Zespół archiwalny nr 087

Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Władysława Raczkiewicza
1939-1947
Dzieje twórcy: Władysław Raczkiewicz (1885-1947). Polityk, prawnik. Członek Związku Młodzieży Polskiej "Zet", w latach 1914-1917 w armii rosyjskiej, w okresie 1917-1918 prezes Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego "Naczpol", następnie Rady Naczelnej Polskiej Siły Zbrojnej; w latach 1918-1919 i 1920 w Wojsku Polskim. W Polsce Niepodległej piastował wyskokie stanowisko w administracji centralnej: był ministrem spraw wewnętrznych w roku 1921, oraz w latach 1925-1926 i 1935-1936. W 1930 roku został wybrany do Senatu RP i od 1930 do 1935 był jego marszałkiem. Wśród wielu pełnionych przez niego funkcji społecznych wymienić należy prezesury: Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy (1931-1934) czy Światowego Związku Polaków z Zagranicy "Światpolu" (1934-1939). Następca Prezydenta od 17 września 1939 roku (zarządzenie antydatowane, ogłoszone 29 września 1939 roku)- urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie sprawował od 30 września 1939 roku do śmierci.
Zawartość: post mortem, egzemplarze prasowe i wycinki artykułów prasowych poświęconych osobie Prezydenta Władysława Raczkiewicza, fotografie i orędzia Prezydenta, rękopisy i maszynopisy "Dziennika czynności" Władysława Raczkiewicza. Zespół częściowo zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Post mortem, egzemplarze i wycinki prasowe dotyczące Wł. Raczkiewicza, orędzia Prezydenta i druki oficjalne, historia choroby Prezydenta w 1943r., korespondencja Wacława Jędrzejewicza z wdową w sprawie przekazania "Dziennika" Wł. Raczkiewicza do IJP1940 - 1947polski, angielski
2Fotografie I1940 - 1946
3Fotografie II1940 - 1946
44 zeszyty "Dziennika czynności" Władysława Raczkiewicza prowadzonego przez adiutanta Prezydenta rtm. Wiesława Kłobukowskiego oraz wojewodę pomorskiego i pracownika Kancelarii Cywilnej Zygmunta Szczepańskiego1939 - 1940pol.
5Kopia "Dziennika czynności" Władysława Raczkiewicza1939 - 1940pol.
6Maszynopis "Dziennika" (1939-1940) wraz z kopią1939 - 1940pol.
7Maszynopis "Dziennika" (1941)1941 - 1941pol.
8Maszynopis "Dziennika" (1942-1943)1942 - 1943pol.
9Maszynopis "Dziennika" (1944)1944 - 1944polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs