspomnienia, artykuły prasowe, broszury1930 - 1960pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: dotyczące Marszałka J. Piłsudskiego
60Materiały dotyczące rodziny Piłsudskich: odpisy artykułów, korespondencja, relacje, wspomnienia1956 - 1961pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: relacje, wspomnienia, odpisy prac, komunikaty, biuletyny
61Działalność Komitetu uczczenia pamięci Marszałka Piłsudskiego - obchody dziesięciolecia śmierci Marszałka: korespondencja, sprawozdanie z przebiegu uroczystości; W.Zieliński, "Pamiętna data", J.Paczkowski, "12-V-1940"1945 - 1945pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
62Korespondencja dotycząca wydania książki o Marszałku; wycinki prasowe nt. J.Piłsudskiego1959 - 1961pol.
63Listy Wł. Malinowskiego do redakcji "Tygodnika Polskiego", korespondencja A. Bobkowskiego z Marszałkową Piłsudską, artykuły prasowe: A.Piłsudskiej, T.Schaetzla, B.Miedzińskiego, Wł. Malinowskiego1961 - 1961pol.
64Korespondencja Wł. Malinowskiego z : J.Beckową, A.Bobkowskim, A.Bregmanem, B.Miedzińskim, K.Sawickim, redakcją "Tygodnika Polskiego"1961 - 1961pol.
65Korespondencja Wł. Malinowskiego z : J.Beckową, A.Bobkowskim, B.Miedzińskim, K.Sawickim1960 - 1962pol.
66Korespondencja Wł. Malinowskiego z : T. Drymmerem, A. Jantą, S. Sokołowskim, W. Langrodem, E.J.Czerniawskim1961 - 1962pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: dotyczące Marszałka J. Piłsudskiego
67Materiały do biografii Marszałka: artykuły prasowe, korespondencja z L.Kociemskim, A.Idzikiem, J.Bobrem , notatki, wspomnienia T. Nagórnego z 1926 r.1957 - 1962pol.
68Materiały do biografii Marszałka: artykuły prasowe, korespondencja z J.Bobrem, B. Miedzińskim, H.Pichetą, T.Kasprzyckim, notatki, wspomnienia A.Zagórskiej ze spotkania z Marszałkiem, poezja1959 - 1960pol.
69Sprawa testamentu: fotografie testamentu, korespondencja Wł. Malinowskiego z B. Miedzińskim1959 - 1959pol.
70Materiały dotyczące wydania biografii Józefa Piłsudskiego - listy Wł. Malinowskiego do K.Sawickiego, E.Radwan Pfeiffera, A.Idzika, H.Pichety1959 - 1961pol.
71Materiały dotyczące wydania biografii Józefa Piłsudskiego - listy E.Radwan Pfeiffera do Wł. Malinowskiego1959 - 1961pol.
72Materiały dotyczące wydania biografii Józefa Piłsudskiego - listy gen. K. Sawickiego do Wł. Malinowskiego1959 - 1962pol.
73Materiały dotyczące wydania biografii Józefa Piłsudskiego - listy gen. A. Idzika do Wł. Malinowskiego1959 - 1961pol.
74Materiały dotyczące wydania biografii Józefa Piłsudskiego - listy E.J.Czerniawskiego, J.Gauza, T.Munnicha, St.Swianiewicza, W.Zahorskiego do Wł. Malinowskiego1959 - 1961pol.
75Rękopis biografii Józefa Piłsudskiego autorstwa Wł. Pobóg Malinowskiego oraz uzupełnienia1960 - 1962pol.
Działalność wydawnicza: Najnowsza Historia Polityczna Polski
76Maszynopis "Najnowszej historii" rozdziały XII-XIII "Piłsudski jako historyk"1960 - 1962pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: materiały biograficzne dotyczące poszczególnych osób
77Szkic biograficzny "Józef Beck"1960 - 1962pol.
78Materiały biograficzne dotyczące Wł. Sikorskiego: odpisy korespondencji1939 - 1943polski, francuski
79Materiały biograficzne dotyczące generała Kazimierza Sosnkowskiego: odpisy korespondencji, meldunków, wycinki prasowe1940 - 1953pol.
80Materiały biograficzne dotyczące marszałka E. Rydza Śmigłego: odpisy korespondencji, relacje, korespondencja z E. Radwanem Pfeifferem, wycinki prasowe1939 - 1959pol.
81Materiały biograficzne dotyczące prezydenta Stefana Starzyńskiego: wycinki prasowe1946 - 1959pol.
82Materiały biograficzne do biogramów do "Słownika Biograficznego Polaków w świecie"1958 - 1961pol.
83Materiały biograficzne do biogramów do "Słownika Biograficznego Polaków w świecie"1953 - 1961pol.
Działalność wydawnicza: audycje radiowe
84Artykuły radiowe i prasowe: "Leon Wasilewski. Szkic biograficzny", "O naszą przeszłość", "Gomułka i Spychalski", "Historia Armii Krajowej", "Rumuńska Pułapka", "Wielka zmiana", "Losy internowanych", "Oblicze wroga", "Polski wrzesień" 1951 - 1951pol.
85Artykuły radiowe i prasowe: "Historia w sowieckim zwierciadle", "Kronika krajowa", "O naszą przeszłość", "Nędzy było za mało", "Potwór zdystansowany", "Trzeci maja", "Nowa Targowica", "Nie Kościuszko - tylko Szczęsny - Potocki" 1952 - 1952pol.
86Artykuły radiowe i prasowe: "Rosjanin i pchłę podkuć zdoła", "Jeszcze o dobrodziejstwie reformy", "Kat doskonały", "Dobrodziejstwo reżymu", "warunki życiowe w Polsce", "Między doktryną a rzeczywistością", "O kołchozach i sowchozach w Polsce" 1953 - 1953pol.
87Artykuły radiowe i prasowe: "I z piosenką niewesoło", "Produkcja wydawnicza", "Troska o człowieka", "Wspaniałe jutro", "Na Wielki tydzień", "Trzeci maja", "Dezercje na froncie kulturalno - oświatowym", "Kolektywizacja", "Akcja sloganowa" 1954 - 1954pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: materiały biograficzne dotyczące poszczególnych osób
88Materiały do biografii J. Becka: odpisy rozmów, notatek ministra z lat 1934-19381934 - 1938pol.
Działalność wydawnicza: audycje radiowe
89Artykuły radiowe i prasowe: "Moskiewskie wyzwolenie", "Jeszcze jedna plaga", "Nowy etap walki o młodzież", "Statut Związku Młodzieży", "Sowieckie wyzwolenie", "Czerwony humanizm", "Dobrodziejstow czy tylko wyzysk", ""O doli robotnika"1955 - 1955pol.
90Artykuły radiowe i prasowe: "Ponura statystyka", "Rehabilitacja ofiar", "Po rehabilitacji zdrajców", "Rehabilitacja i rewizjonizm historyczny", "Powrót Brunona Jasieńskiego", "Sąd nad Stalinem", "O rehabilitacji skazanych"1956 - 1956pol.
91Artykuły radiowe i prasowe: "Polska ruiny", "Nowe kozły ofiarne", "W odpowiedzi na listy z Kraju", "Pers z Brygady Karpackiej", cykl "Do słuchaczy w Polsce", "Pamiętna Wielkanoc w Wilnie", "Na święto żołnierza", "Niedoszła kapitulacja"1957 - 1957pol.
92Artykuły radiowe i prasowe: cykl "Do słuchaczy w Polsce", cykl "Dzieje Polaków na Bliskim Wschodzie", "Wielki Tydzień Polaków", "Jan Kiliński", "Rocznica Narwiku", "Polacy w Libanie", :Rocznica Bolonii", "Na święto robotnicze", "Na dzień 3 Maja"1958 - 1958pol.
93Artykuły radiowe i prasowe: "Ostatnie miesiące Marszałka Śmigłego - Rydza, "Pierwsza szesnastka", "Sprawa Generała Tatara", "Na marginesie dokumentów BIP-u", "Literacki dorobek emigracji dzisiejszej", "Sprawa Kapitana Kaługina" 1959 - 1959pol.
94Artykuły radiowe i prasowe: "Kwiatuszki administracyjne gen. Sławoja Składkowskiego", "Wielki Tydzień Polaków", "Na dzień 3 Maja", "Rocznica zakończenia wojny", cykl "W odpowiedzi na listy z Polski", "Zdobycie Monte Cassino", "Sowiecka historia Polski" 1960 - 1960pol.
95Artykuły radiowe i prasowe: "Styczniowy zamach stanu w Warszawie", "Różowe cienie K.Koźniewskiego", "Rocznik spraw krajowych", "Oblicze kraju", "Problemy wsi i świata pracy w Roczniku Spraw Krajowych", "Ziemie wschodnie w Roczniku Spraw Krajowych" 1961 - 1961pol.
96Artykuły radiowe i prasowe: "Wspomnienia gen. Stanisława Kopańskiego", "Kompania wrześniowa w oczach gen. Kopańskiego", "Generał Kopański o Brygadzie Karpackiej", cykl "Wpływy i zasługi Francji w Dziejach Polski", "Wspomnienia wojenne gen. Kopańskiego"1962 - 1962pol.
97Artykuły prasowe i audycje radiowe niedatowane W. Poboga Malinowskiego1962 - 1962pol.
Działalność wydawnicza: Najnowsza Historia Polityczna Polski
98Materiały do tomu III Najnowszej Historii Politycznej Polski Władysława Pobóg Malinowskiego1962 - 1962pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
99Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Instytutem J.Piłsudskiego w sprawie Najnowszej Historii Politycznej Polski1953 - 1962pol.
100Korespondencja Bogusława Kunca z Władysławem Pobóg Malinowskim w sprawie wydania Najnowszej Historii Politycznej Polski1954 - 1962pol.
101Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z A.Bobkowskim, B.Kuncem, W.Gawrońskim, J.Karasiewiczem, H.Pichetą w sprawie wydania i finansowania Najnowszej Historii Politycznej Polski1955 - 1962pol.
102Korespondencja od osób, które nabyły Najnowszą Historię Polityczną Polski1953 - 1962pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: relacje, wspomnienia, odpisy prac, komunikaty, biuletyny
103Wokół faktów historycznych - korespondencja, wspomnienia, relacje1948 - 1962pol.
Działalność wydawnicza: Najnowsza Historia Polityczna Polski
104Sprawy wydania Najnowszej Historii Polski: komunikaty prasowe, pisma do subskrybentów1957 - 1962pol.
105Opinie, uwagi, korespondencja dotyczaca wydania t. III Najnowszej Historii Polski1957 - 1962pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: relacje, wspomnienia, odpisy prac, komunikaty, biuletyny
106Notatki, rękopisy, wycinki prasowe Władysława Pobóg Malinowskiego, gromadzone do przygotowywanych publikacji - cz.I1962 - 1962pol.
107Notatki, rękopisy, wycinki prasowe Władysława Pobóg Malinowskiego, gromadzone do przygotowywanych publikacji - cz.II1962 - 1962pol.
108Wycinki, odpisy, notatki, rękopisy, Władysława Pobóg Malinowskiego, głównie dotyczące Powstania Warszawskiego1962 - 1962pol.
109Wycinki, odpisy, notatki, rękopisy, Władysława Pobóg Malinowskiego, dotyczące uzupełnień do t. I i II Najnowszej Historii Polski1962 - 1962pol.
110Wycinki, odpisy, notatki, rękopisy, Władysława Pobóg Malinowskiego, dotyczące uzupełnień Najnowszej Historii Polski1962 - 1962pol.
111Wycinki z prasy krajowej i polonijnej - uzupełnienia Najnowszej Historii Polski1947 - 1959pol.
112Wycinki z prasy krajowej i polonijnej, notatki - uzupełnienia t. III Najnowszej Historii Polski1947 - 1962pol.
113Notatki, rękopisy W.Pobóg - Malinowskiego, najprawdopodobniej wykorzystywane przy pisaniu Najnowszej Historii Polski1947 - 1962pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: Rząd RP
114Notatki, odpisy protokołów posiedzeń Rady Ministrów z lat 1940-19441947 - 1962pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: relacje, wspomnienia, odpisy prac, komunikaty, biuletyny
115Notatki, odpisy prac prof. Stanisława Kota: "Polska Złotego Wieku wobec kultury zachodniej", "Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu", "Erazm Otwinowski, poeta, dworzanin i pisarz różnowierczy"1947 - 1962pol.
116Wspomnienia Aleksandry Zagórskiej, m.in. dotyczące spotkania z J.Piłsudskim, udziału w akcji bojowej PPS, okresu I wojny światowej, okresu międzywojennego, 1939-1944, Powstania Warszawskiego, okresu powojennego, okresu stalinizmu w Polsce1947 - 1962pol.
Działalność wydawnicza: wycinki prasowe
117Wycinki z prasy polskiej międzywojennej i emigracyjnej dotyczące historii Polski1921 - 1953pol.
118Wycinki z prasy polskiej emigracyjnej dotyczące historii Polski1954 - 1956pol.
119Wycinki z prasy polskiej emigracyjnej dotyczące historii Polski1957 - 1957pol.
120Wycinki z prasy polskiej emigracyjnej dotyczące historii Polski1958 - 1958pol.
121Wycinki z prasy polskiej emigracyjnej dotyczące historii Polski1959 - 1959pol.
122Wycinki z prasy polskiej emigracyjnej dotyczące historii Polski1960 - 1962pol.
123Wycinki z prasy polskiej emigracyjnej dotyczące historii Polski1960 - 1962pol.
Materiały pomocnicze do publikacji: relacje, wspomnienia, odpisy prac, komunikaty, biuletyny
124Zaproszenia, komunikaty, biuletyny1961 - 1962pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
125Korespondencja Wł. Pobóg - Malinowskiego z D.S. Wandyczem1953 - 1953pol.
126Korespondencja Instytutu Piłsudskiego w Ameryce z subskrybentami "Najnowszej Historii Polski" Wł. Pobóg - Malinowskiego; wycinki prasowe1953 - 1954pol.
127Korespondencja Wł. Pobóg - Malinowskiego z W. Jędrzejewiczem1946 - 1948pol.
128Korespondencja Wł. Pobóg - Malinowskiego z władzami Instytutu Piłsudskiego1950 - 1952pol.
Działalność wydawnicza: wycinki prasowe
129Wycinki prasowe i kserokopie artykułów do "Nowego Świata", listy subskrybentów1950 - 1952pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
130Korespondencja Wł. Pobóg - Malinowskiego z W. Jędrzejewiczem1945 - 1945pol.
Działalność wydawnicza: notatki
131Przypisy i uwagi do przypisów do prac Wł. Pobóg - Malinowskiego1948 - 1962pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
132Koperty z korespondencji Wł. Pobóg - Malinowskiego; karty pocztowe1953 - 1962pol.
133Sprawa J. Teslar – W. Lipiński: korespondencja, notatki.1948 - 1948pol.
134Korespondencja z pułk. Tadeuszem Wasilewskim.1946 - 1946pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs