Zespół archiwalny nr 101

Archiwum Michała Tarnowskiego
1906-1971
Dzieje twórcy: Michał Tarnowski (1895-1978). Absolwent studiów rolniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie wojny 1920 r. służył w 2. pułku szwoleżerów. Podróżnik, autor książek, hodowca. Po kampanii 1939 r. przebywał w Rumuńskim Czerwonym Krzyżu i British Relief Fund w Bukareszcie. Od 1940 r. w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz Polskiej Katolickiej Agencji Prasowej oraz pracownik Radia Wolna Europa do 1957 r.
Zawartość: świadectwa szkolne, paszporty, korespondencja osobista i urzędowa, rękopisy i maszynopisy prac Michała Tarnowskiego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały biograficzne, m.in. świadectwa szkolne, paszporty, zaświadczenia1906 - 1940polski, angielski
2Korespondencja M. Tarnowskiego- m.in. w sprawie pomocy dla uchodźców, listy do rodziny, instytucji w Stanach Zjednoczonych1939 - 1942polski, angielski
3Korespondencja M. Tarnowskiego- m.in. z braćmi Karolem, Antonim, Janem, ciotką Zofią Lanckorońską, z władzami amerykańskimi w sprawie zezwolenia na pobyt i uzyskanie obywatelstwa1941 - 1950polski, angielski
4Korespondencja M. Tarnowskiego- m.in. w sprawie pomocy charytatywnej, wymiana listów z członkami rodziny1943 - 1946polski, angielski
5Korespondencja M. Tarnowskiego- w sprawach osobistych i urzędowych1946 - 1947polski, angielski
6Korespondencja M. Tarnowskiego- m. in. w sprawach pomocy charytatywnej, z Wacławem Potockim w Montresor, Adamem i Izą Zamoyskimi, Zofią Janową Tarnowską1945 - 1949polski, angielski
7Korespondencja M. Tarnowskiego- w sprawach osobistych i rodzinnych1949 - 1957polski, angielski
8Korespondencja M. Tarnowskiego- m. in. z bratem Antonim, w sprawach zatrudnienia w Radio Wolna Europa1951 - 1958polski, angielski
9Korespondencja M. Tarnowskiego- w sprawach osobistych1959 - 1965polski, angielski
10Korespondencja M. Tarnowskiego- m. in. w sprawach osobistych, urzędowych z Polskim Instytutem Naukowym i Instytutem J. Piłsudskiego1966 - 1971polski, angielski
11Korespondencja M. Tarnowskiego- m. in. w sprawach osobistych i służbowych, z ciotką Zofią Lanckorońską, z braćmi1941 - 1942polski, angielski
12Materiały dot. spraw rosyjskich i innych- referaty i artykuły M. Tarnowskiego, korespondencja M. Tarnowskiego, wycinki artykułów prasowych1941 - 1971polski, angielski
13Materiały dot. książki M. Tarnowskiego "Mój Pamiętnik"- korespondencja M. Tarnowskiego z wydawnictwami w sprawie druku, materiały do książki, fragmenty publikacji, artykuły, recenzje i in.1941 - 1949polski, angielski
14Michał Tarnowski, "Mój Pamiętnik (...)"1943 - 1945ang.
15Michał Tarnowski, "The Crossroads"1944 - 1944ang.
16Michał Tarnowski, "The Crossroads"1944 - 1944ang.
17Michał Tarnowski, "The Crossroads"1944 - 1944ang.
18Michał Tarnowski, "The Polish Portrait"1945 - 1945ang.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs