Zespół archiwalny nr 119

Archiwum Wojskowe
1918-1943
Zawartość: artykuły i skrypty dotyczące działalności Archiwum Wojskowego i jego zadań, inwentarze akt ze zbiorów Archiwum Wojskowego, akta personalene oficerów - pracowników Archiwum.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Zadania i metody pracy Archiwum Wojskowego1936 - 1936pol.
2Wojskowa służba archiwalna w czasie wojny- projekt instrukcji1938 - 1938pol.
3Instrukcja o przechowywaniu, wydzielniu i niszczeniu akt1938 - 1938pol.
4Referaty Archiwum Wojskowego z dziedziny archiwistyki wojskowej oraz historii wojen i wojskowości, nr 4, major Bronisław Waligóra, Szkice, zastrzeżone na prawach rękopisu1938 - 1938pol.
5Major Bronisław Waligóra, Z doświadczeń polskiej archiwistyki wojennej- maszynopis1918 - 1943pol.
6Major Bronisław Waligóra, Odciążenie sztabów od nadmiaru akt w polu1938 - 1938pol.
7Schemat podziału zawartości Archiwum Wojskowego1918 - 1943pol.
8Inwentarz inwentarzy1918 - 1943pol.
9Raptularz aktów przejętych przez Centralne Archiwum Wojskowe1918 - 1939pol.
10Skorowidz do raptularza C.A.W.1918 - 1939pol.
11Inwentarze dawnych polskich akt wojskowych i polskich związków przedwojennych1918 - 1939pol.
12Inwentarz akt Legionów Polskich, P.K.P. i P.S.Z.1918 - 1939pol.
13Inwentarze akt formacji wschodnich1918 - 1939pol.
14Inwentarze akt armii generała Józefa Hallera i powstań śląskich1918 - 1939pol.
15Inwentarze akt wojskowych władz zaborczych austriackich1918 - 1939polski, niemiecki
16Inwentarze wojskowych władz zaborczych niemieckich, rosyjskich oraz akt zdobycznych: niemieckich, sowieckich, litewskich, ukraińskich, czechosłowackich1918 - 1939polski, niemiecki
17Inwentarze akt rozkazów i zarządzeń władz, komend i dowództw rosyjskich1918 - 1939pol.
18Inwentarze akt byłych wojsk rosyjskich, powstania narodowego 1863/64, byłych wojsk bolszewickich, byłych wojsk ukraińskich1918 - 1939pol.
19Inwentarze akt operacyjnych dowództw i władz naczelnych1918 - 1939pol.
20Inwentarze akt operacyjnych wyższych dowództw i jednostek liniowych1918 - 1939pol.
21Skorowidz do inwentarza akt operacyjnych wyższych dowództw i jednostek liniowych1918 - 1939pol.
22Inwentarz teczek rozmów hughesowych z 1919 i 1920 r.1918 - 1939pol.
23Inwentarz akt Najwyższej Komisji Opiniującej1918 - 1939pol.
24Katalog szkiców operacyjnych1918 - 1939pol.
25Szczególowe spisy akt sekcji ogólnej i adiutantury Oddziału IV Naczelnego Dowództwa1918 - 1939pol.
26Inwentarze 4 grupy zasobów Archiwum Wojskowego- kolekcje /rękopisy/1918 - 1939pol.
27Inwentarze 4 grupy zasobów Archiwum Wojskowego- kolekcje /maszynopisy/1918 - 1939pol.
28Inwentarze 4 grupy zasobów Archiwum Wojskowego- rękopisy, materiały drukowane, rozkazy, fotografie, kolekcje prywatne, tymczasowe, instytucji publicznych, odpisy1918 - 1939pol.
29Inwentarz rękopisów, tom V1939 - 1939pol.
30Inwentarz kolekcji odpisów1939 - 1939pol.
31Inwentarze 3 grupy zespołów i zasobów: Wojsko Polski Odrodzonej1918 - 1939pol.
32Protokół allegatów1918 - 1939pol.
33Wykaz akt znajdujących się w zbiorach Polskiego Archiwum Wojennego1918 - 1939pol.
34Inwentarze akt ewakuowanych do Rumunii1939 - 1943pol.
35Klisze dokumentów dotyczących współpracy niemiecko- sowieckiej w końcu 1917 i na początku 1918 r.1918 - 1939rosyjski, niemiecki
36Bourdon Marian Roch, porucznik- akta personalne1923 - 1932pol.
37Brummer Wiktor, kapitan- akta personalne1922 - 1932pol.
38Giergielewicz Jan, kapitan- akta personalne1922 - 1932pol.
39Górecki Wincenty, kapitan- akta personalne1922 - 1929pol.
40Waligóra Bolesław, major- akta personalne1921 - 1938pol.
41Akta personalne różne- uzupełnienia i awanse1923 - 1930pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs