Zespół archiwalny nr 099

Kolekcja dotycząca Kazimierza Świtalskiego
1958-1967
Dzieje twórcy: Kazimierz Światalski (1886-1962). Polityk. Przed I wojną światową m.in. w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim. Szef kancelarii I Brygady Legionów Polskich i działacz Polskiej Organizacji Wojskowej. Od grudnia 1918 r. w Adiutanturze Generalnej Naczelnika Państwa. W 1926 r. szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta. W latach 1926-1928 dyrektor Departamentu Politycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W okresie 1928-1929 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. W 1939 r. premier RP. W okresie 1930-1935 poseł na Sejm: marszałek Sejmu RP w latach 1933-1935 i wicemarszałek Senatu RP w latach 1935-1938. Podczas II wojny światowej w obozie niemieckim. Po wojnie w latach 1948-1956 więziony przez władze PRL.
Zawartość: korespondencja, rękopis "Niepublikowanego diariusza" Kazimierza Świtalskiego, maszynopisy "Dzienników" Kazimierza Świtalskiego, kopie akt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja K. Świtalskiego, fragmenty "Zapisek Kazimierza Światalskiego" drukowanych w prasie po jego śmierci, nekrologi o śmierci K. Świtalskiego, życiorys K. Świtalskiego1958 - 1962pol.
2Kazimierz Świtalski "Nieopublikowany diariusz" (kopia)1958 - 1958pol.
3K. Świtalski "Dziennik" I 1927-19281927 - 1928pol.
4K. Świtalski "Dziennik" II 19291929 - 1929pol.
5K. Świtalski "Dziennik" III 1930-19351930 - 1935pol.
6Świtalski K., "Zapiski" - kopia (z oryginału przechowywanego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. rkps. 1625)1925 - 1930pol.
7Świtalski K., "Akta Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, t.2" - kopia (z oryginału przechowywanego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zbiór zespołów szczątkowych, sygn. 69)1926 - 1928pol.
8Świtalski K., "Akta MBP, t.3" - kopia (z oryginału przechowywanego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zbiór zespołów szczątkowych, sygn. 70)1929 - 1929pol.
9Świtalski K., "Akta MBP, t.4" - kopia (z oryginału przechowywanego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zbiór zespołów szczątkowych, sygn. 71)1927 - 1939pol.
10Świtalski K., "Akta MBP, t.5" - kopia (z oryginału przechowywanego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zbiór zespołów szczątkowych, sygn. 72)1930 - 1945pol.
11Świtalski K., "Akta MBP, t.5A" - kopia (z oryginału przechowywanego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zbiór zespołów szczątkowych, sygn. 72a)1914 - 1946pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs