Zespół archiwalny nr 089

Archiwum Księdza Pułkownika Alfonsa Skonieckiego
1914-1975
Dzieje twórcy: Alfons Skoniecki, ksiądz (1894-1975). Duszpasterz parafii polskich na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W okresie I wojny światowej aktywnie wspierał zaciąg do "Armii Błękitnej". Od 1923 roku był redaktorem "Piasta". W okresie II wojny światowej był sekretarzem generalnym Komitetu Koordynacyjnego Towarzystw Amerykańsko- Polskich na Wschodzie. Po zakończeniu wojny współdziałał z kongresmanem Philipem J. Philbinem z Komisji Katyńskiej Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Zawartość: materiały biograficzne i wycinki artykułów prasowych poświęconych księdzu A. Skonieckiemu, korespondencja ks. Alfonsa Skonieckiego, jego przemówienia, artykuły i sprawozdania, materiały dotyczące działalności Komitetu Koordynacyjnego Towarzystw Amerykańsko- Polskich na Wschodzie, kopie egzemplarzy "Wiadomości Parafialnych" z Turner Falls w Massachusettes.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały biograficzne i wycinki artykułów prasowych o księdzu Alfonsie Skonieckim1974 - 1975polski, angielski
2Korespondencja ks. Alfonsa Skonieckiego oraz notatki z okresu seminarium1914 - 1975polski, angielski, francuski
3Korespondencja ks. Alfonsa Skonieckiego w sprawach politycznych, m.in.: do kongresmana Alvina O'Końskiego, Stanisława Mikołajczyka, Kongresu Polonii Amerykańskiej1944 - 1945polski, angielski
4Materiały dotyczące Zjazdu Delegatów Organizacji Polskich na Wschodzie oraz Komitetu Koordynacyjnego Towarzystw Amerykańsko- Polskich na Wschodzie1942 - 1944polski, angielski
5Korespondencja wewnątrzorganizacyjna Komitetu Koordynacyjnego oraz korespondencja z władzami amerykańskimi1944 - 1945polski, angielski
6Materiały Komitetu Koordynacyjnego: sprawozdania, oświadczenia, korespondencja1945 - 1945polski, angielski
7Report on Activities and Documents of the Coordinating Committee American Polish Associations in the East. Volume II. March 11, 1944 - July 2, 1945.1944 - 1945ang.
8Sprawozdania, przemówienia i artykuły ks. Alfonsa Skonieckiego1914 - 1975polski, angielski
9Kopie egzemplarzy "Wiadomości Parafialnych" z Turner Falls, Massachusettes z okresu 1925-19381925 - 1938polski, angielski
10Kopie egzemplarzy "Wiadomości Parafialnych" z Turner Falls, Massachusettes z okresu 1939-19441939 - 1944polski, angielski
11Kopie egzemplarzy "Wiadomości Parafialnych" z Turner Falls, Massachusettes z okresu 1945-1948 wraz z dołączonymi artykułami prasowymi autorstwa ks. Alfonsa Skonieckiego1945 - 1955polski, angielski
12Kopie egzemplarzy "Wiadomości Parafialnych" z Turner Falls, Massachusettes z okresu 1949-1955 wraz z dołączoną korespondencją ks. Alfonsa Skonieckiego m.in.: z bp. Józefem Gawliną, gen. Wł. Andersem, dostojnikami Kościoła w USA i Watykanie1949 - 1960polski, angielski
13Maszynopisy audycji radiowych w języku angielskich pt.: "Justice for Poland", sponsorowanych przez Kongres Polonii Amerykańskiej1950 - 1952ang.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs