Zespół archiwalny nr 111

Samodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
1941-1945
Dzieje twórcy: Samodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET- powstanie ekspozytury ESTEZET w Nowym Jorku uzgodnione zostało w sierpniu 1941 r. kiedy to podpisana została również wstępna umowa na temat współpraca wywiadowczej pomiędzy służbami polskimi i amerykańskimi. Placówka działała pod przykrywką w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Swoim zasięgiem obejmowała: Stany Zjednoczone, Kanadę, Brazylię, Argentynę, Chile, Paragwaj, Urugwaj, a także Peru oraz Boliwię. Głównymi zadaniami placówki były: obserwacja sytuacji wojskowej i politycznej krajów obu Ameryk, stanu i rozwoju Polonii, agitacji i penetracji komunizmu ze specjalnym uwzględnieniem jego stosunku do Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz spraw polskich, a także stanu, rozwoju i postawy towarzystw ukraińskich oraz analiza prasy mniejszościowej (polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, czeskiej, słowackiej, litewskiej i żydowskiej).
Zawartość: akta organizaycjne, materiały dotyczące działalności wywiadu polskiego na terenie Ameryki Północnej i Południowej, współpracy z Anglikami i Amerykanami, kartoteki osobowe, dzienniki korespondencji.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Instrukcje organizacyjne 1942 - 1943 pol.
2 Raporty organizacyjne Ekspozytury 1941 - 1945 pol.
3 Raporty organizacyjne placówek 1942 - 1945 pol.
4 Różne /pisma i zarządzenia/ 1942 - 1945 pol.
5 Akta zlikwidowanych placówek i referatów 1942 - 1944 pol.
6 Personalia oficerów i urzędników /życiorysy/ 1942 - 1945 pol.
7 Ewidencja agentów i placówek 1942 - 1945 pol.
8 Kartoteka osób pochodzenia niemieckiego a-k 1941 - 1945 pol.
9 Kartoteka osób pochodzenia niemieckiego l-z 1941 - 1945 pol.
10 Kartoteka osób pochodzenia ukraińskiego a-k 1941 - 1945 pol.
11 Kartoteka osób pochodzenia ukraińskiego l-z 1941 - 1945 pol.
12 Kartoteka- uzupełnienie do litery k 1941 - 1945 pol.
13 Kartoteka podejrzanych o współpracę z komunistami 1941 - 1945 pol.
14 Kartoteka niemieckich i austriackich polityków emigracyjnych na terenie USA, Kanady, Meksyku 1943 - 1943 pol.
15 Kartoteka 1941 - 1945 pol.
16 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej 1944 - 1944 polski, angielski
17 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej 1945 - 1945 polski, angielski, niemiecki, francuski
18 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I 1944 - 1944 pol.
19 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka I 1944 - 1944 polski, niemiecki
20 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka II 1944 - 1944 polski, angielski
21 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka III 1944 - 1944 polski, angielski
22 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I 1945 - 1945 polski, angielski
23 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II 1945 - 1945 pol.
24 Do przepracownia materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej 1945 - 1945 pol.
25 Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Meksyku 1944 - 1945 pol.
26 Placówka "Sabanilla"- raporty KW 1942 - 1944 pol.
27 Placówka "Sabanilla"- raporty KW 1944 - 1945 pol.
28 Placówka Manchester- raporty informacyjne 1944 - 1944 pol.
29 Placówka Manchester- raporty informacyjne 1945 - 1945 pol.
30 Współpraca z Amerykanami- korespondencja i materiały dostarczone 1944 - 1945 polski, angielski
31 Współpraca z Anglikami- korespondencja i materiały dostarczone 1944 - 1945 polski, angielski
32 Dziennik materiałów przekazanych Anglikom 1941 - 1944 pol.
33 Foreign Economic Administration- materiały i korespondencja, tom I 1944 - 1944 ang.
34 Foreign Economic Administration- materiały i korespondencja, tom II 1944 - 1944 ang.
35 Foreign Economic Administration- materiały i korespondencja, tom III 1944 - 1944 ang.
36 Foreign Economic Administration- odpisy raportów 1945 - 1945 ang.
37 Foreign Economic Administration- raporty KW 1945 - 1945 ang.
38 Radykalna lewica Polsko- Amerykańska, zestawienie na koniec roku 1942 1942 - 1942 pol.
39 O.D.B. Armii Niemieckiej 1942 - 1942 pol.
40 Akta szyfrowe 1942 - 1944 pol.
41 Poczta przekazana do Biura Zastępcy Szefa Sztabu 1943 - 1945 pol.
42 Korespondencja z Zastępcą Szefa Sztabu Naczelnego Wodza 1944 - 1945 pol.
43 Nagłe korespondencja 1945 - 1945 polski, angielski
44 Poczta do Ameryki Południowej 1944 - 1945 pol.
45 Poczta 1944 - 1944 pol.
46 Poczta 1945 - 1945 polski, angielski
47 Wykaz poczty otrzymanej 1945 - 1945 pol.
48 Depesze otrzymane 1944 - 1944 pol.
49 Depesze nadane 1944 - 1944 pol.
50 Depesze do przechowania 1941 - 1945 pol.
51 Korespondencja z Arthur H. Maciszewski Electrical Engineer 1943 - 1943 pol.
52 Dziennik podawczy dla depesz szyfrowych 1942 - 1942 pol.
53 Szyfrowy dziennik podawczy: od l.2300 do 2720 i od l. 2721 do 3020 1943 - 1943 pol.
54 Książka korespondencji 1941 - 1942 pol.
55 Dziennik korespondencyjny- tom I 1942 - 1942 pol.
56 Dziennik korespondencyjny- tom II 1942 - 1942 pol.
57 Dziennik korespondencyjny- tom III 1942 - 1942 pol.
58 Dziennik korespondencyjny- tom I 1943 - 1943 pol.
59 Dziennik korespondencyjny- tom II 1943 - 1943 pol.
60 Dziennik korespondencyjny- tom III 1943 - 1943 pol.
61 Dziennik korespondencyjny 1944 - 1944 pol.
62 Dziennik korespondencyjny 1945 - 1945 pol.
63 Instrukcja do szyfru "666" 1941 - 1945 pol.
64 Instrukcja do szyfru "777" 1941 - 1945 pol.
65 Tabele grup dodajnikowych 1941 - 1945 pol.
66 Biblioteka akta 1942 - 1943 pol.
67 Sprzęt dla Oddziału Wywiadowczego 1943 - 1944 polski, angielski
68 Sprzęt dla Oddziału Wywiadowczego- korespondencja z Amerykanami, aparaty Leica 1943 - 1943 polski, angielski
69 Sprzęt dla Oddziału Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza, korespondencja 1943 - 1943 pol.
70 Ekspozytura "Bałkany" sprzęt techniczny 1943 - 1944 pol.
71 Paszporty- czyste druki 1941 - 1945 pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs