Zespół archiwalny nr 098

Archiwum Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza
1920-1941
Dzieje twórcy: Edward Śmigły- Rydz (1886-1941). Marszałek Polski, polityk. Od 1908 r. w Związku Walki Czynnej, od 1912 r. w Związku Strzeleckim. W czasie I wojny światowej w Legionach Polskich dowódca batalionu i okrsowo I Brygady. W wojnie polsko- bolszewickiej dowódca 3. Armii i Frontu Środkowego. Nastepnie Inspektor Armii, od maja 1935 r. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, od 1936 r. Marszałek Polski. Pełnił również wiele funkcji społecznych- głównie w organizacjach wojskowych i kombatanckich. W kampanii wrześniowej 1939 r.- Wódz Naczelny. 17 września 1939 r. przeszedł do Rumunii, tam internowany. 7 listopada 1939 r. złożył rezygnację z funkcji Naczelnego Wodza. Potajemnie powrócił do Kraju w 1941 r. Zmarł pod nazwiskiem Adam Zawisza.
Zawartość: dane biograficzne i inne materiały dot. Edwarda Śmigłego- Rydza, wycinki artykułów prasowych, korespondencja, programy oficjalnych wizyt, przemówienia, wywiady prasowe i oświadczenia, przedruki artyukułów, pism i rozkazów Marszałka do publikacji "Byście o sile nie zapomnieli", terminarze i notatniki Marszałka, księgi zgłoszeń o audiencję u Marszałka, rejestry pism tajnych, jawnych i zwykłych. Zespół częściowo zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały biograficzne dot. Edwarda Śmigłego- Rydza m.in.: życiorysy, wycinki artykułów prasowych, wspomnienia o Marszałku: H. Hubickiej, J. Maxymowicz- Raczyńskiej, płk. F. Radwana- Pfeiffera, recepty doktora J. Roguskiego dla Edwarda Śmigłego- Rydza1937 - 1941polski, angielski
2Korespondencja kurtuazyjna Edwarda Śmigłego- Rydza: telegramy i gratulacje kierowane do Marszałka, podziękowania za gratulacje i życzenia, zaproszenia, przemówienia itp.1934 - 1939polski, angielski, niemiecki, francuski
3Dokumenty polityczne, m.in. "Referat w sprawie nielegalnego zużycia funduszów wojskowych przez b. Ministra (...) Sikorskiego Władysława", "Notatka z rozmowy Premiera Goeringa z Marszałkiem Śmigłym- Rydzem", list gen. Maurice Gamelina do Edwarda Śmigłego1926 - 1939polski, francuski
4Programy oficjalnych wizyt Edwarda Śmigłego- Rydza na terenie Kraju: wykazy uroczystości, wyjazdów i przyjęć1935 - 1939pol.
5Programy oficjalnych wizyt i przyjęć gości zagranicznych, m.in.: księcia rumuńskiego Michała, gen. Williama Ironsida, gen. Johanna Laidonera, gen. Statsysa Rastikisa1935 - 1939pol.
6Bilety wizytowe gości krajowych i zagranicznych1935 - 1939pol.
7Okolicznościowe przemówienia Edwarda Śmigłego- Rydza nie ogłoszone lub drukowane w mało znanych czasopismach1937 - 1939pol.
8Wywiady prasowe, przemówienia i oświadczenia Edwarda Śmigłego- Rydza1934 - 1939polski, francuski
9Wycinki prasowe dot. Edwarda Śmigłego- Rydza z lat 1936-1939 (mikrofilmowane) i nie mikrofilmowane z 1986 r.1936 - 1939polski, francuski
10Materiały dot. posiedzenia Najwyższej Rady Wojennej dn. 17 XII 1920 r.; organizacja najwyższych władz wojskowych1920 - 1920pol.
11Prawa autorskie do książki "Byście o sile nie zapomnieli"- upoważnienia dla Szefa Wojskowego Biura Historycznego płk. dypl. Bronisława Rakowskiego do udzielania autoryzacji w sprawie przedruków rozkazów, mów i artykułów Edwarda Śmigłego- Rydza 1936 - 1936pol.
12Przemówienia, artykuły, pisma i rozkazy Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza umieszczone w książce "Byście o sile nie zapomnieli"1936 - 1936pol.
13Przemówienia, artykuły, pisma i rozkazy Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza pominięte w książce "Byście o sile nie zapomnieli" oraz datowane po 10 XI 1936 r.1936 - 1936pol.
14Terminarze i notatniki biurkowe Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza1935 - 1938pol.
15Dwie księgi zgłoszeń o audiencję u Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza1935 - 1936pol.
1610 ksiąg rejestru pism tajnych, jawnych i zwykłych1935 - 1939pol.
17Oświadczenie płk. dypl. Romualda Najsarka z 20 IV 1942 r. pt.: "Jak wywiozłem Pana Marszałka Rydza Śmigłego z miejsca internowania w Rumunii"1941 - 1941pol.
18Różne materiały do biografii Edwarda Śmigłego- Rydza, w tym kwestionariusze pytań dla Alfreda Biłyka, płk. Tadeusza Schaetzla, gen. Teofila Marescha, plan pracy "Polski Rydz Śmigły"1938 - 1938pol.
19Różne duplikaty materiałów dot. Edwarda Śmigłego- Rydza1939 - 1939pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs