Zespół archiwalny nr 095

Archiwum Władysława Stępnia
1943-1986
Dzieje twórcy: Władysław Stępień (1906-1988). Działacz Polskiej Macierzy Szkolnej na Polesiu. Uczestnik kampanii 1939 r., po której został wywieziony do Rosji. Od 1941 r. w Armii Polskiej gen. Andersa, w ZSRR, gdzie słuzył jako dowódca kompanii karabinów maszynowych, a następnie w Wydziale Kultury i Prasy II Korpusu Polskiego. Po zakończeniu II wojny światowej i osiedleniu się w Chicago prezes Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów nr 31 oraz prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych. Działacz Związku Narodowego Polskiego, Stronnictwa Ludowego i wykładowca Polskiego Uniwersytetu Ludowego.
Zawartość: korespondencja, maszynopisy referatów, wystąpień i przemówień Władysława Stępnia, materiały dotyczące działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego- Odłamu Jedności Narodowej, Polskiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Związku Narodowego Polskiego, memoranda i rezolucje kierowane przez Polonię do Prezydentów Stanów Zjednoczonych i kongresmanów.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dane biograficzne, korespondencja Wł. Stępnia, przemówienia z okazji jubileuszu 50- lecia pracy Wł. Stępnia1947 - 1978pol.
2Maszynopisy referatów, przemówień i innych wystąpień Wł. Stępnia1947 - 1978pol.
3Notatki służbowe, meldunki, korespondencja z II Korpusu Polskiego: Oddziału Propagandy i Oświaty, Referatu Dobrobytu Żołnierza, Wydziału Kultury i Prasy, Drugiej Grupy Brygadowej1943 - 1947pol.
4Materiały dot. działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej, w tym sprawozdanie Wł. Stępnia z pobytu w Białym Domu na przyjęciu reprezentacji Polonii przez Prezydenta1966 - 1981pol.
5Materiały dot. pracy Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois: działalność Komitetu Spraw Polskich, Komitetu Politycznego i Komitetu Spraw Zagranicznych1957 - 1975polski, angielski
6Materiały dot. działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego- Odłamu Jedności Narodowej1963 - 1964pol.
7Materiały dot. działalności Polskiego Uniwersytetu Ludowego, w tym "Krótki zarys historii PUL", protokoły z zebrań Zarządu PUL, odczyt Wł. Stępnia na otwarcie Roku Odczytowego PUL1959 - 1970pol.
8List Wł. Andersa do Wł. Stępnia, maszynopis "Narodziny Skarbu Narodowego"1954 - 1976pol.
9Materiały programowe i informacyjne o Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych, sprawozdania z działalności, korespondencja, rezolucje, pisma okólne Stowarzyszenia1954 - 1975pol.
10Korespondencja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych Koło nr 3 i 151962 - 1973pol.
11Materiały dot. działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych Koło nr 31, w tym: statut Stowarzyszenia, korespondencja, sprawy finansowe, komunikaty, sprawozdania, broszury informacyjne1962 - 1973polski, angielski
12Materiały dot. działalności Związku Narodowego Polskiego, w tym korespondencja, maszynopisy wystąpień1945 - 1986pol.
13Projekty "Rezolucji Katyńskiej", korespondencja w sprawie budowy Pomnika Katyńskiego w Illinois1960 - 1972pol.
14Materiały dot. kontaktów Polonii z Krajem, w tym artykuły na temat przyjazdów zespołów artystycznych do USA, budowy Zamku Królewskiego w Warszawie i inne1964 - 1970pol.
15Listy, rezolucje, memoriały Polonii kierowane do Prezydentów Stanów Zjednoczonych i kongresmanów1962 - 1972polski, angielski
16Materiały dot. obchodów Millenium, w tym: korespondencja, rezolucje, przemówienia1966 - 1966pol.
17Maszynopisy z okazji obchodów "Tygodnia Narodów Ujarzmionych"1963 - 1963pol.
18Komunikaty Krajowej Agencji Informacyjnej1970 - 1971pol.
19Egzemplarz pisma "Odwet"1975 - 1975pol.
20Egzemplarz pisma "Walka Trwa"1970 - 1980pol.
21Materiały dot. różnych organizacji, m.in.: Organizacji Bojowej Wolna Polska, Związku Walki o Wolność, Stowarzyszenia Żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, Oddziału Rady Narodowej w Chicago, "Reduta". Wycinki prasowe na różne tematy1958 - 1976pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs